Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Geoportal gminy OnGeo.pl - wszystkie informacje o twojej gminie

Głosów: 21, średnia ocen: 4.8
mock

Geoportal OnGeo.pl to miejsce gdzie sprawdzisz informacje o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie wybranej gminy. Tutaj zdobędziesz dane o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie gminy, sprawdzisz obszary objęte formami ochrony przyrody na terenie twojej miejscowości oraz poznasz poziom zanieczyszczenia powietrza w dowolnej gminie.

 • OnGeo.pl pozwala na szybkie i łatwe dotarcie do informacji o każdej gminie w Polsce.
 • Portal udostępnia listę najnowszych wniosków i pozwoleń na budowę. 
 • Geoportal Gminy OnGeo.pl zawiera także informacje o aktualnych władzach lokalnych i bezpośredni kontakt do nich.

Geoportal gminy OnGeo.pl

Geoportal gminy OnGeo.pl pozwala na szybkie, łatwe dotarcie do zebranych w jednym miejscu informacji o każdej gminie w Polsce.

Wystarczy wejść na stronę Geoportal Gminy. Bezpośredni link do strony można znaleźć, m.in. w stopce strony OnGeo Raporty o Terenie

Geoportal OnGeo
Geoportal OnGeo

W wyszukiwarce Geoportalu należy odnaleźć gminę, dla której informacje chcesz sprawdzić, a następnie wybrać temat, który cię interesuje.

Strona pozwala na łatwe i szybkie wyszukanie stron konkretnych gmin oraz sprawdzenie istotnych informacji, bez wychodzenia z domu czy wykonywania wielu telefonów do urzędu.

Jakie informacje o gminie zawiera Geoportal gminy OnGeo.pl?

Obecnie na geoportalu gminy dostępne są następujące informacje:

 • Dane urzędu gminy / miasta;
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
 • Pozwolenia na budowę;
 • Obszary chronione;
 • Zanieczyszczenie powietrza;
 • Działki ewidencyjne;
 • Strefy lotniskowe.
Przykładowe informacje dostępne w Geoportalu OnGeo.pl dla Krakowa
Przykładowe informacje dostępne w Geoportalu OnGeo.pl dla Krakowa

Dane urzędu gminy / miasta

W tej sekcji znajdują się podstawowe i najważniejsze dane urzędu, takie jak adresy korespondencyjne i kontaktowe, numery telefonów, przekierowanie na stronę główna urzędu.

Geoportal Gminy OnGeo.pl zawiera także informacje o aktualnych władzach lokalnych i bezpośredni kontakt do nich.

Informacje o planach zagospodarowania przestrzennego w gminie

W Geoportalu Gminy można sprawdzić ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w wybranej gminie oraz jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Uchwały ostatnio uchwalonych planów miejscowych można również pobrać bezpośrednio z tej strony w pliku PDF.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym dokumentem regulującym zasady zagospodarowania terenu, a jednak bardzo często zainteresowani nie wiedzą jak je odszukać i sprawdzić co zawierają.

Dzięki tej sekcji można być na bieżąco ze wszystkimi zmianami w zakresie MPZP w swojej gminie i bezpośrednio z poziomu geoportalu wygenerować Raport o Terenie OnGeo z informacjami o planach dla konkretnej, wskazanej działki.

Pozwolenia na budowę wydane na obszarze gminy

Kolejna sekcja geoportalu gminnego pozwala sprawdzić, jakie inwestycje budowlane zostały zgłoszone we wskazanej gminie.

Geoportal Gminy OnGeo.pl udostępnia listę najnowszych wniosków i pozwoleń na budowę. Możemy sprawdzić:

 • Jaki status obecnie posiadają oraz pod jakim numerem i nazwą zostały zgłoszone;
 • Jaka była data wpłynięcia wniosku do urzędu;
 • Listę najnowszych wniosków z dokładnym opisem obiektu i zamierzenia budowlanego;
 • Informację, przez jaki organ zostały wydane pozwolenia.

Dodatkowo portal prezentuje dane statystyczne dotyczące liczby wniosków i zgłoszeń budowlanych w gminie w kolejnych miesiącach oraz graficzną prezentację danych z ostatnich 12 miesięcy, prezentującą udział wniosków dla poszczególnych rodzajów obiektów. Z zaprezentowanych statystyk, dowiemy się także, jaki jest udział konkretnych zamierzeń inwestycyjnych, czyli czy więcej było wniosków o budowę nowych obiektów, czy rozbudowę lub rozbiórkę lub innych działań budowlanych.

Prezentacja wybranych danych dot. pozwoleń budowlanych w gminie
Prezentacja wybranych danych dot. pozwoleń budowlanych w gminie

Obszary chronione w gminie

W dziale dotyczącym obszarów chronionych na terenie danej gminy znajdują się aktualne statystyki, dotyczące form przyrody występujących na terenie gminy. Można tu sprawdzić jakie parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody oraz inne obszary chronione znajdują się na terenie gminy oraz jaką powierzchnię zajmują.

Bezpośrednio z tej strony można przejść do informacji o obszarach chronionych w gminach sąsiedzkich oraz wygenerować Raport o Terenie ze szczegółowymi informacjami na ten temat dla wskazanej działki na terenie gminy, które pozwoli, np. na poznanie ograniczeń związanych z możliwościami inwestycyjnymi na wskazanej działce.

Zanieczyszczenie powietrza w gminie

Tutaj można sprawdzić jak wygląda stan powietrza w interesującej nas gminie. Sprawdzisz również średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w wybranej gminie, uwzględniający zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi drobnymi PM 2,5 oraz pyłami średnimi PM 10.

Dopuszczalny poziom zanieczyszczenia powietrza w UE

Według norm jakości powietrza zawartych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, dopuszczalny średnioroczny poziom stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM 2,5 jest to 25 µg/m3.

W Geoportalu Gminy OnGeo.pl dla gminy sprawdzisz, jak w rzeczywistości prezentuje się stan powietrza w interesującej nas miejscowości i jak ma się do norm unijnych.

Diagramy kołowe w przejrzysty, graficzny sposób prezentują jaki średnioroczny poziom zanieczyszczenia dotyczy jakiej powierzchni gminy.

Wykres średniorocznego zanieczyszczenia pyłem PM 2.5 w Krakowie
Wykres średniorocznego zanieczyszczenia pyłem PM 2.5 w Krakowie

Pobranie kompletu informacji o dowolnej działce w twojej gminie w 4 krokach:

 1. Wejdź na www.ongeo.pl/geoportal i wyszukaj wybraną gminę;
 2. Wyszukaj właściwą działkę ewidencyjną w Geoportalu gminy;
 3. Wybierz ją jednym kliknięciem — po kliknięciu w wybrany numer ewidencyjny zostaniesz przeniesiony na mapę z zaznaczoną działką.
 4. Wygeneruj Raport o Terenie w serwisie OnGeo.pl!

Wraz z informacjami o działce ewidencyjnej można uzyskać szereg istotnych danych, takich jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zagrożenie powodziowe, średnie ceny nieruchomości oraz wiele innych ważnych danych środowiskowych i formalno-prawnych dotyczących wskazanej działki lub terenu.

Strefy lotniskowe w gminie

Bliskie sąsiedztwo lotniska ma zasadniczy wpływ na możliwości inwestycyjne terenu. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu dotyczą nie tylko samego lotniska, ale również stref zewnętrznych.

Na Geoportalu Gminy OnGeo.pl sprawdzisz powierzchnię poszczególnych rodzajów stref lotniskowych w granicach wskazanej gminy.

Geoportal OnGeo.pl — informacje o każdej gminie w Polsce:

Raporty o Terenie – szczegółowe informacje o działkach

Poznaj narzędzie dostępne w portalu OnGeo.pl Raporty o Terenie, dostęp do informacji o każdej działce w kraju

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak