News

Reforma Planowania Przestrzennego - konferencja MRiT

Szczepan Sołtysik
2023-10-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-11-07
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Reforma planowania przestrzennego konferencja MRiT

Reforma planowania przestrzennego stała się jednym z kluczowych tematów dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Nowelizacja ustawy o planowaniu, która weszła w życie we wrześniu 2023 r., wprowadziła szereg zmian mających na celu usprawnienie planowania, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Reforma ta jest odpowiedzią na długo postulowane zmiany w planowaniu przestrzennym i cieszy się dużym zainteresowaniem.

 • Przepisy dotyczące tworzenia polityki przestrzennej w gminach, plan ogólny gminy, partycypacja społeczna, zmiany w zakresie sporządzania planu miejscowego i wiele innych zagadnień były przedmiotem prelekcji ekspertów Departamentu Planowania Przestrzennego MRiT.
 • Reforma wprowadza kilka kluczowych zmian, w tym wprowadzenie planu ogólnego gminy w randze aktu prawa miejscowego, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy.
 • Rejestr Urbanistyczny dostępny online stanie się wiarygodnym źródłem informacji o przestrzeni i procedurach administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym.

Konferencja MRiT: kluczowy moment dla pracowników samorządów

Podczas dwudniowej, bezpłatnej konferencji zorganizowanej przez Departament Planowania Przestrzennego MRiT, blisko 250 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego miało okazję zapoznać się z kluczowymi aspektami reformy. Pracownicy samorządów, którzy na co dzień zajmują się planami przestrzennymi, mieli możliwość wysłuchania ekspertów Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którzy w przystępny sposób wyjaśniali, jak nowe przepisy należy stosować w praktyce. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć osobiście, dostępny jest zapis wideo konferencji.

Nowelizacja Ustawy o Planowaniu: cel i praktyczne zastosowanie

Reforma planowania przestrzennego ma na celu usprawnienie całego procesu, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Wiceminister Piotr Uściński podkreślił, że nowe przepisy stanowią odpowiedź na postulaty samorządów, inwestorów, urbanistów i obywateli. Zmiany wprowadzone w ustawie o planowaniu przestrzennym dotyczą wielu kluczowych obszarów, a uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami.

Jak sprawdzić działkę?

Skorzystaj z Raportu o terenie OnGeo.pl! Raport o Terenie to efekt pracy specjalistów z branży geodezji, geologii, architektury i budownictwa. To usługa dostępna dla każdego online, umożliwiająca wykonanie automatycznej diagnozy działki. Jest kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy, ograniczenia, uciążliwości i ograniczenia kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut. Czy może być prościej?

Tematyka szkolenia na konferencji

Konferencja została podzielona na wiele bloków tematycznych, obejmujących różne aspekty reformy

 • przepisy dotyczące tworzenia polityki przestrzennej w gminach,
 • plan ogólny gminy,
 • partycypacja społeczna,
 • zmiany w zakresie sporządzania planu miejscowego,
 • nowe tryby sporządzania i uchwalania planu miejscowego,
 • zmiany w przepisach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy,
 • bilansowanie terenów mieszkaniowych,
 • cyfryzacja planowania przestrzennego,
 • formułowanie ustaleń planu ogólnego.

Poniżej zamieszczamy wideo z dwóch dni konferencji, dot. reformy planowania przestrzennego

Zachęcamy również do obejrzenia odcinka podcastu “Wspólna przestrzeń” na kanale OnGeo YouTube, gdzie omawiamy najważniejsze elementy reformy z doświadczonym urbanistą:

Główne zasady reformy planowania przestrzennego - Plan Ogólny

Reforma wprowadza kilka kluczowych zmian. Jedną z nich jest wprowadzenie planu ogólnego gminy w randze aktu prawa miejscowego, który będzie uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Gminy mają czas do 1 stycznia 2026 r. na jego uchwalenie. Plan ogólny gminy zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny: rozwiązanie na wnioski inwestorów

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny, sporządzany na wniosek inwestora. Ten nowy narzędzie pozwoli na ustalenie przeznaczenia terenu zarówno dla inwestycji mieszkaniowych, jak i innych rodzajów inwestycji. W trakcie negocjacji z gminą inwestor będzie mógł zobowiązać się do dodatkowych działań, takich jak budowa szkoły, czy rozbudowa infrastruktury technicznej, co zostanie potwierdzone podpisaniem umowy urbanistycznej.

Rejestr Urbanistyczny Online: nowe źródło informacji

W ramach reformy, przewidziano uruchomienie nieodpłatnego Rejestru Urbanistycznego dostępnego online. Ten rejestr będzie wiarygodnym źródłem informacji o przestrzeni i wszystkich procedurach administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym. Dostępność tego narzędzia będzie kluczowa dla wszystkich zainteresowanych tematyką planowania przestrzennego.

Reforma planowania przestrzennego to obszerny temat, który ma ogromne znaczenie dla rozwoju lokalnych społeczności i inwestycji. Nowe przepisy i narzędzia planistyczne wprowadzają wiele zmian, które mają usprawnić proces planowania i zagospodarowania przestrzeni. Konferencje takie, jak ta zorganizowana przez MRiT, stanowią ważne źródło wiedzy i informacji dla pracowników samorządów oraz inwestorów, którzy działają na rynku nieruchomości

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl