News

Plan ogólny narzędziem do planowania przestrzeni

Monika Byś
2023-03-06
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Plan ogólny narzędziem do planowania przestrzeni

Wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński przekonuje, że reforma planowania przestrzennego da samorządom realne narzędzia do kształtowania ładu przestrzennego. Uściński informuje, że po nowelizacji ustawy o planowaniu przestrzennym czas oczekiwania na uchwalenie nowego mpzp skróci się do nawet 8 miesięcy. Projekt tzw. reformy planistycznej został skierowany na posiedzenie rządu.

  • Projekt nowelizacji ustawy planowania przestrzennego został skierowany na posiedzenie rządu
  • Wiceminister dodaje: “Chcemy uprościć i skrócić ten proces, by można było zakończyć prace nad planem miejscowym w 8 miesięcy czy mniej niż rok”
  • Dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowają ważność bezterminowo
  • KPO zaplanowano ponad 243 mln zł na dofinansowanie kosztów opracowania przez gminy planów ogólnych. Ze względu na finansowanie z KPO gminy będą miały obowiązek sporządzenia planów ogólnych do końca 2025 r.

Wiceminister rozwoju i technologii informuje, że projekt nowelizacji ustawy planowania przestrzennego został skierowany na posiedzenie rządu. Minister Uściński ma nadzieję, że projekt zostanie rozpatrzony jak najszybciej. 

Podkreślił, że planowana reforma pomoże samorządom sprawnie realizować swoją kompetencję, jaką jest planowanie przestrzenne. Dodaje, że docelowo czas oczekiwania na nowy plan przestrzenny nie przekroczy roku. 

informuje wiceminister Uściński

Dajemy samorządom narzędzia, by mogły sprawnie przyjmować plany miejscowe. Teraz trwa to często latami. Chcemy uprościć i skrócić ten proces, by można było zakończyć prace nad planem miejscowym w 8 miesięcy czy mniej niż rok

Jak przekonywał, reforma planowania przestrzennego przyniesie korzyści nie tylko gminom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Zapowiada się walka z tzw. patodeweloperką, którą obserwujemy na polskim rynku nieruchomości od wielu lat. 

Plan ogólny zastąpi studium 

Uściński poinformował, że plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W planie ogólnym będą określone strefy planistyczne, w których gmina przewiduje np. rozwój zabudowy mieszkaniowej, rolnictwo czy strefy chronione przed zabudową ze względów środowiskowych. Potem w planach miejscowych będą ustalane konkretne przeznaczenia terenów czy przebieg dróg gminnych.

W oparciu o plany ogólne gminy będą przygotowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - plan ogólny będzie również wiążący dla decyzji o warunkach zabudowy. Wiceminister zapewnił, że dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowają ważność bezterminowo.

Reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jak przekazał Uściński, w KPO zaplanowano ponad 243 mln zł na dofinansowanie kosztów opracowania przez gminy planów ogólnych. Dodał, że ze względu na finansowanie z KPO gminy będą miały obowiązek sporządzenia planów ogólnych do końca 2025 r.

O co chodzi w reformie planistycznej?

Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rządowa reforma planowania przestrzennego ma przede wszystkim wprowadzić zmiany m.in. w zakresie dokumentacji planistycznych. 

Najistotniejszymi zmianami są:

  1. Wprowadzenie planu ogólnego, czyli nowego narzędzia planistycznego uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Plan ogólny będzie dokumentem zwięzłym, o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie;
  2. Uchylenie przepisów upoważniających do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W zakresie określenia kierunków polityki przestrzennej rolę studium pełnić będzie strategia rozwoju gminy;
  3. Zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej obejmujące m.in. większą partycypację społeczną czy wprowadzenie uproszczonych procedur;
  4. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czyli np. związanie treści tej decyzji z ustaleniami planu ogólnego;
  5. Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.