Analiza inwestycji

Lokalizacja fabryki samochodów elektrycznych Izera

Szczepan Sołtysik
2021-10-07
~11 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 37, średnia ocen: 4.9

Prezydent podpisał specustawę dotyczącą pozyskania gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Nowelizacja przepisów ma pozwolić na zamianę gruntów w tych miastach m.in. pod inwestycje związaną z budową fabryki samochodów elektrycznych Izera. Dokładna lokalizacja fabryki samochodów elektrycznych Izera została wskazana w ustawie. 

  • Lokalizacja fabryki samochodów elektrycznych Izera planowana jest w Jaworznie oraz Stalowej Woli. 
  • Szczegółowy wykaz działek, na których ma zostać wybudowana fabryka został przedstawiony w specustawie. 

Czego dotyczy specustawa: o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych? 

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy:

Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie czasowej możliwości dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych w Jaworznie i Stalowej Woli, oraz terenów Skarbu Państwa z nimi sąsiadujących na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Dodatkowo przewidziano możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa sąsiadujących z ww. nieruchomościami na lasy, grunty i inne nieruchomości, lecz tylko w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do realizacji celów określonych w projektowanych przepisach, to jest w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.

Gdzie będzie zlokalizowana fabryka samochodów elektrycznych Izera

Ustawa przedstawia dwie lokalizacje fabryki, w Jaworznie w województwie śląskim oraz Stalowej Woli w województwie podkarpackim. 

Ustawa obejmuje grunty o powierzchni 238 ha w Jaworznie oraz 996 ha w Stalowej Woli. Działki przeznaczone pod budowę fabryki zostały wymienione w ustawie, łącznie jest to 80 działek ewidencyjnych. 

Jak sprawdzić planowaną lokalizację fabryki samochodów elektrycznych na podstawie danych z ustawy

Pobierz treść ustawy: o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, korzystając z poniższego linku:

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatposiedzeniatematy/5008/drukisejmowe/1394.pdf

Przejdź na 6 stronę aktu prawnego, tj. załącznik do ustawy: 

Nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych

Skopiuj: nr działki, nr obrębu ewidencyjnego oraz nazwę miejscowości

Np. pierwsza działka z wykazu:

nr ewidencyjny działki: 2/15

nr obrębu ewidencyjnego: 165

miejscowość: Jaworzno 

Wchodzimy na portal OnGeo.pl i w polu wyszukiwarka działek wpisujemy:

Nr działki, nr obrębu i nazwę miejscowości, tj: 2/15, 165, Jaworzno. 

Jak na poniższym obrazku:

przykład wyszukiwania działki w portalu OnGeo.pl
przykład wyszukiwania działki w portalu OnGeo.pl

Następnie wybieramy z listy podpowiedzi działkę i klikamy przycisk szukaj 

Zostaniemy przeniesieni do widoku mapy z zaznaczoną działką

Poniżej link do mapy z zaznaczoną działką, którą wyszukałem tj. nr 2/15: 

https://ongeo.pl/raporty/analiza-nieruchomosci

Wykaz działek na których zostanie wybudowana fabryka samochodów elektrycznych Izera

Poniżej przedstawiam wykaz działek, który został wymieniony w ustawie:

