News

Projekt ustawy: Przekształcenie budynków biurowych i handlowych w mieszkalne będzie łatwiejsze

Monika Byś
2022-08-04
~3 min
Głosów: 33, średnia ocen: 4.9
Przekształcenie budynków biurowych i handlowych

Przekształcenie budynków biurowych i handlowych na mieszkalne nie będzie wymagać pozwolenia na budowę i zgłoszenia. Wyjątkiem będą elementy konstrukcyjne budynku - tak przewiduje projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynku mieszkalne. Rządzący mają rozpatrywać projekt ustawy w ciągu kilku tygodni na posiedzeniu rządu. 

  • Przekształcenie budynków biurowych i handlowych na mieszkalne nie będzie wymagać pozwolenia na budowę i zgłoszenia. 
  • Zmiany spowodują uelastycznienie wykorzystywania terenów albo obiektów, które dziś przeznacza się na duże galerie handlowe albo na obiekty biurowe.
  • Samorząd będzie mógł wykupić lokale biurowe i handlowe za 50 % kosztów ich budowy. Piotr Uściński, wiceminister resortu rozwoju zapewnił, że po zmianie przepisów nie będzie dochodzić do "patodeweloperki".
  • Ustawodawca zapewnia, że to rozwiązanie doraźne, rozważane na czas związany z reagowaniem na skutki pandemii i w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Założono, że można byłoby je stosować przez okres do 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Minister Rozwoju Waldemar Buda poinformował, że projekt ustawy o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne ma być w ciągu kilku tygodni rozpatrywany na posiedzeniu rządu. Decyzje co do wyboru obiektów mają należeć do samorządów. Rząd planuje, żeby rozwiązanie było jedynie doraźne, na okres 2 lat.

Podczas konferencji prasowej w resorcie rozwoju Buda tłumaczył, że większa popularność pracy zdalnej i zmiana nawyków na skutek pandemii spowodowały, że sporo obiektów handlowych i usługowych dziś liczy straty, część jest niewykorzystywana, natomiast część nie ma najemców.

W związku z tym ministerstwo proponuje zmiany przepisów. Zmiany spowodują uelastycznienie wykorzystywania terenów albo obiektów, które dziś przeznacza się na duże galerie handlowe albo na obiekty biurowe.

sprecyzował minister rozwoju

Chcielibyśmy, by w obiektach, tam gdzie jest to technicznie możliwe, dochodziło do transformacji. Samorząd podejmie decyzję i wskaże uchwałą, który teren - pomimo że w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na usługi lub obiekt handlowy, będzie mógł być poddany konwersji na rzecz mieszkalnictwa.

Dodał, że samorząd będzie mógł oczekiwać, by 5 % mieszkań trafiło do zasobu mieszkań komunalnych samorządu.

Zmiana przepisów to nie "patodeweloperka"

Wiceminister rozwoju Piotr Uściński dodał, że samorząd będzie mógł wykupić takie lokale za 50 % kosztów ich budowy. Uściński zapewnił, że po zmianie przepisów nie będzie dochodzić do "patodeweloperki".

podkreślił Piotr Uściński

Gmina, kupując takie lokale, będzie mogła też skorzystać z naszych programów wsparcia. Wszystkie standardy muszą być zachowane - minimalna powierzchnia mieszkania, standardy dotyczące tego, jak mieszkanie ma być skonstruowane, jakie ma być naświetlenie. Na jakieś "patodeweloperskie" rozwiązania nie ma tu zgody w tej ustawie.

Przekształcenie budynków biurowych i handlowych na mieszkalne nie będzie wymagać pozwolenia na budowę i zgłoszenia

podkreślił Buda

Żeby cały proces usprawnić, chcemy, by czasowo, przez okres 2 lat, przy przebudowach tego typu obiektów wyłączyć procesy dotyczące formalności, czyli pozwolenia na budowę i zgłoszenia odbioru, by te prace, które nie naruszają konstrukcji, odbyły się bez zbędnych formalności. Liczymy, że to rozwiązanie w krótkim czasie przyniesie nam kilka tysięcy mieszkań. Dopingujemy wszystkich tych, którzy mają niewykorzystane powierzchnie, by szli w tym kierunku.

Minister zapewnia, że rząd rozpatrzy projekt w najbliższych dniach na Komitecie Stałym Rady Ministrów.

powiedział Buda

Myślę, że w ciągu kilku tygodnie będzie to procedowane na Radzie Ministrów i później proces w Sejmie, więc bardzo szybko zamierzamy do tego podejść, przeprocedować.

Zgodnie z projektem, przebudowa służąca regulowanej zmianie sposobu użytkowania (w tym przebudowie ścian zewnętrznych) nie będzie wymagała pozwolenia na budowę, jak również zgłoszenia. Wyjątkiem będą elementy konstrukcyjne budynku, kluczowe dla bezpieczeństwa użytkowników. Dla takiej przebudowy nadal zastosuje się przepisy Prawa budowlanego przewidujące obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i sporządzenia projektu budowlanego.

Jak zaznaczono, to rozwiązanie doraźne. Rozważane na czas związany z reagowaniem na skutki pandemii i w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Założono, że można byłoby je stosować przez okres do 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.