News

Rządowa reforma planowania przestrzennego w II kwartale 2022 r.

Monika Byś
2022-03-24
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-07-07
Głosów: 21, średnia ocen: 5
Rządowa reforma planowania przestrzennego

Do planu prac legislacyjnych rządu dopisano właśnie zapowiadaną kilka miesięcy temu nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rządowa reforma planowania przestrzennego ma przede wszystkim wprowadzić zmiany m.in. w zakresie dokumentacji planistycznych. Z planów wynika, że prace nad nowelą rozpoczną się już w II kwartale br. 

 • Potrzeba wprowadzenia reformy uzasadniana jest m.in.: przewlekłością procedur planistycznych, niedostateczną partycypacją społeczną, prymatem lokalizacji inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy, a także niepewnością procesu inwestycyjnego.
 • W planach rządu jest wprowadzenie planu ogólnego, uchylenie przepisów upoważniających do wydania suikzp oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Rządowa reforma planowania przestrzennego

Jak wyjaśniają przedstawiciele parlamentu, rządowa reforma planowania przestrzennego omawiana jest zarówno wśród ekspertów, jak i w społeczeństwie od dawna. Rząd uzasadnia potrzebę jej wprowadzenia chociażby:

 • przewlekłością procedur planistycznych,
 • niedostateczną partycypacją społeczną,
 • prymatem lokalizacji inwestycji w drodze decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. wuzetki, powodującym rozlewanie się zabudowy na terenach niezainwestowanych i utrudniony dostęp do usług społecznych,
 • niepewnością procesu inwestycyjnego.

Nowelizacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii ma być odpowiedzią na te i inne problemy. Rząd zapowiada, że przyjmie reformę planistyczną jeszcze w II kwartale br.

Zmiany w ustawie o planowaniu przestrzennym

Z punktu widzenia geodezji i kartografii najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie tzw. Rejestru Urbanistycznego. Rejestr będzie zintegrowanym systemem informatycznym będącym także bezpłatnym źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdą się w nim chociażby dokumenty powstające w trakcie sporządzania aktów planistycznych, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym czy rozstrzygnięcia organów nadzoru. Szczegóły dotyczące kształtu i funkcji Rejestru Urbanistycznego omawiane były zarówno podczas ubiegłorocznego, jak i tegorocznego posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Inne istotne rozwiązania, które mają znaleźć się w projekcie reformy, to:

 1. Wprowadzenie planu ogólnego, czyli nowego narzędzia planistycznego uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Plan ogólny będzie dokumentem zwięzłym, o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie.
 2. Uchylenie przepisów upoważniających do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W zakresie określenia kierunków polityki przestrzennej rolę studium pełnić będzie strategia rozwoju gminy.
 3. Zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej obejmujące m.in. większą partycypację społeczną czy wprowadzenie uproszczonych procedur.
 4. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania „wuzetek”, czyli np. związanie treści tej decyzji z ustaleniami planu ogólnego.
 5. Wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego, czyli Zintegrowanego Planu Inwestycji (ZPI). Procedura uchwalenia ZPI będzie przewidywać dużą rolę inwestora i ma być poprzedzona negocjacjami z władzami gminy. Wzajemne zobowiązania gminy i inwestora będą gwarantowane w formie umowy.

Więcej szczegółów dotyczących zakresu szykowanych zmian można znaleźć na stronie Rady Ministrów.

Źródło: RCL, Geoforum

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.