Porady OnGeo

OnGeo Ceny - rejestr cen i wartości nieruchomości

Szczepan Sołtysik
2019-06-04
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-03-18
Głosów: 88, średnia ocen: 5
rejestr-cen-i-wartosci-nieruchomosci

OnGeo Ceny to internetowy rejestr cen i wartości nieruchomości. Serwis dedykowany jest dla rzeczoznawców majątkowych oraz osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości, zapewnia dostęp do narzędzi umożliwiających prowadzenie własnych baz cen transakcyjnych i wartości nieruchomości.

 • Baza Cen OnGeo oparta jest o rejestr cen i wartości nieruchomości, gdzie główną informacją jest transakcja lub wycena, z którymi połączone są informacje.
 • Z poziomu serwisu OnGeo Ceny możesz eksportować dane cen transakcyjnych i wartości nieruchomości do formatu xlsx.
 • Możesz bez zobowiązań, za darmo przetestować działanie serwisu OnGeo Ceny.

Poznaj OnGeo Ceny internetowy rejestr cen i wartości nieruchomości

Baza danych serwisu została zbudowana w oparciu o dwa typy danych, są to: ceny transakcyjne oraz wartości nieruchomości.

Cena transakcyjna – informacja o cenie nieruchomości zawarta w akcie notarialnym kupna – sprzedaży nieruchomości. Jest to faktyczna cena nieruchomości, którą kupujący zapłacił sprzedawcy za zbywaną nieruchomość.

Wartość nieruchomości – jest to najbardziej prawdopodobna cena, jaką można uzyskać za daną nieruchomość na rynku. Wartość nieruchomości określa się w operacie szacunkowym. Wycenę nieruchomości sporządzają uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi.

Informacje o cenach transakcyjnych i wartościach nieruchomości w OnGeo Ceny prezentowane są w postaci dwóch tabel. W zestawieniach możemy przeglądać podstawowe informacje o transakcjach lub wartościach oraz zarządzać danymi, poprzez dostępne narzędzia wyszukiwania, filtrowania, edycji, eksportu, udostępniania danych, możemy również podejrzeć lokalizację cen na interaktywnej mapie.

Baza Cen OnGeo oparta jest o rejestr cen i wartości nieruchomości, gdzie główną informacją jest transakcja lub wycena, z którymi połączone są informacje, w tym m.in.

 • szczegóły transakcji lub szczegóły wyceny,
 • dokumenty, na podstawie których dokonano transakcji lub wyceny,
 • informacje o nieruchomościach,
 • opisy lokali, opisy budynków i/lub opisy działek objętych transakcją lub wyceną.
Baza
Schemat prezentuje w uproszczony sposób budowę bazy Cen OnGeo (rejestr cen i wartości nieruchomości)

Narzędzia i usługi dostępne w ramach serwisu OnGeo Ceny

Import danych w formacie GML – urzędowego Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

Narzędzie importu danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. Dane RCiWN możemy pozyskać w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Wszystkie urzędy powiatowe i miasta na prawach powiatu są zobligowane do udostępniania danych (odpłatnie) z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości w formacie GML. Tym samym dzięki możliwości importu danych w OnGeo Ceny możemy pozyskać dane w wersji elektronicznej z dowolnego starostwa lub urzędu miasta w Polsce. Zaimportowane dane otworzymy w internetowej bazie Cen OnGeo, gdzie możemy je następnie przechowywać, edytować i kontrolować, eksportować oraz udostępniać innym użytkownikom.

Urzędowy Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości udostępnia dane w różnego rodzaju formatach danych np.: pdf, txt, xls, papier i inne. Natomiast format danych GML jest jednolity dla wszystkich urzędów, jest to standard wynikający z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dzięki takiemu rozwiązaniu i zastosowaniu mechanizmu importu RCiWN w OnGeo Ceny możemy wykorzystać dane pochodzące z dowolnego urzędu, bez konieczności żmudnego poszukiwania i przepisywania danych z różnego typu zestawień urzędowych.

Udostępnianie danych rejestru cen

Głównym założeniem portalu OnGeo Ceny jest dostarczenie narzędzi do zarządzania własną bazą danych cen transakcyjnych i wartości nieruchomości oraz umożliwienie udostępniania wybranych zasobów innym użytkownikom serwisu. W tym celu zostało opracowane narzędzie udostępniania danych, dzięki któremu możemy korzystać z informacji udostępnionych przez innych specjalistów (rzeczoznawców) oraz dzielić się własnymi zasobami.

Eksport danych z rejestru cen

Z poziomu serwisu OnGeo Ceny możesz eksportować dane cen transakcyjnych i wartości nieruchomości do formatu xlsx. Eksport danych wykonuje się poprzez wybranie interesujących nas danych w tabeli, następnie pojedynczym kliknięciem dane zostaną zapisane w pliku typu excel. Pobrane dane mogą zostać wykorzystane do własnych potrzeb, w tym m.in. do wykonania wycen nieruchomości lub analiz w innych programach analitycznych.

Filtrowanie i wyszukiwanie

Intuicyjne i proste narzędzia filtrowania i wyszukiwania informacji w portalu OnGeo Ceny umożliwiają sprawną pracę na danych. Możemy skorzystać z selekcji interesujących nas transakcji na mapie oraz za pomocą klasycznych filtrów danych. Wyselekcjonowane ceny transakcyjne lub wartości nieruchomości możemy podejrzeć, eksportować, edytować lub udostępnić innym użytkownikom Serwisu.

Dostęp do zasobu bazy danych o nieruchomościach OnGeo

OnGeo to nie tylko informacje o cenach nieruchomości. Platforma OnGeo.pl zawiera wiele serwisów tematycznych, są to:

Raporty o terenie – narzędzie automatycznych analiz nieruchomości, baza informacji o nieruchomościach;

Portal nieruchomości na sprzedaż – mapowy portal do publikacji ofert sprzedaży nieruchomości;

OnGeo Services – API interaktywnej mapy, wyszukiwarki: działek, adresów i kodów pocztowych, narzędzia geokodowania adresów oraz działek ewidencyjnych.

Zasób informacji o nieruchomościach gromadzony w ramach powyżej wymienionych serwisów daje możliwość zintegrowania danych zawartych w OnGeo Ceny, gdzie dla konkretnych nieruchomości możemy otrzymać szczegółowe informacje o charakterze geograficznym i ekonomicznym, takie jak:

 • miejscowy plan zagospodarowania, informacja o MPZP na wybranym obszarze,
 • wydane pozwolenia i złożone wnioski na budowę, położenie planowanych realizowanych inwestycji budowlanych,
 • średnie ceny nieruchomości,
 • obszary zagrożone powodzią,
 • tereny osuwisk i ruchów masowych,
 • parametry budynków (wysokość, długość, szerokość, pow. zab., kubatura),
 • parametry działek (długość, szerokość, współczynnik kształtu, powierzchnia, obwód),
 • parametry ukształtowania terenu (wysokość, spadki terenu),
 • obszary objęte formami ochrony przyrody (parki narodowe, pomniki przyrody itp.).

Jak zacząć – dostęp do Bazy Cen transakcyjnych i wartości nieruchomości OnGeo

W celu uzyskania dostępu do OnGeo Ceny zarejestruj konto w serwisie -> Register. Następnie, skontaktuj się z nami (kontakt), w celu uzgodnienia warunków współpracy i autoryzacji konta.

Możesz bez zobowiązań, za darmo przetestować działanie serwisu, w tym celu wykonaj powyższe kroki.

Atuty OnGeo Ceny

 • mechanizm importu danych w formacie GML,
 • dostęp do bazy, tworzonej przez innych rzeczoznawców,
 • mechanizm eksportu danych do formatu xlsx,
 • prosty i intuicyjny interfejs,
 • dostęp do narzędzi mapowych i lokalizacji,
 • możliwość pozyskania dodatkowych informacji dowolnych nieruchomości,
 • aplikacja działa online, możesz korzystać z dowolnego miejsca, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Jeżeli jesteś rzeczoznawcą lub na co dzień korzystasz z informacji o cenach nieruchomości, to serdecznie zachęcamy do skorzystania z Serwisu OnGeo Ceny. Jest to nowoczesne narzędzie, które dostarcza narzędzia informatyczne – niedostępne na do tej pory na rynku.

Śledź nasze wpisy na Blog OnGeo.pl i bądź na bieżąco z najnowszymi produktami i usługami Platformy OnGeo.pl.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl