News

Zmiana rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szczepan Sołtysik
2023-10-27
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Zmiana rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków

W dniu 26.10.2023 r. Minister Rozwoju i Technologii podpisał nowe rozporządzenie, które zrewolucjonizuje polskie budownictwo mieszkaniowe. Zmiany w przepisach dotyczące warunków technicznych budynków i ich lokalizacji mają na celu ograniczenie praktyk związanych z PatoDeweloperką. Zmiany wejdą w życie od kwietnia 2024 roku.

  • Walka z Patodeweloperką: nowelizacja rozporządzenia ws. warunków technicznych budynków, koncentruje się na rozwiązaniach mających na celu ograniczenie praktyk patodeweloperki, które zagrażają jakości życia mieszkańców.
  • Nowe regulacje wprowadzają konkretne standardy dotyczące odległości między budynkami, miejsc postojowych, terenów rekreacji, a także wymagania dotyczące izolacji akustycznej.

Przyczyna wprowadzanych zmian - Zagrożenia wynikające z patodeweloperki

Niestety, nie wszyscy deweloperzy działają z myślą o mieszkańcach i jakości życia. W efekcie powstają niekomfortowe mieszkania, osiedla pozbawione właściwych miejsc rekreacji, a nawet miejsca parkingowe wykorzystywane w sposób nieodpowiedni. To prowadzi do dodatkowych kosztów, problemów natury zdrowotnej i chaosu przestrzennego.

Koszty patodeweloperki i złego systemu planowania przestrzennego w Polsce

Patodeweloperka i zły system planowania przestrzennego generują ogromne koszty społeczno-gospodarcze. Koszty nadmiarowych dojazdów do pracy i nadmiarowej infrastruktury wynoszą aż 84,3 mld zł rocznie. Wprowadzenie rozwiązań mających na celu ograniczenie chaosu przestrzennego może przyczynić się do oszczędności i zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

Zmiany w rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Link do pobrania projektu rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900/katalog/12969241#12969241

Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje szereg zmian, które pomogą ograniczyć skutki patodeweloperki. Przedstawiamy najważniejsze z nich:

1.) Większe odległości między blokami na sąsiednich działkach: Minimalna odległość budynków od granicy działki zostanie zwiększona, co zapewni mieszkańcom większą prywatność i komfort. Minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki ma wynieść co najmniej 5 metrów, a nie jak do tej pory 4 metry.

Zbyt bliskie posadowienie budynków wielorodzinnych.
Problem zbyt małej odległości pomiędzy blokami. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Zwiększenie wymaganej odległości pomiędzy budynkami
Zwiększenie wymaganej odległości pomiędzy blokami do 5 m. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

2.) Większe odległości budynków produkcyjnych i magazynowych od budynków mieszkalnych: Zmiany w przepisach ograniczą wpływ uciążliwych obiektów na życie mieszkańców. Minimalna odległość pomiędzy ścianami nowego budynku produkcyjnego lub magazynowego (o powierzchni zabudowy ponad 1000 mkw.), a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub zamieszkania zbiorowego ma wynieść 30 metrów.

Niekorzystne sąsiedztwo przemysłowe
Problem bliskiego sąsiedztwa zabudowy mieszkalnej z przemysłową i magazynową. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Wymagana odległość zabudowy uciążliwej od mieszkalnej
Minimalna odległość zabudowy przemysłowej i magazynowej od budynków mieszkalnych to 30 metrów. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

3.) Racjonalnie zaplanowane miejsca postojowe: Ograniczenie liczby miejsc postojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych na osiedlach zamkniętych.

Więcej miejsc dla osób niepełnosprawnych niż zwykłych
Problem braku wykorzystania wielu miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
zmniejszenie wymaganych miejsc dla osób niepełnosprawnych
Przyjęcie wymogu maksymalnie 6% miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

4.) Mniej "betonozy": Wprowadzenie obowiązku zapewnienia terenów biologicznie czynnych na placach publicznych.

Betonoza miast, brak terenów zielonych
Problem “betonowania” rynków i placów. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Zakaz betonowania placów i rynków miast
Wymóg zachowania minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla rynków i placów. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

5.) Przyjazne place zabaw i miejsca do rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami: Obowiązek budowy atrakcyjnych placów zabaw oraz miejsc rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Małe place zabaw, niedostosowane do potrzeb
Problem braku lub bardzo małych placów zabaw. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
jasne zasady dotyczące placów zabaw.
Wprowadzenie wytycznych co do wielkości placów zabaw. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

6.) Minimum 25 mkw. lokalu użytkowego: Zapobieganie obchodzeniu przepisów dotyczących minimalnej powierzchni lokalu mieszkalnego.

Mikro kawalerki to ostatnio często spotykane mieszkania.
Problem zbyt małych lokali mieszkalnych. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Koniec z mikro kawalerkami, minimalna wielkość lokali.
Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego 25m2. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

7.) Balkony zapewniające prywatność: Wprowadzenie przepisów dotyczących prywatności na balkonach.

Problem braku prywatności na balkonach
Problem braku przegród pomiędzy balkonami. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Przegrody pomiędzy balkonami w blokach
Wymogi dotyczące stosowania przegród pomiędzy balkonami. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

8.) Bardziej ciche mieszkania: Ustandaryzowanie wymagań dotyczących izolacji akustycznej w mieszkaniach.

Hałas od sąsiadów w blogu, spowodowany słabą akustyką mieszkań
Problem słabej akustyki mieszkań. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Lepsze normy dotyczące akustyki mieszkań.
Wprowadzenie wymogów wpływających na lepszą akustykę mieszkań. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

9.) Miejsca na rowery i wózki: Obowiązek zapewnienia miejsc do przechowywania rowerów i wózków.

Obecnie nie ma miejsc na rowery na osiedlach
Problem braku miejsc na rowery i wózki na osiedlach. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Nowe przepisy dotyczące wymogu miejsc postojowych dla rowerów
Wprowadzenie wymogów dotyczących pomieszczeń na rowery i wózki w blokach. Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

10.) Odpowiednie warunki umożliwiające przewinięcie dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami: Ułatwienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Porada

Chcesz sprawdzić nieruchomość przed zakupem? Skorzystaj z Raportu o terenie na portalu OnGeo.pl. 

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie

Nowe rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - #StopPatodeweloperka,  wprowadza konkretne zmiany, które zmienią polskie miasta i jakość życia. Walka z patodeweloperką to nie tylko poprawa jakości życia mieszkańców, ale także oszczędność kosztów społecznych. Dzięki nowym standardom budownictwa, Polska może zmierzać ku bardziej funkcjonalnym i przyjaznym miastom.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl