Posty z tagiem: studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy, to dokument planistyczny, w którym gmina określa politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania. Każda gmina ma sporządzone studium uwarunkowań dla obszaru całej gminy. 

Rządowa reforma planowania przestrzennego w II kwartale 2022 r.

Do planu prac legislacyjnych rządu dopisano właśnie zapowiadaną kilka miesięcy temu nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rządowa reforma planowania przestrzennego ma przede wszystkim wprowadzić zmiany m.in. w zakresie dokumentacji planistycznych. Z planów wynika, że prace nad nowelą rozpoczną się już w II kwartale br. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - jednolity tekst

2 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz.503) pojawiła się ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a właściwie jej jednolity tekst. Test ustawy uwzględnia zarówno zmiany w Prawie budowlanym jak i innych przepisów ogłoszonych przed dniem 26 stycznia 2022 r.

Przetarg: Luboń digitalizacja i wektoryzacja zasobu mpzp i suikzp

Przedmiot zamówienia dotyczy: Luboń digitalizacja i wektoryzacja zasobu mpzp i suikzp 

Przetarg: Projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko

Przedmiotem zamówienia jest projekt zmiany SUiKZP gmina Kościelisko.

Blisko pół miliarda na nowelizację planów miejscowych

Jak informuje wiceminister rozwoju Piotr Uściński przeznaczono prawie pół miliarda na nowelizację planów miejscowych dla gmin, czyli 467,2 mln zł.

Fala roszczeń właścicieli nieruchomości po reformie planistycznej

Samorządy obawiają się, że reforma planistyczna wydrenuje, już i tak świecące pustkami budżety. Chodzi o propozycje zastąpienia studium uwarunkowań - ogólnymi planami. Nowe plany będą miały charakter prawa miejscowego. Ich uchwalenie może spowodować, że w jednostki samorządowe uderzy prawdziwa fala roszczeń właścicieli nieruchomości, którzy będą niezadowoleni ze zmiany przeznaczenia swoich nieruchomości.

Przetarg: Opracowanie zmiany SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

Przetarg dotyczy zadania: opracowanie zmiany SUiKZP i MPZP Lewin Kłodzki

Uściński o utracie ważności studiów uwarunkowań. Reforma planistyczna

MRiT tłumaczy jak będą wyglądać przepisy przejściowe planowanej reformy planistycznej. W komunikacie mówił o utracie ważności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wiceminister Piotr Uściński przypomina, że studia uwarunkowań zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r.

Przetarg: Opracowanie zmiany mpzp w gminie Luzino

Przetarg dotyczy opracowania zmiany mpzp w gminie Luzino fragmentu obrębu Dąbrówka oraz zmiany studium fragmentu obrębu Kębłowo w gminie Luzino.

Aktualizacja danych przestrzennych. Czy coś się zmienia?

W dniu 31 października 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta wprowadziła wymóg tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych. Jak funkcjonuje aktualizacja danych przestrzennych ponad rok od wejścia w życie nowego rozporządzenia?

Cyfryzacja danych przestrzennych po reformie planistycznej

Rząd zainicjował niedawno szeroko zakrojoną reformę systemu planowania przestrzennego. Przy tej okazji warto zastanowić się nad tym jak pod zmianach będzie wyglądała cyfryzacja danych przestrzennych. O tym na środowym posiedzeniu (19 stycznia) dyskutowała Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Przetarg: Sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie zmiany SUiKZP dla gminy Drawsko Pomorskie.