Porady OnGeo

Jak znaleźć miejscowy plan zagospodarowania w geoportalu gminy?

Magdalena Moskała
2021-01-13
~3 min
Post zaktualizowany: 2024-03-08
Głosów: 39, średnia ocen: 5
MPZP w systemie informacji przestrzennej gminy

Szukasz informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w swojej gminie? Dowiedz się, jak znaleźć miejscowy plan zagospodarowania w geoportalu gminy.

Co to jest geoportal gminy?

Geoportal gminy to system informacji przestrzennej, który publikuje i zamieszcza informacje dotyczące konkretnej gminy. Służy do pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i udostępniania danych przestrzennych. 

Dane te mogą dotyczyć między innymi zależności przestrzennych między obiektami przestrzennymi. Zbierane i przetwarzane dane podlegają ciągłej aktualizacji, ponieważ dotyczą nie tylko gruntów ale również np. linii komunikacyjnych czy sieci gazowych. System GIS pozwala na przedstawienie informacji przestrzennej w formie wizualizacji kartograficznej.

Jak znaleźć miejscowy plan zagospodarowania w geoportalu gminy?

Szukanie Geoportalu Gminy, przyjaznego dla użytkownika, który na co dzień nie ma styczności z danymi przestrzennymi, może stanowić niemały problem. Dlatego, aby znacznie ułatwić cały proces, przygotowaliśmy instrukcję, jak znaleźć miejscowy plan zagospodarowania. 

Wyszukaj stronę geoportalu gminy

Aby przejść na swój geoportal gminny, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy".

Wyszukaj geoportalu gminnego w wyszukiwarce google
Wyszukaj geoportalu gminnego w wyszukiwarce google

Wybierz zakładkę “MPZP”

Przejdź do zakładki “MPZP” na Geoportalu Gminnym. Zostaniesz przeniesiony/a na stronę poświęconą rejestrom planów miejscowych i innych dokumentacji planistycznych gminy. 

Przejdź do zakładki “MPZP” na Geoportalu Gminnym
Przejdź do zakładki “MPZP” na Geoportalu Gminnym

Sprawdź statystyki dotyczące MPZP. Sprawdź rejestr MPZP Twojej gminy

W Geoportalu gminnym znajdziesz:

 1. Statystyki dotyczące planów miejscowych;
 2. Rejestr MPZP - nazwy uchwał, numery uchwał oraz daty uchwalenia;
 3. Wnioski i zaświadczenia oraz wzory wniosków dotyczących planów miejscowych.

Raporty o terenie OnGeo.pl - sprawdź MPZP dla Twojej działki

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o działce to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

CO DOSTANIESZ W RAPORCIE O TERENIE?

 • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli wymiary i obwód działki, powierzchnia urzędowa i obliczona, współrzędne punktów załamania linii granicznej działki, grupa rejestrowa, klasa bonitacyjna,
 • Informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • Rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • Uzbrojenie terenu w media,
 • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • Zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe, analiza osiadania terenu,
 • Formy ochrony przyrody,
 • Analiza czasu dojazdu i dojścia;
 • Geologiczne warunki budowlane działki;
 • Informacje o złożach i surowcach naturalnych;
 • Zanieczyszczenia powietrza, hałas;
 • Strefy ochronne, czyli wokół: turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,
 • inne, sprawdź jakie na naszej stronie OnGeo.pl

Działania naszych rozwiązań w obszarze systemów informacji przestrzennej dla ministerstw i innych instytucji na szczeblu centralnym i regionalnym pozwoliły nam stworzyć system, umożliwiający efektywne generowanie danych z różnych źródeł i dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb wymagających klientów.

Avatar: Magdalena Moskała
Magdalena Moskała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl