Porady OnGeo

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości — czy to zawód dla każdego?

Szczepan Sołtysik
2019-10-07
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-05-24
Głosów: 70, średnia ocen: 5
2019-09-12-jak-zostac-posrednikiem

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zostać pośrednikiem nieruchomości, zapraszamy do lektury niniejszego wpisu. Dowiesz się z niego jakich umiejętności, wiedzy, wykształcenia, cech charakteru i spełnienia wymogów prawnych wymaga.

  • W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa deregulacyjna, która zniosła szereg wymogów pozwalających na wykonywanie zawodu agenta nieruchomości.
  • Aby zostać pośrednikiem nieruchomości konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz posiadanie ubezpieczenia OC.
  • Istotna jest znajomość rynku nieruchomości, prawa mieszkaniowego oraz umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe oraz znajomość technik marketingowych.

Czy każdy może zostać pośrednikiem?

W styczniu 2014 r. weszła w życie ustawa deregulacyjna, która zniosła szereg wymogów pozwalających na wykonywanie zawodu agenta nieruchomości. Najważniejszymi zmianami było zniesienie obowiązku posiadania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie państwowej licencji na wykonywanie tego zawodu. Nie jest również już wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego oraz odbycia praktyk zawodowych.

Zmiana ta otworzyła wielu osobom możliwość rozpoczęcia pracy w zawodzie pośrednika nieruchomości.

A jest to profesja, która przyciąga wiele osób, podejmujących decyzje o zmianie lub rozpoczęciu działalności zawodowej.

Co zachęca?

Od dłuższego czasu popyt na nieruchomości w Polsce nie spada i mimo rosnących cen, Polacy nadal są zainteresowani zakupem nieruchomości. Daje to oczywiście duże możliwości zarobkowe, tej grupie zawodowej, jaką są pośrednicy nieruchomości.

Oczywiście nie każdy kupujący decyduje się na korzystanie z usług pośrednictwa. Jednak zakres działań oraz specyfika towarzysząca przeprowadzeniu takiej poważnej transakcji sprzyja podjęciu decyzji skorzystania z takiej usługi.

O tym, co można zyskać korzystając z oferty pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pisaliśmy w artykule:

→ Czy warto korzystać z usług pośrednika nieruchomości

Praca pośrednika ma zalety, które powodują, że wiele osób chce związać swoją przyszłość zawodową z pośrednictwem. Są to oczywiście możliwości wysokich zarobków, ale także elastyczny czas pracy oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego.

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości — wymagania prawne

Ustawa o gospodarce nieruchomościami w Dziale V. Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, Rozdział 2. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami podaje tylko dwa warunki prawne konieczne do spełnienia by zostać pośrednikiem obrotu nieruchomościami.

Konieczne jest prowadzenie działalności gospodarczej (Art. 179a). Osoba fizyczna może być agentem nieruchomości jedynie wtedy, gdy jest zatrudniona jako pracownik firmy zajmującej się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Wówczas odpowiedzialność za pośrednictwo zawsze spoczywa na właścicielu firmy, a w sporządzanej umowie pośrednictwa obowiązkowo musi być podane nazwisko właściciela oraz pośrednika, który działa pod jego nadzorem. Rozpoczynając pracę w zawodzie pośrednika, warto na początku zatrudnić się w takiej firmie, ponieważ można w niej zdobyć duże doświadczenie zawodowe.

Pośrednik nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie OC (Art. 181. 3.) na wypadek szkód wyrządzonych w związku z działalnością pośredniczenia w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednictwo w transakcji nieruchomościami wykonywane jest przez inne osoby, które działają pod nadzorem pośrednika, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez działania tych osób. Kopia polisy ubezpieczeniowej również musi stanowić załącznik do zawieranej umowy pośrednictwa.

Ponadto od pośredników wymaga się także zaświadczenia o niekaralności.

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości — wykształcenie i umiejętności

Ustawa deregulacyjna zniosła wymóg posiadania wyższego wykształcenia kierunkowego i obecnie w tej kwestii nie ma znaczenia, jaki kierunek studiów ukończono. W zasadzie nawet nie jest wymagane wykształcenie wyższe. Niemniej dodatkowym atutem przy podejmowaniu tej pracy będą ukończone kierunki związane z prawem, nieruchomościami, ekonomią, marketingiem lub public relations.

Ważniejsze niż wykształcenie mogą okazać się posiadane umiejętności oraz wiedza. Istotna jest znajomość rynku nieruchomości, prawa mieszkaniowego oraz umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe oraz znajomość technik marketingowych. Tę wiedzę można zdobyć na licznych kursach dla pośredników nieruchomości organizowanych zazwyczaj przez duże agencje nieruchomości oraz stowarzyszenia branżowe.

Ponieważ w ramach korzystania z usług pośrednictwa agent musi wykonywać szereg bardzo zróżnicowanych działań prowadzących ostatecznie do zawarcia udanej transakcji, jego wiedza powinna być dość szeroka i obejmować zagadnienia z wielu dziedzin.

Już na etapie przygotowania nieruchomości na sprzedaż potrzebna będzie ogólna wiedza marketingowa. Jak najskuteczniej wypromować ofertę? Z jakich narzędzi najlepiej korzystać? Skąd pobierać informacje o sprzedawanych nieruchomościach? Na których portalach nieruchomości najlepiej publikować i promować obsługiwane oferty?

