News

Kraków przygotowuje się do uchwalenia planu ogólnego

Monika Byś
2024-01-15
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Kraków przygotowuje się do uchwalenia planu ogólnego

Kraków przygotowuje się do uchwalenia planu ogólnego. Na najbliższym posiedzeniu rady miasta radni rozważą przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa. 

W najbliższej sesji rady miasta pojawi się punkt poruszający kwestię rezygnacji z przygotowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Zamiast tego, radni rozważą przyjęcie projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania planu ogólnego miasta Krakowa. Zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzonej w 2023 roku.

Posłuchaj, co zmieniło się w planowaniu przestrzennym w 2023 r.

Zobacz, co zmieniło się w planowaniu przestrzennym w Polsce w 2023 roku. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z ekspertem w zakresie planowania przestrzennego, w ramach podcastu OnGeo.pl “Wspólna Przestrzeń”. Rozmowę znajdziesz na kanale na platformie YouTube lub na Spotify. 

Zgodnie z rolą nowego narzędzia planistycznego, jakim jest obowiązkowy plan ogólny gminy, miasto zostanie podzielone na strefy planistyczne, dla których ustalone zostaną podstawowe parametry urbanistyczne.

Dyrektorka wydziału planowania przestrzennego UMK. Elżbieta Szczepańska, podkreśla, że plan ogólny, o ile zachodzą odpowiednie przesłanki, wskaże obszary, gdzie będzie możliwe wydawanie decyzji dotyczących warunków zabudowy. Projekt planu ogólnego będzie rezultatem działań podjętych w trakcie prowadzonej procedury, uwzględniającej konsultacje społeczne, opinie oraz uzgodnienia projektu przez inne organy. W rezultacie nie będzie on powieleniem wcześniej przewidzianych rozwiązań w projekcie studium.

Aktualnie nie znamy harmonogramu opracowania tego dokumentu. Zgodnie z obowiązującym prawem, miasto musi zastąpić studium planem ogólnym do końca przyszłego roku.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.