News

Ustawa o planowaniu przestrzennym trafi do parlamentu

Monika Byś
2022-11-04
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 4.8
Ustawa o planowaniu przestrzennym trafi do parlamentu

"Za parę tygodni zakończymy prace rządowe nad projektem nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i trafi on do parlamentu" - powiedział w czwartek wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Czy znamy datę wejścia w życie reformy planistycznej?

  • Podczas czwartkowego posiedzenia podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wiceszef MRiT Piotr Uściński przedstawił informację na temat projektów nowych rozwiązań w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Uściński wskazał, że resort ma przygotowany projekt noweli ustawy. “Myślę, że za parę tygodni zakończymy prace rządowe, projekt trafi do parlamentu, co zadeklarowaliśmy w KPO” - mówił we czwartek.
  • W ramach reformy systemu zostanie zoptymalizowana procedura uchwalania wszystkich aktów planowania przestrzennego.

Podczas czwartkowego posiedzenia podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wiceszef MRiT Piotr Uściński przedstawił informację na temat projektów nowych rozwiązań w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uściński wskazał, że resort ma przygotowany projekt noweli ustawy. "Jest na etapie legislacji rządowej" - wskazał wiceminister. Dodał również, że za parę dni ma się odbyć posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów oraz Komitet ds. cyfryzacji.

powiedział wiceminister Piotr Uściński

Myślę, że za parę tygodni zakończymy prace rządowe, projekt trafi do parlamentu, co zadeklarowaliśmy w KPO.

Dodał, że w I kwartale 2023 r. nowelizacja ustawy wejdzie w życie. Jak tłumaczył - celem jest chociażby poprawa ładu przestrzennego kraju.

Ustawa o planowaniu przestrzennym trafi do parlamentu

Odnosząc się do głównych założeń nowelizacji wskazał np. na zastąpienie studium uwarunkowań planem ogólnym gminy, uproszczenie procedur planistycznych, doprecyzowanie zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie tzw. Rejestru Urbanistycznego.

Według MRiT w ramach reformy systemu zostanie zoptymalizowana procedura uchwalania wszystkich aktów planowania przestrzennego. Założono, że skrócenie terminów, a także jednoczesne procedowanie planów ogólnych i planów miejscowych oraz ograniczenie liczby wyłożeń do publicznego wglądu "umożliwią szybkie uchwalanie nowych i zmianę obowiązujących uchwał".

Nowe rozwiązania obejmują m.in. wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, czyli planu ogólnego gminy. Plan ogólny będzie obowiązkowy dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego. Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą wiążące zarówno dla planów miejscowych oraz dla decyzji o warunkach zabudowy. Plan ogólny ma ułatwić gminom "kreowanie polityki przestrzennej". W ramach proponowanych rozwiązań ma nastąpić uchylenie przepisów w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przewiduje się też wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego – zintegrowanego planu inwestycyjnego (ZPI), będącego formą planu miejscowego. ZPI będzie narzędziem, które daje gminom większe możliwości w lokalizowaniu inwestycji z uwzględnieniem partycypacji społecznej i zasad ładu przestrzennego. Ma dotyczyć dowolnych inwestycji, a nie jak dotychczas tylko mieszkaniowych.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.