Porady OnGeo

Program Mieszkanie Plus co warto wiedzieć?

Szczepan Sołtysik
2020-01-28
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-12-20
Głosów: 72, średnia ocen: 5
Program Mieszkanie Plus

Mieszkanie Plus to program rządowy Narodowego Programu Mieszkaniowego realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Jego celem jest umożliwienie dostępu do wynajmu lub nabycia mieszkań osobom o niskich i średnich dochodach, nieposiadającym zdolności kredytowej.

 • Mieszkanie plus oferuje dwie opcje pomocy mieszkanie na wynajem lub mieszkanie na wynajem ze stopniowym dojściem do własności. 
 • Samorządy same decydują komu przyznają mieszkania w pierwszej kolejności

Szczegóły programu Mieszkanie Plus

Program oferuje dwie opcje pomocy mieszkanie na wynajem lub mieszkanie na wynajem ze stopniowym dojściem do własności. W drugim wypadku opłaty są wyższe i zawierają raty wykupu mieszkania. Raty mogą zostać rozłożone na okres od 15 do 30 lat. Korzystający z tej opcji mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu Mieszkanie na Start. Jednakże z dopłat mogą skorzystać tylko mieszkańcy lokali wybudowanych przez gminy. Dopłaty są finansowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzupełnieniem programu Mieszkanie Plus są dopłaty do czynszu. Dzięki dopłatom osoby o dochodach niewystarczających na zakup mieszkania lub opłacanie rynkowego czynszu mogą w bezpieczny i stabilny sposób wynająć mieszkanie. Dopłata czynszowa może wynosić do 500 zł miesięcznie. Od 2019 roku dopłatami objęte będą mieszkania nowe lub poddane rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z samorządami.

Program dopłat do czynszu ma za zadanie pomóc osobom, które nie mogą sobie pozwolić na wynajem albo zakup mieszkania na otwartym rynku nieruchomości, ale ich dochody są zbyt wysokie, aby mogli starać się o uzyskanie mieszkania komunalnego. Najważniejszym kryterium, które będzie decydowało o przyznaniu dopłat do czynszu, będzie dochód gospodarstwa domowego. Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły starać się o dopłatę, gdy ich średni miesięczny dochód nie przekroczy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS.

mieszkanie
logo mieszkanie plus

Odbiorcy programu

Priorytetowymi odbiorcami są młode rodziny i osoby migrujące za pracą. Samorządy same decydują komu przyznają je w pierwszej kolejności. Największe szanse mają rodziny wielodzietne, młode małżeństwa, seniorzy oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Muszą oni jednak posiadać dochody zapewniające pokrycie czynszu i rachunków.

Aby skorzystać z programu Mieszkanie Plus najemcy powinni spełniać dwa kryteria: nie posiadać na własność mieszkania lub innej nieruchomości a także mieć możliwość terminowego opłacania czynszu. O innych dodatkowych kryteriach decydują samorządy.

Ocena zdolności czynszowej

Osoby chcące skorzystać z programu Mieszkanie Plus muszą mieć tak zwaną zdolność czynszową – oznacza to możliwość finansowa do terminowego opłacania czynszu.

Dokumenty potrzebne do wystawienia oceny zdolności czynszowej:

1. Osoby aktywne zawodowo (pracujące):

 • Zaświadczenie o zarobkach: wynagrodzenie średnie z ostatnich 3 miesięcy (brutto i netto) lub PIT za poprzedni rok;
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli istnieją);
 • Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia 500+ (jeśli jest pobierane);
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody;
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

2. Osoby uczące się (studenci, doktoranci):

 • Zaświadczenie o przyznanym stypendium oraz wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące potwierdzający wpływy stypendium;
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli istnieją);
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500+ (jeśli jest pobierane);
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane przychody;
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

3. Osoby mające prawo do świadczeń ZUS (emeryci, renciści, kobiety na urlopie macierzyńskim)

 • Ostatni odcinek emerytury, renty lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego;
 • Ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego;
 • Udokumentowane dochody z innych źródeł (jeśli są);
 • Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody;
 • Upoważnienie na weryfikację BIG.

Dopłaty do czynszu

Od 1 stycznia 2019 roku każdy korzystający z programu Mieszkanie Plus spełniający wskazane w ustawie kryteria, może ubiegać się o dopłatę do czynszu. Taką możliwość mają zarówno osoby tylko wynajmujące mieszkanie, jak i osoby wynajmujące mieszkanie i dochodzące do jego własności. ,

Kryteria określające pierwszeństwo otrzymania dopłaty do czynszu ustalane są przez Radę Gminy/Miasta. Są to między innymi:

 • w gospodarstwie domowym jest co najmniej jedno dziecko;
 • najemca ukończył 65 lat;
 • osoba powyżej 16. roku życia wchodząca w skład gospodarstwa domowego legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • żadna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego nie była i nie jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, także spółdzielczego;
 • osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania.
mieszkanie
rys. mieszkania

Program Mieszkanie Plus – gdzie jest realizowany

Inwestycje realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus są wyszczególnione na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości w zakładce Inwestycje. Można tam znaleźć również inne przydatne informacje związane z tym programem. Inną stroną dotyczącą szczegółów programu Mieszkanie Plus jest mieszkanieplus.gov.pl. Aby dowiedzieć się co się znajduje lub będzie znajdować w okolicy sprawdź miejscowy plan zagospodarowania terenu. O tym jakie informacje są w nim zawarte i gdzie go szukać zebraliśmy w osobnym artykule – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – podstawowe informacje.

Zmiany w programie Mieszkanie Plus

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiada duże zmiany w programie Mieszkanie Plus. Ministerstwo w połowie lutego 2020 roku ma przedstawić zakres prac, które pomogą przyspieszyć realizację inwestycji mieszkaniowych w Polsce i zaprezentować raport sytuacji mieszkaniowej w Polsce. W grudniu 2019 roku rząd przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Pani Minister poinformowała, że nowelizacja Prawa budowlanego zakłada “szereg ułatwień w procesie inwestycyjnym, który sprawi, że realizacja projektów mieszkaniowych będzie szybsza”.

Mieszkanie Plus w Twoim mieście – sprawdź teren, na którym znajduje się inwestycja!

Aby sprawdzić czy działka, na której są wybudowane mieszkania z programu Mieszkanie Plus nie leży np. na terenie zalewowym, skorzystaj z Geoportalu OnGeo.pl. Możesz w kilku prostych krokach pobrać Raport o terenie, zawierający informacje o Planie miejscowym lub braku planu na wskazanym terenie lub działce. Szczegółowy instruktaż pobierania raportu znajdziesz TUTAJ.

Sprawdź co zawiera Raport o terenie:

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl