News

Czy reforma planistyczna zablokuje rozwój OZE?

Monika Byś
2023-02-24
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
czy reforma planistyczna zablokuje rozwój OZE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wydało oświadczenie w którym zapewnia, że brak studium nie uniemożliwi uchwalenia planu miejscowego dla źródeł odnawialnych OZE. Planowana reforma planistyczna nie wprowadzi również zakazu lokalizowania farm fotowoltaicznych na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach. 

  • Resort rozwoju podkreśla, że przygotowywane przepisy reformy planistycznej nie blokują rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych.
  • Po 26 stycznia 2026 r. dalej będzie można sporządzać i uchwalać nawet, jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego.

Resort rozwoju podkreśla, że przygotowywane przepisy ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie blokują rozwoju branży OZE, w szczególności w zakresie sytuowania instalacji fotowoltaicznych.

napisano w komunikacie MRIT

W ostatnich dniach w doniesieniach prasowych pojawiło się szereg informacji nieprawdziwych i nieścisłych. Nieprawdą jest, że przygotowane przepisy zakażą lokalizowania farm na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach. Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 r. farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych

Resort zaprzeczył też, że brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE. Informuje natomiast, że nowe przepisy przyspieszają sporządzenie planów miejscowych - po 26 stycznia 2026 r. dalej będzie można sporządzać i uchwalać nawet, jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego.

MRiT dodało, że w projekcie ustawy zagadnienia OZE i fotowoltaika zostały potraktowane w ustawie w sposób priorytetowy. Nowelizacja przepisów wprowadzi dodatkowe ułatwienia w zakresie fotowoltaiki. Chodzi m.in. o procedurę uproszczoną, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy. Nastąpi też uproszczenie i przyspieszenie wynikające z zastosowania procedury ZPI – Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego.

Przypomnijmy główne założenia reformy planistycznej

Głównym celem reformy planistycznej jest usprawnienie i optymalizacja obecnych przepisów prawa i zapobieganie niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy. Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rządowa reforma planowania przestrzennego ma przede wszystkim wprowadzić zmiany m.in. w zakresie dokumentacji planistycznych. 

Najistotniejszymi zmianami są:

  1. Wprowadzenie planu ogólnego, czyli nowego narzędzia planistycznego uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy w randze aktu prawa miejscowego. Plan ogólny będzie dokumentem zwięzłym, o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie;
  2. Uchylenie przepisów upoważniających do wydawania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W zakresie określenia kierunków polityki przestrzennej rolę studium pełnić będzie strategia rozwoju gminy;
  3. Zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej obejmujące m.in. większą partycypację społeczną czy wprowadzenie uproszczonych procedur;
  4. Zmiany w przepisach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czyli np. związanie treści tej decyzji z ustaleniami planu ogólnego;
  5. Wprowadzenie Rejestru Urbanistycznego, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, będącego źródłem danych i informacji przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Przepisy zmiany ustawy powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz dalszej cyfryzacji aktów planistycznych, które wejdą w życie terminie późniejszym (1 stycznia 2026 r.).

Źródło: PAP

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.