Więcej o narzędziach pomocnych w pracy pośrednika nieruchomości:

Usługi dla biur nieruchomości na portalu OnGeo.pl

→ Ogłoszenia na OnGeo Nieruchomości — precyzyjna prezentacja sprzedawanej nieruchomości i wektorowe przedstawienie jej geometrii oraz szczegółowy opis, pozwalający klientowi poznać wszystkie mocne strony oferty.

→ Narzędzie, które pozwoli na szybkie zebranie kompletu istotnych informacji o nieruchomości:

Raporty

 

Pośrednictwo zazwyczaj jest usługą kompleksową i wiąże się ze wszystkimi etapami procesu sprzedaży i zakupu nieruchomości. Dlatego agent powinien posiadać także wiedzę z zakresu kredytów hipotecznych, znać aktualnie dostępną ofertę banków.

Dobry pośrednik nieruchomości to doradca klienta w wielu kwestiach powiązanych z zakupem/sprzedażą/wynajmem mieszkania — dlatego musi bardzo dobrze orientować się w tendencjach panujących na lokalnym rynku nieruchomości. Klient często dokonuje wyborów na podstawie tego czego dowie się od pośrednika, który doradza w wyborze i wycenie nieruchomości czy wyborze kredytu. Przygotowuje dokumentację transakcyjną, sprawdza w imieniu klienta oferty pod względem formalnym (prawa własności, zadłużenia). Powinien dobrze orientować się w prawie mieszkaniowym i kwestiach notarialnych.

Klientom sprzedającym nieruchomość powinien potrafić doradzić, jak lepiej przygotować nieruchomość do sprzedaży lub wskazać odpowiednie firmy, zajmujące się takimi działaniami.

Jak zwiększyć wartość mieszkania przed sprzedażą — Home staging

W związku z koniecznością częstego przemieszczania się dobrze, aby pośrednik miał prawo jazdy kat.B.

Cechy dobrego pośrednika nieruchomości

Dobry pośrednik nieruchomości, oprócz wyżej wymienionych wymagań oraz zdobytego doświadczenia, przede wszystkim powinien posiadać zestaw odpowiednich cech osobowości, które sprawią, że zawód agenta okaże się dla niego odpowiedni.

Specyfika tego zawodu wymaga od kandydata bardzo wielu cech miękkich, które oczywiście można wypracować. Jednak ich naturalne posiadanie z pewnością ułatwi i przyspieszy osiągniecie zawodowego sukcesu, a co za tym idzie renomy, wysokich zarobków i satysfakcji, których zazwyczaj wszyscy w swoich pracach chcielibyśmy doświadczyć.

Jakie to cechy? Jak zostać pośrednikiem nieruchomości, który osiągnie sukces?

Przede wszystkim przyda się naturalna łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz otwartość ta praca to głównie spotkania z klientami. I wszystko zależy od tego, jakie relacje uda się z nim nawiązać, jak będzie przebiegała komunikacja między pośrednikiem a klientem.

Jedna z głównych zalet tego zawodu to elastyczność czasu pracy, która wymaga samodzielności w podejmowaniu działań i dobrej organizacji pracy. Przyda się też duża doza samodyscypliny oraz zmotywowania do działań. Tu sukces zależy od tego ile samemu się wypracuje. Może zdarzyć się tak, że tygodnie pracy nie przyniosą zamierzonego skutku, szczególnie na początku wykonywania zawodu — i przez długi czas nie uda się znaleźć klienta. Czego wynikiem jest brak wynagrodzenia (w zawodzie pośrednika wynagrodzenie jest przeważnie prowizyjne, otrzymywane po zakończeniu transakcji). Dlatego dobrze mieć w sobie pokłady cierpliwości i dobrze znosić niepowodzenia.

Rynek nieruchomości jest zmienny, wiele czynników wpływa na jego funkcjonowanie i są to czynniki, na które nie mamy wpływu. Dlatego dobry pośrednik powinien charakteryzować się elastycznością i łatwo dopasowywać się do zmiennych warunków.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to szereg różnych działań, wymagających umiejętności z zakresu różnych dyscyplin. Powodzenie sprzedaży nieruchomości zależy także od umiejętności sprzedażowych i marketingowych pośrednika. Przyda się kreatywność w wyszukiwaniu najlepszych sposobów na skuteczną promocję sprzedawanych nieruchomości.

Agent nieruchomości w swojej pracy musi również być rzetelny oraz wzbudzać zaufanie. Przede wszystkim wymagana jest przedsiębiorczość i pełne zaangażowanie w ten zawód.

Jeśli zastanawiasz się, jak zostać pośrednikiem nieruchomości, który osiągnie w tym zawodzie sukces — warto przeanalizować, które z powyższych cech posiadasz lub jesteś w stanie wypracować.

Jak zostać pośrednikiem nieruchomości — stowarzyszenia branżowe

Będąc pośrednikiem nieruchomości, warto rozważyć członkostwo w organizacji branżowej. W Polsce najważniejszym stowarzyszeniem jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości. Jej członkowie mają możliwość podnoszenia kwalifikacji — m.in. uzyskania Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Korzystają z dodatkowych szkoleń. Mają możliwość wymiany doświadczeń oraz narzędzi pracy. Zostają także wpisani do Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców nieruchomości PFRN. Rejestr jest ogólnodostępny i ma na celu potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pośrednika.

Sprawdź, gdzie znajdziesz komplet informacji przydatnych przed zakupem / sprzedażą wybranej nieruchomości. Zobacz film ↓

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl