Porady OnGeo

Gdzie sprawdzić Plan Ogólny Gminy?

Monika Byś
2023-11-17
~4 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
gdzie sprawdzić plan ogólny gminy

Na skutek nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w życie w lipcu 2023 roku, każda gmina ma obowiązek uchwalenia planu ogólnego gminy. Gminy mają jednak czas na ich przyjęcie do 31 grudnia 2025 roku. Dowiedz się, gdzie sprawdzić plan ogólny gminy oraz które przepisy dotyczące planowania zabudowy obowiązują w tzw. okresie przejściowym.

 • Plan ogólny to niezbędny akt prawa miejscowego obejmujący całą gminę, zastępujący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Gminy mają czas do 31 grudnia 2025 r. na przygotowanie swoich własnych planów ogólnych.
 • Plan ogólny gminy można sprawdzić w Geoportalu OnGeo.pl, na stronie internetowej urzędu gminy lub w siedzibie gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub w Rejestrze Urbanistycznym.

Plan Ogólny Gminy jako akt prawa miejscowego

Plan ogólny to niezbędny akt prawa miejscowego obejmujący całą gminę, zastępujący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu przez radę gminy, staje się podstawą do oceny zgodności planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. W praktyce oznacza to, że warunki zabudowy będą wydawane jedynie dla obszarów wskazanych w planie ogólnym. Jeśli gmina nie opracowała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina może, chociaż nie musi, wyznaczyć tzw. obszary uzupełnienia zabudowy

Plan ogólny gminy
Plan ogólny gminy

Plan ogólny będzie określać strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy lub miasta. Wskazywać ma m.in. przeznaczenie danego terenu, czyli funkcje na całym obszarze gminy i miasta, określone jako katalog stref planistycznych. Plan ogólny nie będzie kształtował sposobu wykonywania prawa własności, czyli w praktyce nie powinien wpływać na wartość nieruchomości

W kontekście nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wszystkie gminy mają czas do 31 grudnia 2025 r. na przygotowanie swoich własnych planów ogólnych, czyli obowiązuje nas tzw. 2-letni okres przejściowy, który w praktyce może okazać się zbyt krótki. 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Gdzie sprawdzić plan ogólny gminy?

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dla Twojej gminy uchwalono POG, możesz to zrobić w następujących miejscach:

 • W Geoportalu OnGeo.pl
  Jeśli gmina uchwali plan ogólny dla swojego terenu, OnGeo.pl zaktualizuje swoje dane przestrzenne i udostępni je w ramach Raportu o terenie. Pamiętaj, że opracowania OnGeo.pl to nie kilkuzdaniowa informacja z linkiem do ustawy. To profesjonalna analiza działki przygotowana przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego. OnGeo.pl to gwarancja jakości, czego dowodem są nie tylko raporty dla osób prywatnych, ale również całe projekty da instytucji na szczeblu regionalnym i krajowym. Przejdź na stronę https://ongeo.pl/raporty i pobierz raport dla swojej działki;
 • Na stronie internetowej urzędu gminy lub w siedzibie gminy
  Większość gmin udostępnia swoje plany ogólne na swoich stronach internetowych. Warto wspomnieć, że reforma planistyczna wprowadza obowiązek prowadzenia dokumentacji planistycznej w formie elektronicznej i udostępniania jej w Rejestrze Urbanistycznym
 • W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
  Wszystkie akty prawa miejscowego, w tym plany ogólne, są publikowane w BIP-ach gmin;
 • W Rejestrze Urbanistycznym
  W rejestrze udostępnia się wszystkie obowiązujące uchwały planistyczne, plany ogólne gminy, plany miejscowe, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym a także wszelkie zmiany w tych dokumentach. Póki co nie znamy szczegółów dotyczących sposobu funkcjonowania tego narzędzia.

Jakie przepisy dotyczące planowania obowiązują zanim gmina uchwali plan ogólny gminy?

W przypadku, gdy dla Twojej gminy nie uchwalono jeszcze planu ogólnego, informacje o przeznaczeniu terenów można znaleźć w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP). SUiKZP jest dokumentem planistycznym, który obowiązywał przed wprowadzeniem reformy planowania przestrzennego. Dokument ten, definiuje kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie ogólnym dla obszaru całej gminy, nie jest jednak aktem prawa miejscowego. 

Ważniejszym dokumentem planistycznym, w którym sprawdzisz dokładne wytyczne dotyczące zabudowy, jest oczywiście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy jednak mieć na uwadze, że aktualne pokrycie MPZP w Polsce wynosi około 33%, więc istnieje spora szansa, że jeśli Twoja działka znajduje się poza obszarem zurbanizowanym, miejskim, gmina nie uchwaliła tam planu zagospodarowania.

W takim przypadku przeprowadza się analizę urbanistyczną, której efektem jest decyzja o warunkach zabudowy. Trzeba jednak pamiętać, że po uchwaleniu planu ogólnego gmina wyda decyzję WZ wyłącznie dla terenów objętych MPZP oraz na obszarach uzupełnienia zabudowy. Celem wyznaczenia takich obszarów jest przede wszystkim powstrzymanie rozwoju zabudowy na danym obszarze z uwagi na wysoko cenione wartości, m.in:

 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • racjonalność wykorzystania przestrzeni.

Sprawdź obszary uzupełnienia zabudowy w Geoportalu Na Mapie

Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie. 

PRZEJDŹ DO MAPY

Zespół Na Mapie przygotował interaktywną mapę terenów budowlanych, dzięki której dowiesz się, jakie będzie przeznaczenie Twojej działki w przyszłości. Jeśli Twoja działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, wiedz że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy. 

Pamiętaj, że większość gmin nie ma jeszcze planów ogólnych, więc mapa terenów budowlanych ma jedynie charakter informacyjny. Ostatecznie to do gminy należy, czy i w jakim zakresie ustala obszary uzupełnienia zabudowy.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.