Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dlaczego warto sprawdzić?

Głosów: 41, średnia ocen: 5
mock

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie SUiKZP) definiuje kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie ogólnym dla obszaru całej gminy. SUiKZP jest obowiązkowe, więc wszystkie gminy i miasta powinny taki dokument posiadać (o ile tylko nie został, np. uchylony wyrokiem sądu administracyjnego). W związku ze zmianami, które zaszły w ciągu ostatnich 20 lat, wiele samorządów dokonało już przynajmniej jednej - a często kilku - aktualizacji SUiKZP.

 • Wypis to wszelkie zapisy studium odnoszące się do wskazanego terenu, natomiast wyrys to fragmenty rysunków studium.
 • Rysunek studium to przeważnie mapa (lub mapy) w skali odpowiadającej mapie topograficznej.
 • Opracowanie SUiKZP jest obowiązkowe, więc wszystkie gminy i miasta powinny taki dokument posiadać.
 • Warto zainteresować się ustaleniami studium zarówno dla działki inwestycyjnej i jej otoczenia, szczególnie jeżeli nie jest ona objęta planem miejscowym.

Co to jest studium gminy?

W Polsce najistotniejsze decyzje dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania terenu podejmowane są przez gminy. Rada gminy w drodze uchwał przyjmuje dwa podstawowe rodzaje dokumentów planistycznych: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat dokumentu jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Gdzie znajdziesz informacje o obowiązującym studium zagospodarowania przestrzennego?

Informacje o obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego publikowane są na portalach urzędów gmin i miast. Uchwały wraz z załącznikami graficznymi znajdują się najczęściej w biuletynach informacji publicznej (bip) w zakładkach związanych ze sprawami planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, urbanistyki.

Studium uwarunkowań w urzędzie miasta lub gminy

Informacje o studium uzyskasz również podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie. Informację formalną ze studium uwarunkowań dostaniesz w formie dokumentu tzw. wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dla wskazanego obszaru. Wypis to wszelkie zapisy studium odnoszące się do wskazanego terenu, natomiast wyrys to fragmenty rysunków studium.

Za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań naliczane są opłaty, zależnie od liczby stron:

 • 30 zł za wypis z mpzp do 5 stron,
 • 50 zł za wypis z mpzp powyżej 5 stron,
 • 20 zł za każdą stronę A4 wyrysu z mpzp, nie więcej niż 200 zł.

Jak czytać ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Studium gminne podzielone jest zazwyczaj na dwie główne części: 

 • Uwarunkowania i ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego. Zarówno część „uwarunkowań”, jak i „ustaleń” posiadają formę opisową (kilkadziesiąt a czasem nawet kilkaset stron tekstu) wraz z dołączonymi do tekstu mapami.
  Informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestora znajdują się:
  • w części tekstu ustalającej kierunki zagospodarowania przestrzennego, a więc planowany przez gminę stan “docelowy”,
  • na “rysunku studium”, który ilustruje powyższe ustalenia.
 • Rysunek studium to przeważnie mapa (lub mapy) w skali odpowiadającej mapie topograficznej czyli między 1:10 000 a 1:25 000. Jest to więc skala dość ogólna, na której identyfikacja konkretnych działek nie zawsze jest możliwa i może być obarczona sporym błędem. Warto jednak zapoznać się z jego treścią. Informacje zawarte w studium mogą być niezwykle istotne z punktu widzenia potencjału inwestycyjnego danego terenu. 
  Oznaczenia graficzne na rysunku studium należy zawsze czytać razem z odpowiadającym im fragmentom w części tekstowej.

Dlaczego warto sprawdzić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Chociaż ustalenia studium uwarunkowań nie wpływają bezpośrednio na możliwość realizacji inwestycji, to są wiążące dla gminy przy uchwalaniu planu miejscowego.

Sprawdź czy działka posiada MPZP 

W OnGeo.pl sprawdzisz czy działka posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dowiesz się również jakie jest przeznaczenie działki w planie miejscowym. 

Pamiętaj! Jeśli działka posiada MPZP, musisz liczyć się z możliwością licznych ograniczeń w zabudowie!

Przyszły plan miejscowy nie będzie mógł swoimi ustaleniami wykraczać poza granice określone w studium, czyli np. przeznaczać terenów pod zabudowę tam, gdzie SUiKZP wskazuje tereny rolne.

Dodatkowo, studium uwarunkowań określa kierunki rozwoju układu komunikacyjnego, czyli wskazuje przebieg nowych dróg, w tym dróg wysokiej klasy często na wiele lat przed ich realizacją.

Obecność drogi głównej (klasa G) w sąsiedztwie działki budowlanej może być pożądana w przypadku planowanej inwestycji w usługi lub przemysł, lecz może też oznaczać istotną uciążliwość w przypadku zabudowy mieszkaniowej.

Innymi słowy, warto zainteresować się ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zarówno dla działki inwestycyjnej i jej otoczenia, szczególnie jeżeli nie jest ona objęta planem miejscowym.

Dodatkowo należy wspomnieć w tym miejscu o ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa ta jest potocznie nazywana: specustawa mieszkaniowa lub lex deweloper. Ustawa wprowadza możliwość realizacji inwestycji związanych z budownictwem mieszkalnym niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja musi być jedynie zgodna z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Poszukujesz gruntów pod inwestycje lub chcesz po prostu sprawdzić informacje o określonym terenie? Skorzystaj z OnGeo.pl!

Zachęcamy do odwiedzenia OnGeo.pl. Portal dostarcza narzędzia i dostęp do danych dla każdej nieruchomości w kraju. W kilku prostych krokach możesz wyszukać interesujący Cię teren, wpisując adres nieruchomości lub numer działki, albo wskazując ją na mapie. Następnie wybierasz interesujące Cię zakresy informacyjne, po czym generujesz raport. Cały proces trwa krócej niż 5 minut.

Usługa Raportu o terenie jest płatna, kosztuje od około 10 zł do 100 zł w zależności od powierzchni terenu i liczby wybranych tematów.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Poniżej instrukcja “krok po kroku” – jak pobrać raport o terenie z Geoportalu OnGeo.pl:

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak