Porady OnGeo

Studium uwarunkowań i miejscowy plan czy muszą być zgodne?

Szczepan Sołtysik
2019-12-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2021-04-22
Głosów: 72, średnia ocen: 5

Chcesz dowiedzieć się czym różni się studium uwarunkowań od planu zagospodarowania przestrzennego? Może interesuje Cię czy te dwa dokumenty muszą być ze sobą zgodne? Jeśli tak koniecznie przeczytaj ten artykuł.

  • Studium uwarunkowań jest aktem wewnętrznym gminy. 
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. 
  • Gdy dojdzie do sytuacji, gdzie w studium uwarunkowań przewidziane jest dla danej działki inne przeznaczenie lub inne ustalenie, niż określa to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest wniesienie skargi na MPZP. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań (SUiKZP) jest aktem wewnętrznym gminy. Wszystkie jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium tworzone jest w celu określenia polityki przestrzennej gminy. Służy przede wszystkim do ustalenia lokalnych zasad dotyczących zagospodarowania przestrzennego. SUiKZP niesie ze sobą informację o potencjalnym przeznaczeniu nieruchomości – gruntów w przyszłości. Co ważne nie jest to informacja determinująca ostateczne przeznaczenie.

Szczegóły dotyczące opracowania, jakim jest studium uwarunkowań opisaliśmy w innym artykule na Blog OnGeo.pl:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić? 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W przeciwieństwie do studium uwarunkowań, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie są wiążące dla mieszkańców, inwestorów. Jego celem jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy. Plan miejscowy jest niejako kontynuacją, wyszczególnieniem i realizacją kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określone zostały w studium uwarunkowań.

Jeśli chcesz wiedzieć jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego dla działki przeczytaj inny artykuł na Blog OnGeo.pl.

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki 

Czy studium uwarunkowań i plan zagospodarowania przestrzennego muszą być ze sobą zgodne?

Zależność mówiąca o tym, że studium jest wiążące dla gminy podczas opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z zapisów art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym mowa, że miejscowe plany nie mogą naruszać ustaleń studium uwarunkowań. Sytuacja braku zgodności planu z ustalonym wcześniej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, według prawa nie powinna mieć więc miejsca. Naruszenie prawa w tym zakresie może spowodować unieważnienie części planu, w której doszło do naruszenia zgodności.

Co w przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest zgodny ze studium?

W momencie, gdy dojdzie do sytuacji, gdzie w studium uwarunkowań przewidziane jest dla danej działki inne przeznaczenie lub inne ustalenie, niż określa to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest wniesienie skargi na MPZP. Podstawą do wniesienie skargi jest art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł ten mówi: Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

W większości przypadków głównym powodem unieważnienia miejscowych planów zagospodarowania jest ich niezgodność z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wielu wyrokach sądowych potwierdza się zapisy dotyczące obowiązku zachowania zgodności miejscowego planu ze studium uwarunkowań.

Często spotykanym uzasadnieniem wyroków sądowych jest określenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako wyznacznika ramowego w zakresie kształtowania przestrzeni gminy, które ogranicza dowolność w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania. Dlatego uznać należy że obszary o różnych przeznaczeniach terenu, wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania muszą być zgodne z granicami i przeznaczeniami określonymi w studium uwarunkowań.

Sprawdź informacje o dowolnej działce Raporty o terenie OnGeo.pl

Wejdź na Geoportal OnGeo.pl, za pośrednictwem portalu, w kilku prostych krokach możesz wyszukać interesujący Cię teren i wygenerować raport zawierający bardzo dużo cennych danych, takich jak np.: wymiary działki, czy teren objęty jest planem miejscowym, spadki terenu, obszary chronione i wiele innych informacji. Cały proces trwa krócej niż 5 minut!

Poniżej znajduje się link do przykładowego raportu o terenie, wygenerowany z Geoportalu OnGeo.pl, sprawdź jakie informacje możesz zdobyć:

Przykładowy Raport o terenie z Geoportalu OnGeo.pl

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl