Posty z tagiem: reforma planistyczna

Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła ustawa z 7 lipca 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czyli tzw. reforma planistyczna. Dowiedz się czym jest: plan ogólny gminy, gminne standardy urbanistyczne, zintegrowany plan inwestycyjny oraz rejestr urbanistyczny.

Kontrola NIK decyzje o warunkach zabudowy
News
Kontrola NIK w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez urzędy gmin
2024-05-16
~7min
specjalne strefy produkcji rolnej
News
Rolnicy domagają się regulacji chroniących dziedzictwo kulturowe wsi i szczególnych warunków życia na wsi, m.in. dźwięków i zapachów pochodzących z rolnictwa
2024-05-08
~2min
pieniądze z KPO na plany ogólne
News
Nabór wniosków z części dotacyjnej KPO na wdrożenie reformy planistycznej rozpocznie się 16 maja, a nie jak pierwotnie planowano, 30 kwietnia. 
2024-05-08
~2min
Projekt dotyczący ustalenia obszarów uzupełnienia zabudowy
News
Projekt w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy został skierowany do podpisu ministra.
2024-04-26
~2min
w planowaniu przestrzennym znów robi się chaos
News
Rząd proponuje zmianę podejścia do obowiązkowego przyjęcia planów ogólnych gmin do końca 2025 roku. Wszystko przez projekt rewizji Krajowego Planu Odbudowy
2024-03-19
~1min
Rewizja Krajowego Planu Odbudowy
News
Resort funduszy i polityki regionalnej zaproponował rewizję Krajowego Planu Odbudowy, obejmującą m.in. zmiany w terminach i zakresie reformy planistycznej
2024-03-18
~1min
bez zmian w terminach przygotowania planów ogólnych gmin
News
Ministerstwo Rozwoju informuje, że nie będzie wydłużenia terminu przygotowania planów ogólnych gmin. Kukucki dodaje, że budżet na ten cel wynosi prawie 458 mln zł.
2024-03-11
~2min
MPZP nie utracą ważności po uchwaleniu planów ogólnych
News
Wiceminister rozwoju przypomniał, że wejście w życie planu ogólnego nie spowoduje utraty ważności obowiązujących planów miejscowych
2024-02-28
~1min
wskaźnik parkingowy
News
MRiT planuje usunąć przepis z lex deweloper, który skutecznie blokuje inwestycje mieszkaniowe. Chodzi o wskaźnik parkingowy.
2024-02-27
~2min
62 gminy rozpoczęły prace nad planem ogólnym
News
62 gminy rozpoczęły przygotowanie planów ogólnych, a liczba ta wciąż rośnie - poinformował Michał Gil z Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
2024-02-21
~2min