1. Nieruchomości Skarbu Państwa w Jaworznie stanowiące działki nr:
1) 2/15, o powierzchni 1,4092 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
2) 3/4, o powierzchni 4,5009 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie
prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;
3) 3/15, o powierzchni 12,0794 ha, obręb ewidencyjny 215, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00030819/4;
4) 4, o powierzchni 4,9219 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie
prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
5) 6/5, o powierzchni 2,0673 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie
prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
6) 8/2, o powierzchni 0,5313 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie
prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
7) 18/2, o powierzchni 2,6164 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
8) 19/1, o powierzchni 0,1541 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
9) 20/3, o powierzchni 0,1112 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
10) 20/4, o powierzchni 0,0912 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00010144/5;
11) 240/6, o powierzchni 14,9563 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
12) 240/8, o powierzchni 0,7028 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
13) 241/4, o powierzchni 2,8821 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
14) 241/5, o powierzchni 0,6094 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
15) 248/1, o powierzchni 3,7894 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
16) 248/3, o powierzchni 2,3658 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
17) 254/1, o powierzchni 17,2035 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
18) 254/3, o powierzchni 2,2309 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
19) 256/2, o powierzchni 0,6007 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
20) 328, o powierzchni 62,8545 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
21) 329/5, o powierzchni 3,7191 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
22) 330/1, o powierzchni 3,7764 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
23) 330/4, o powierzchni 1,8483 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
24) 331, o powierzchni 0,4086 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8;
25) 332, o powierzchni 118,0671 ha, obręb ewidencyjny 165, dla której Sąd Rejonowy
w Jaworznie prowadzi księgę wieczystą nr KA1J/00029112/8.
2. Nieruchomości Skarbu Państwa w Stalowej Woli stanowiące działki nr:
1) 75/1, o powierzchni 9,9135 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
2) 77/48, o powierzchni 0,1574 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;
3) 77/49, o powierzchni 24,9642 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;
4) 77/50, o powierzchni 3,2677 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064774/2;
5) 78, o powierzchni 7,8336 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;
6) 79, o powierzchni 6,7024 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;
7) 80, o powierzchni 0,3599 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
8) 82, o powierzchni 1,8074 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00064775/9;
9) 83, o powierzchni 0,0349 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
10) 84, o powierzchni 0,3670 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
11) 99/2, o powierzchni 4,1112 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
12) 100, o powierzchni 5,2474 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
13) 101, o powierzchni 0,3906 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
14) 102/489, o powierzchni 24,5694 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd
Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00045870/6;
15) 104, o powierzchni 15,0189 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
16) 105, o powierzchni 26,5879 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
17) 106, o powierzchni 25,2022 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
18) 107, o powierzchni 9,8138 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
19) 108, o powierzchni 15,3892 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
20) 110, o powierzchni 25,1225 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
21) 111, o powierzchni 26,6879 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
22) 112, o powierzchni 27,0971 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
23) 114, o powierzchni 23,0779 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
24) 115, o powierzchni 0,7528 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
25) 117, o powierzchni 11,9859 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
26) 118, o powierzchni 27,7699 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
27) 119, o powierzchni 29,1323 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
28) 120, o powierzchni 29,8179 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
29) 121/1, o powierzchni 0,2465 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
30) 121/2, o powierzchni 29,2589 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
31) 122, o powierzchni 20,9262 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
32) 125, o powierzchni 6,6255 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
33) 126, o powierzchni 4,0552 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
34) 127, o powierzchni 35,3556 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
35) 128, o powierzchni 25,5164 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
36) 129, o powierzchni 28,9722 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
37) 130, o powierzchni 29,2202 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
38) 131, o powierzchni 29,3029 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
39) 132, o powierzchni 28,0110 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
40) 133, o powierzchni 20,7706 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
41) 137, o powierzchni 28,1928 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00065798/3;
42) 138, o powierzchni 28,4060 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
43) 139, o powierzchni 29,6776 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
44) 140, o powierzchni 24,7658 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
45) 141, o powierzchni 21,4821 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
46) 142, o powierzchni 20,3288 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
47) 143, o powierzchni 16,0074 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
48) 144, o powierzchni 25,0606 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
49) 145, o powierzchni 30,4472 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
50) 146, o powierzchni 28,3662 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
51) 147, o powierzchni 28,0730 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
52) 152, o powierzchni 18,4983 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
53) 153, o powierzchni 23,4187 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
54) 154, o powierzchni 5,2917 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00038712/9;
55) 159, o powierzchni 26,7246 ha, obręb ewidencyjny 0006 HSW, dla której Sąd Rejonowy
w Stalowej Woli prowadzi księgę wieczystą nr TB1S/00050636/2.

Sprawdź szczegóły działki w Raporcie o terenie

Jeżeli interesują Cię szczegóły dotyczące działki lub działek możesz skorzystać z usługi Raportów o terenie dostępnej w portalu. 

Przykładowy raport dla działki, na która ma zostać przeznaczona pod lokalizację fabryki samochodów elektrycznych Izera zamieszczam do pobrania za darmo poniżej: 

https://ongeo.pl/raporty/141-ha-wojewodztwo:-slaskie-powiat:-jaworzno-gmina:-jaworzno-jednostka-ewidencyjna:-miasto-jaworzno

Jak wygenerować raport i co zawiera przeczytasz w artykule:

https://blog.ongeo.pl/informacje-o-nieruchomosciach

Poniżej również zamieszczam filmik prezentujący usługę Raportów o terenie: 

Jak sprawdzić księgę wieczystą działki przeznaczonej pod inwestycję w fabrykę samochodów elektrycznych

Wykaz działek z ustawy, oprócz danych ewidencyjnych zawiera również numery ksiąg wieczystych np.: KA1J/00029112/8

Szczegółową instrukcję, jak sprawdzić księgę wieczystą posiadając jej numer znajdziesz w artykule: 

https://blog.ongeo.pl/jak-sprawdzic-ksiege-wieczysta

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl