News

Wezwanie do złożenia wyjaśnień do urzędu - ministerstwo zapowiada zmiany

Szczepan Sołtysik
2022-08-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 19, średnia ocen: 5

Rząd planuje zmiany w prawie, które mają wpłynąć na dużą oszczędność czasu dla wszystkich obywateli. Chodzi o osobiste wezwania do składania różnego rodzaju wyjaśnień do urzędów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło propozycje, które mają zakończyć niepotrzebną biurokrację. 

  • Osoba wezwana traci kilka godzin na załatwienie sprawy, a bardzo często nawet cały dzień, ze względu na konieczność wykorzystania dnia wolnego w pracy na załatwienie formalności urzędowych.
  • Polacy na osobiste tłumaczenia tracą w urzędach co najmniej 5 mln godzin.
  • W przepisach będzie wprost wskazane, że pierwszeństwo ma postać pisemna (i elektroniczna).

Wezwanie do osobistego złożenia wyjaśnień - obecna procedura

W postępowaniu administracyjnym dany urząd może wezwać stronę (osobę zainteresowaną) do osobistego stawiennictwa, w celu złożenia wyjaśnień. Osoba wezwana traci kilka godzin na załatwienie sprawy, a bardzo często nawet cały dzień, ze względu na konieczność wzięcia urlopu w pracy na załatwienie formalności urzędowych. Wg. szacunków ministerstwa Polacy na osobiste tłumaczenia tracą w urzędach co najmniej 5 mln godzin. Za niestawienie się w urzędzie grozi kara w wysokości od 50 do 200 zł. 

Wezwanie do osobistego złożenia wyjaśnień - proponowane zmiany

Planowana jest zmiana Kodeksy Postępowania Administracyjnego i ordynacji podatkowej, gdzie pierwszeństwo będzie miała postać pisemna i elektroniczna. W przypadku wezwania osobistego urząd będzie musiał szczegółowo wyjaśnić, dlaczego niezbędne jest osobiste stawiennictwo.

Proponowane zmiany będą elementem ustawy deregulacyjnej, która jesienią zostanie skierowana do Wykazu Prac rządu. Będzie obejmować komponenty odnoszące się do każdego etapu działalności gospodarczej: rozpoczynania, rozwoju oraz przekazania firmy w ręce następców, będą skierowane zarówno do młodych przedsiębiorców, jak również do osób zaawansowanych wiekowo.

Poniżej przedstawiamy cytaty z wypowiedzi ministra  Waldemara Budy, dotyczący planowanych zmian w wezwaniach urzędowych:

Waldemar Buda

Chcemy oddać Polakom ich czas. Zamiast tracić go w urzędzie niech spożytkują go na rzeczy dla siebie istotne. Dlatego kończymy z praktyką wzywania Polaków do składania osobistych wyjaśnień w urzędach. W ciągu roku mogą tracić na nie nawet 5 milionów godzin. Techniki zdalnej komunikacji są rozwijane w wystarczający sposób, aby obywatel lub przedsiębiorca mógł składać wyjaśnienia bez konieczności wychodzenia z domu. Dajemy jednak Polakom wybór, co może być istotne dla osób starszych, które wolą w bardziej tradycyjny sposób załatwiać sprawy urzędowe

Dzisiaj czas, to największa wartość jaką mamy. Chcemy mieć go dla bliskich, dla przyjemności, które są dla nas ważne, a niekoniecznie do załatwienie spraw urzędowych.

Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Główną zaletą Raportu o Terenie jest szybkość dostępu do informacji. Informacja dostępna jest „od ręki”. Kilkaset cech działki prezentowanych jest w formie przejrzystego dokumentu, który wygenerujesz w 5 minut. Obecnie raport posiada do 50 stron opisu i ilustracji na temat jednej nieruchomości. Ręczne sporządzenie takiego raportu z dostępnych źródeł zajmuje 
od jednego do kilku dni pracy. Jeżeli cenisz sobie swój czas lub czas swoich pracowników to Raport o Terenie OnGeo jest dla Ciebie.

Indywidualne zbieranie informacji z różnych źródeł nie gwarantuje pozyskania całości informacji jakie dostarcza Raport, ani też jednolitości i spójności tej informacji. Informacje przedstawiane w Raporcie maja bowiem wysoki stopień przetworzenia. Są tu wyniki wysoce wyspecjalizowanych analiz przestrzennych i danych rekombinowanych z różnych źródeł, w celu wyciągnięcia najistotniejszych gospodarczo informacji.

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl