News

Kolejny krok w sprawie reformy planistycznej

Monika Byś
2023-05-29
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 4.9
krok w sprawie reformy planistycznej

Trwają prace w komisjach sejmowych nad planowaną reformą planistyczną. W sejmie pojawił się szkic pierwszych poprawek do reformy. Najważniejsze modyfikacje dotyczą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy. Przeprowadzenie reformy ma umożliwić pozyskanie do budżetu nawet 900 mln złotych z KPO. 

  • Rząd przygotowuje nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Posłowie wprowadzili swoje poprawki i skierowali projekt do drugiego czytania w Sejmie. Najważniejsze modyfikacje dotyczą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.
  • Pozytywną opinię dla projektu nowelizacji wydały połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej.
  • Unia Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy Polski, ale wypłata środków zależy od spełnienia określonych warunków. Projekt nowelizacji ma pomóc w pozyskaniu do 900 mln złotych z Krajowego Planu Odbudowy.

Rząd planuje  zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wtorkowe spotkanie połączonych komisji sejmowych ds. infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej zakończyło się pozytywną opinią na temat reformy planistycznej. Posłowie wprowadzili także własne poprawki i skierowali projekt do drugiego czytania w Sejmie. Zmiany mają na celu "uproszczenie, ujednolicenie i przyspieszenie procedur planistycznych". 

Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym wiąże się z dużymi kwotami z KPO

Unia Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy przygotowany przez Polskę, ale to nie oznacza automatycznej wypłaty pieniędzy. Rząd musi spełnić szereg warunków, zwanych kamieniami milowymi, aby otrzymać fundusze z UE. Przeprowadzenie reformy ma umożliwić pozyskanie do budżetu nawet 900 mln złotych z KPO. Taką informację miesiąc temu podał wiceminister Piotr UścińskI.

Pierwsza zmiana - plan ogólny zamiast studium

Jedną z kluczowych zmian w nowelizacji jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planem ogólnym gminy. Ten nowy instrument planistyczny ma być znacznie prostszy niż obecny. Na jego podstawie gminy będą wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Co więcej, treści informacyjne, które nie mają bezpośredniego wpływu na politykę przestrzenną gminy, mają zostać usunięte w porównaniu do studium. Plany ogólne mają być wprowadzone we wszystkich gminach od 1 stycznia 2026 roku. Wraz z tym będą musiały zostać opracowane strategie gminy z kierunkami lokalnej polityki. 

Terminowe warunki zabudowy

Kolejna zmiana wynikająca z nowelizacji dotyczy warunków zabudowy. Dotychczas gmina mogła wydać te decyzje na czas nieokreślony. Po zmianach decyzja gminy będzie obowiązywać tylko przez pięć lat. Obecnie, decyzje te wygasają jedynie w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce łatwo można spotkać się z warunkami zabudowy, które zostały wydane wiele lat temu, opierając się na nieaktualnych okolicznościach. Zmiany przyjęte przez Sejm mają na celu zlikwidowanie takich decyzji, które są najczęściej wydawane na podstawie przestarzałych informacji.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.