Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Znajdź kod pocztowy - wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl

Głosów: 31, średnia ocen: 4.4
mock

Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl. Z kodów pocztowych korzysta każdy z nas, potrzebujemy ich najczęściej do zaadresowania przesyłki lub uzupełnienia swoich danych adresowych we wnioskach/dokumentach urzędowych. Jeżeli poszukujesz informacji o kodzie pocztowym dla wybranego adresu, ulicy lub miejscowości, skorzystaj z wyszukiwarki kodów pocztowych OnGeo.pl. 

  • Kod pocztowy (numer adresowy) to ciąg cyfr, który jest dodawany do adresowania listów, przesyłek.
  • Jeżeli poszukujesz informacji o kodzie pocztowym dla wybranego adresu, ulicy lub miejscowości, skorzystaj z wyszukiwarki kodów pocztowych OnGeo, przeczytaj artykuł i dowiedz się jak sprawdzić kod pocztowy.
  • Baza kodów pocztowych dostępna w wyszukiwarce OnGeo.pl oraz na mapie kodów pocztowych opracowana została w oparciu o urzędową bazę adresową oraz dane pocztowe.

Sprawdź kod pocztowy, wyszukiwarka kodów pocztowych:

Sprawdź, jak działa zaimplementowane narzędzie wyszukiwarki kodów pocztowych wraz z podkładem Mapy Ogólnego Przeznaczenia OnGeo:

Wejdź na stronę https://api.ongeo.pl/product/search-postal-code#example i sprawdź!

Główne cechy wyszukiwarki:

  • Analizy geomarketingowe dla przedsiębiorstw handlowo-usługowych, pozwalające na np. analizę obszarów zamieszkania klientów, wspomaganie decyzji o lokalizacji działalności, zasięg oddziaływania sklepów,
  • Proste i intuicyjne narzędzie do wyszukiwania kodu pocztowego, umożliwi szybkie wyszukanie brakującej informacji do zaadresowania wysyłki,
  • Pealizacja akcji marketingowych i reklamowych w obszarach o określonych kodach pocztowych.

Jak sprawdzić kod pocztowy w wyszukiwarce kodów pocztowych OnGeo.pl?

Wyszukiwarka kodów pocztowych jest bardzo prostym intuicyjnym narzędziem, aby wyszukać kod pocztowy postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Znajdź kod pocztowy - Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl
Znajdź kod pocztowy - Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl
  1. Wejdź na stronę → Wyszukiwarki kodów pocztowych OnGeo.pl, wpisz w polu wyszukiwarki kodów adres, dla którego poszukujesz kodu pocztowego. Na podanym przykładzie wpisałem Kraków, Wadowicka.
  2. Po wpisaniu adresu w wyszukiwarce kodów pocztowych wyświetli się lista podpowiedzi, czyli kodów pocztowych najlepiej dopasowanych do wpisanego adresu. W naszym przykładzie na pierwszym miejscu mamy ulicę Wadowicką w Krakowie, do której przypisane są dwa kody pocztowe. Następnie w podpowiedziach wyświetlają się wybrane numery budynków znajdujące się na ulicy Wadowickiej i ich kody pocztowe.
  3. Po kliknięciu na wybrany adres w liście podpowiedzi wyszukiwarki kodów, stosowna informacja zostanie wyświetlona na Interaktywnej mapie, wraz kodem pocztowym, który jest przypisany do danego adresu.
Znajdź kod pocztowy - Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl
Znajdź kod pocztowy - Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl

Wyszukiwarka kodów pocztowych OnGeo.pl umożliwia również wyszukiwanie na podstawie wpisanego kodu pocztowego, oraz wyświetlenie lokalizacji na mapie kodów pocztowych OnGeo.pl.

Co to jest kod pocztowy? Baza kodów pocztowych OnGeo.pl

Kod pocztowy (numer adresowy) to ciąg cyfr, który jest dodawany do adresowania listów, przesyłek. Numer adresowy ma na celu usprawnić sortowanie przesyłek przez operatorów pocztowych, kurierów itp. Kod pocztowy jest unikalny, odpowiada danemu regionowi, którym może być np. kilka mniejszych miejscowości, jedna miejscowość, ulica, a nawet część ulicy może posiadać swój unikalny kod pocztowy.

Kod pocztowy przyjmuje format 

XX-XXX, gdzie X oznacza cyfrę. 

Pierwsza cyfra kodu pocztowego określa okręg pocztowy. Druga cyfra kodu pocztowego określa strefę kodową, która wskazuje część okręgu, którym jest określony obszar położony wzdłuż linii komunikacyjnych lub miasto wojewódzkie. Trzecia cyfra to sektor kodowy, obejmuje swoim zasięgiem dawne powiaty, a w największych miastach – części tych miast. Czwarta i piąta cyfra przypisane są do placówki pocztowej i obszaru na którym działają.

Wzór adresowania przesyłki przyjmuje następującą postać:

Jan Nowak
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków

Baza kodów pocztowych dostępna w wyszukiwarce OnGeo.pl oraz na mapie kodów pocztowych opracowana została w oparciu o urzędową bazę adresową oraz dane pocztowe. Baza kodów pocztowych jest cyklicznie aktualizowana, w celu umożliwienia wyszukania kodów pocztowych dla nowo wprowadzonych adresów. Aktualizacja bazy kodów pocztowych ma duże znaczenie, ponieważ w większości przypadków to dla nowo powstałych budynków (adresów) nie znamy kodu pocztowego, który potrzebujemy np. do zaadresowania przesyłki lub uzupełnienia dokumentów.

Mapa kodów pocztowych OnGeo.pl

Dzięki zintegrowaniu wyszukiwarki kodów pocztowych wraz z interaktywną mapą OnGeo.pl możesz wyświetlić lokalizację wpisanego adresu i kodu pocztowego na mapie kodów pocztowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujesz oprócz informacji opisowej również prezentację graficzną w postaci mapy kodów pocztowych.

Interaktywna mapa Polski, która stanowi podkład dla prezentowanych danych adresowych prezentuje wiele cennych informacji geograficznych. Głównym atutem mapy ogólnego przeznaczenia są granice działek ewidencyjnych, pokrycie terenu, budynki 3D. 

OnGeo Services – gotowe mechanizmy API mapy i lokalizacji

OnGeo Services to gotowe narzędzia interaktywnych map, wyszukiwarek działek, adresów i kodów pocztowych oraz geokodowania, które dzięki przejrzystemu interfejsowi API można wykorzystać w dowolnym portalu lub aplikacji. 

Poznaj produkty OnGeo Services i wykorzystaj je we własnych rozwiązaniach. Prosty mechanizm API umożliwia tworzenie aplikacji internetowych opartych o narzędzia interaktywnej mapy i lokalizację. Usługa jest bezpłatna do określonej liczby transakcji.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak