Porady OnGeo

Plan ogólny i plan zabudowy - co zmieni się w planowaniu przestrzennym

Paulina Multan
2021-07-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-05
Głosów: 33, średnia ocen: 4.9
Planowanie przestrzenne

W planowaniu przestrzennym w Polsce nadchodzą zmiany. Od wielu lat dyskutuje się o potrzebie zmian w obecnym stanie prawnym. Od maja 2020 roku został powołany specjalny zespół doradczy, składający się z architektów i urbanistów. Specjaliści pracują nad reformą systemu planowania przestrzennego. Co się zmieni się przyszłości? Czym jest plan ogólny lub plan zabudowy? Odpowiadamy w artykule! Odpowiadamy w tym artykule.

 • Urzędy gmin nadal będą odpowiedzialne za prowadzenie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
 • Obecne dokumenty takie jak  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego zostaną zastąpione takimi jak plan ogólny, plan zabudowy, czy gminne standardy urbanistyczne.

W listopadzie 2020 ustawa o planowaniu przestrzennym wprowadziła zmiany polegające na ujednoliceniu sposobu tworzenia i prowadzenia zbiorów i metadanych aktów panowania przestrzennego. Zostały wprowadzone standardy danych planistycznych, obowiązek tworzenia cyfrowych danych planistycznych.

Jak jest teraz?

Aktualnie system panowania przestrzennego określa Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717).

Obecnie wśród dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na poziomie gminy wyróżniamy:

 • Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego – jest to podstawowy dokument, który nadaje kierunki polityki przestrzennej gminy wskazując na ogólnym poziomie sposób zagospodarowania. Nie jest aktem prawa miejscowego, więc na jego podstawie nie są podejmowane decyzje administracyjne (w przeciwieństwie do MPZP). Dokument ten jest natomiast podstawną do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - to akt prawa miejscowego w postaci uchwały rady gminy. Dokument, który określa sposób i warunki zagospodarowania terenu, nadaje funkcje terenom oraz wskazuje rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Jeśli obowiązuje na obszarze, na którym planowana jest inwestycja budowlana, stanowi wówczas podstawowy dokument konieczny do utrzymania pozwolenia na budowę. 
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest wyłącznie w sytuacji gdy na obszarze nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy odbywa się na wniosek strony. Warunki zabudowy, opracowuje się na podstawie istniejącej zabudowy.

Kto będzie w przyszłości zajmował się planowaniem przestrzennym?

Zadania polegające na prowadzeniu polityki przestrzennej, nadal będą należały do władz lokalnych – samorządów gminnych.

Jakie zmiany nastąpią w planowaniu przestrzennym w Polsce? Czym jest plan ogólny, plan zabudowy i gminne standardy urbanistyczne?

Czy system planowania zostanie wywrócony do góry nogami? Jakie zmiany czekają nas w aktach prawa lokalnego? Nowymi dokumentami będą:

 • Plan ogólny -będzie dokumentem obligatoryjnym. Plan ogólny będzie uchwalany obowiązkowo dla gminy. Będzie on wyznaczać przeznaczenie terenu oraz strefy funkcjonalne. Mogą się w nim także znaleźć informacje o obszarach podlegających do rozwoju zabudowy oraz uzupełnienia. Zastąpi on obecne studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie to jednak dokument stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę.
 • Plan zabudowy – dokument fakultatywny. Będzie określał zasady zabudowy – i będzie pełnił funkcje podobne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. jednakże na terenach ściśle zabudowanych i z odpowiednią infrastrukturą techniczną. Jego zadaniem będzie uszczegółowienie przeznaczenia terenu i sposobu zagospodarowania.
 • Gminne standardy urbanistyczne – dotyczyć będą obszarów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym, które nie zostały objęte planami zabudowy. Dokument będzie miał za zadanie ustalenie zasad zagospodarowania terenów.
 • Krajowe standardy urbanistyczne -przewidziane w przypadku, gdy nie ma dla danych terenów ustalonych planów zabudowy i gminnych standardów urbanistycznych.

Raport OnGeo.pl - zdiagnozuj swoją działkę

Sprawdź, czy Twoja działka leży na terenie zalewowym, osuwisku i czy ma inne ograniczenia.

Jak wygenerować Raport o Terenie?

Wejdź na stronę OnGeo.pl/raporty i wygeneruj raport w 4 prostych krokach.

 1. Wybierz interesujący Cię teren – możesz to zrobić na trzy sposoby:
  • Zaznacz na mapie konkretną działkę lub kilka sąsiadujących działek za pomocą domyślnie ustawionej funkcji „Wskaż”.
  • Wpisz adres lub nr działki w oknie wyszukiwarki.
  • Wyznacz granice interesującego Cię obszaru za pomocą opcji „Narysuj”.
 2. Generuj raport
  • Prześledź listę tematów raportu dostępnych dla wybranej przez Ciebie lokalizacji i ewentualnie odznacz te, których nie potrzebujesz.
  • Sprawdź cenę, która aktualizuje się na bieżąco w momencie zaznaczania konkretnych zagadnień raportu.
  • Kliknij „Potwierdź”.
 3. Dokonaj opłaty online.
 4. Pobierz raport w wygodnej formie, w pliku PDF.

Co zyskujesz z OnGeo.pl?

 • Otrzymasz rzetelną charakterystykę nieruchomości
 • Trafnie ocenisz ryzyko inwestycyjne
 • błyskawicznie porównasz konkurencyjne oferty — raport generujemy w zaledwie 5 minut
 • zyskasz więcej informacji, niż podczas oględzin w terenie, m.in. plany inwestycyjne sąsiedztwa
 • zdobędziesz dane nieruchomości o ewentualnych zagrożeniach, np. zanieczyszczeniu powietrza
Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl