Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Mapa działek budowlanych w Geoportalu Na Mapie

Głosów: 19, średnia ocen: 4.9
mock

Sprawdź czy po planowanych zmianach na skutek reformy planistycznej w 2023 r. twoja działka wciąż będzie budowlana. Mapa działek budowlanych dostępna w Geoportalu Krajowym Na Mapie podpowie ci czy po nowelizacji twoja inwestycja budowlana ma szansę na powodzenie. 

  • W planowanej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dokumencie "Plan ogólny gminy" planuje się wyznaczenie tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy, poza którymi nie będzie możliwości wydania decyzji WZ. 
  • Możliwość zabudowy poza obszarem uzupełnienia zabudowy będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.
  • W Geoportalu Krajowym Na Mapie możesz zobaczyć gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną. 

Na skutek zmian związanych z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego rząd wprowadza trzy nowe dokumenty planistyczne obowiązujące dla gmin - plan ogólny, plan zabudowy oraz standardy urbanistyczne. Kluczowe zmiany dotyczą ograniczenia rozlewania się zabudowy poza obszary zurbanizowane. W związku z tym w planowanym dokumencie "Plan ogólny gminy" wyznacza się tzw. obszary uzupełnienia zabudowy, poza którymi nie będzie możliwości wydania decyzji WZ. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Mapa działek budowlanych w portalu Na Mapie

Mapa działek budowlanych jest wynikiem analizy urbanistycznej, opisanej w projekcie rozporządzenia pn.: "w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy" (sprawdź postęp prac legislacyjnych nad reformą planistyczną w RCL tutaj).

Należy mieć na uwadze, że jest to projektowane rozporządzenie, które jeszcze nie obowiązuje. Warstwa terenów budowlanych jest wynikiem analizy wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy. Są to tereny, wyznaczane w planowanym dokumencie pn.: "Plan ogólny gminy". Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do których ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

W Geoportalu Krajowym Na Mapie możesz zobaczyć gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną. Sprawdzisz czy wkrótce nie będziesz miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Tereny budowlane w Geoportalu Krajowym - sprawdź czy działka jest budowlana

Zobacz również instrukcję: jak sprawdzić czy działka jest budowlana? dostępną na platformie youtube.com:

Jak włączyć mapę terenów budowlanych?

W pierwszym kroku wejdź na stronę Geoportalu, następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"

Wybierz Przejdź do mapy
Wybierz Przejdź do mapy

Teraz wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do interesującej cię działki, którą chcesz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: jak znaleźć działkę w Geoportalu.

Chcąc wyświetlić mapę terenów budowlanych kliknij w przycisk "Wybierz warstwę mapy" (1), a następnie kliknij kafelek o nazwie "Tereny budowlane" (2), jak na poniższym obrazku. Warstwa granic działek oraz warstwa tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.

Wybierz warstwę mapy Tereny budowlane
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane”

Skorzystaj również z pozostałych map w Geoportalu - zmień rodzaj mapy na Geo mapę i sprawdź granice działek ewidencyjnych lub Atlas solarny i zobacz nasłonecznienie terenu.

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu?

Jeżeli już włączyłeś mapę terenów budowlanych, możesz sprawdzić czy dana działka jest budowlana. Jeśli twoja działka znajduje się w pomarańczowym polu (zobacz na rysunek poniżej), oznacza to, że nieruchomość uznaje się za budowlaną.

Dodatkowo klikając w działkę możesz sprawdzić szereg informacji dotyczących działki, m.in.: numer działki, numer obrębu, identyfikator działki, powierzchnia i obwód. Działka zostanie również dokładnie zwymiarowana, a odległość każdego odcinka granicy będzie przedstawiona na mapie. Dane o jednej lub kilku działkach możesz także eksportować do pliku.

Oczywiście dokładną diagnozę działki możesz zamówić w formie Raportu o Terenie poprzez przejście do portalu OnGeo.pl. Jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobić, wejdź na stronę JAK TO DZIAŁA?

Raport o Terenie to pełna diagnoza działki, gdzie znajdziesz wszystkie możliwe informacje dotyczące działki/ek lub wybranego terenu. Raport jest szczególne przydatny, kiedy chcesz kupić lub sprzedać działkę lub też kiedy planujesz budowę.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak