News

Walka z patodeweloperką trwa. Co się zmienia?

Monika Byś
2023-01-09
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Walka z patodeweloperką

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wraz z nowym rokiem 2023, zamierza walczyć z patodeweloperką. Rząd informuje, że rozpoczyna się proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych. Zobacz, czego konkretnie mają dotyczyć zmiany. 

 • Zjawisko patodeweloperki to działania inwestorów komercyjnych, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrych obyczajów, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. 
 • Proponowane zmiany dotyczą nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 • Zmiany dotyczą m.in. większej odległości między budynkami wielorodzinnymi, minimalnej powierzchni lokalu użytkowego i ograniczeniu zjawiska “betonozy”. 

O zjawisku zwanym “patodeweloperka” pisaliśmy już kilkukrotnie. Ostatnie wpisy dotyczyły przede wszystkim zmian, jakie czekają nas w związku z reformą planistyczną oraz nowelizacją prawa budowlanego. 

Przypomnijmy, czym jest patodeweloperka. Zjawisko patodeweloperki to działania inwestorów komercyjnych, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrych obyczajów, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. 

O najbardziej jaskrawych przykładach patodeweloperki w minionym 2022 r. pisaliśmy we wpisie: Podsumowanie 2022: Ranking patodeweloperka w Polsce w 2022 r.

Ile tracimy na "patodeweloperce"?

Polski Instytut Ekonomiczny w swoim raporcie "Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego" wyliczył, że całkowite roczne koszty chaosu przestrzennego w Polsce to 84,3 mld zł. Koszy te ponoszą zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, jak i samorządy. W przeliczeniu na każdego zameldowanego mieszkańca naszego kraju to aż 2,2 tys. zł. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia urzędy sprawdzają zgodność projektu z przepisami. Niektórzy deweloperzy te przepisy obchodzą.

informuje Waldemar Buda, szef MRiT

Dziś prezentujemy pierwsze rozwiązania, które mają zapobiegać patodeweloperce. Zmienimy obraz i architekturę nowych osiedli

Zmiany w warunkach technicznych

Proponowane zmiany dotyczą nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany. 

 1. Większe odległości między blokami. Strona rządowa proponuje zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów;
 2. Balkony zapewniające prywatność. Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości;
 3. Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2, czyli tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania. Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (wniosek organu administracji budowlanej do ministra);
 4. Większe nasłonecznienie. Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej);
 5. Komfortowe place zabaw. Trwają prace nad uszczegółowieniem kwestii wyglądu plac zabaw, jego powierzchni i wyposażenia;
 6. Ograniczenie "betonozy". Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20 proc. terenu biologicznie czynnego;
 7. Racjonalne ogrodzenie. Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Poniżej przedstawiamy zmiany spowodowane reformą planistyczną oraz nowelizację prawa budowlanego. 

 1. Ciche mieszkania i domy. Wymóg przeprowadzania badania poziomu hałasu przed oddaniem budynku do użytku;
 2. Niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy. Zgodnie z planowanymi zmianami przepisów o planowaniu do powierzchni kondygnacji nie będą wliczane powierzchnie balkonów, logii i tarasów, a powierzchnia zabudowy ma być liczona po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.