News

Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym wraca do komisji

Monika Byś
2023-05-26
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym wraca do komisji

Sejm ponownie skierował projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do komisji. W czwartek, podczas drugiego czytania, posłowie z różnych ugrupowań, w tym Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Polska i Lewica, złożyli poprawki do tego projektu.

  • Rząd zaproponował nowy plan ogólny dotyczący warunków zabudowy, który ma być wprowadzony do końca 2025 roku.
  • Posłowie uważają, że termin realizacji planu do końca 2025 roku jest nierealny. Argumentuje, że projekt ogranicza udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym i proponuje przeprowadzenie dodatkowych konsultacji.

Podczas drugiego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które odbyło się w czwartek na posiedzeniu plenarnym Sejmu, Anna Paluch (PiS) przedstawiła sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje te rozpatrywały projekt we wtorek. 

Anna Paluch podkreśliła, że przepisy zawarte w projekcie spowodują zakończenie funkcjonowania studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczyła, że studium to, które nie ma rangi prawa miejscowego, często było jedynie zbiorem ustaleń bez większego wpływu na realizację planów zagospodarowania gmin. Według niej często były to jedynie teoretyczne ustalenia.

Konieczne jest wprowadzenie planu ogólnego

Dlatego konieczne jest wprowadzenie planu ogólnego dla gminy, który będzie uchwalany jako obowiązkowy akt prawa miejscowego dla całej gminy do 1 stycznia 2026 roku. Anna Paluch dodała, że ustalenia planu ogólnego będą wiążące dla planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Podczas drugiego czytania projektu w czwartek posłowie z różnych partii, złożyli poprawki, ale nie zostały one omówione.

Mariusz Trepka przedstawiając stanowisko klubu PiS wobec projektu zwrócił uwagę na liczne zmiany wprowadzane w 50 ustawach oraz 15 nowych definicji, takich jak "partycypacja społeczna" czy "zintegrowany plan inwestycyjny". Podkreślił również "funkcję ochronną nowych przepisów" i zapowiedział, że klub będzie głosował za przyjęciem ustawy uwzględniając poprawki, które złożył.

Małgorzata Chmiel (KO) zauważyła, że projekt jest realizacją wymagań KPO, ale nie jest w pełni uwzględnieniem potrzeb dotyczących ładu przestrzennego, a reforma planowania przestrzennego jest potrzebna, ponieważ od ostatniej miało miejsce 20 lat. Jednak jej zdaniem wprowadzenie nowego planu ogólnego do końca 2025 roku jest nierealne, a decyzje o warunkach zabudowy powinny być zlikwidowane. Argumentuje, że projekt ogranicza udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym, ponieważ zamiast uwag do planu wprowadza jedynie dyskusje w ramach konsultacji społecznych. Uważa, że projekt nie rozwiązuje fundamentalnych problemów związanych z planowaniem przestrzennym i jest zbyt skomplikowany. Wyraża negatywną ocenę projektu i wnosi o przeprowadzenie dodatkowych konsultacji oraz składanie poprawek do dalszych prac.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.