Na mapie

Pokrycie MPZP, jaki obszar Polski ma plan zagospodarowania

Szczepan Sołtysik
2022-03-28
~8 min
Post zaktualizowany: 2024-03-25
Głosów: 41, średnia ocen: 4.9

W ocenie specjalistów stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły. Wynika to z funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, którego skutkiem jest złe zarządzanie obszarami gmin. Sprzyja to powstawaniu niekontrolowanej urbanizacji i niskiej jakości przestrzeni publicznej, braku ochrony cennych przyrodniczo obszarów. Jedną z przyczyn złego stanu zagospodarowania jest Pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6% powierzchni kraju. 

W niniejszym artykule przedstawiam wynik analizy: pokrycie obszarów wybranych jednostek podziału terytorialnego obowiązującymi planami, czyli jaka część Polski, poszczególnych województw oraz wybranych miast ma uchwalone plany.

  • Pokrycie MPZP dla obszaru Polski wynosi: 32,6%. 
  • Najwyższe pokrycie MPZP jest w województwie śląskim i wynosi: 73,4%.
  • Najniższe pokrycie MPZP jest w województwie kujawsko-pomorskim i wynosi: 7.7%. 
  • Spośród dużych miast najwyższe pokrycie planami ma Kraków 77,4%, najniższe pokrycie jest dla Rzeszowa 15,5%

Źródło danych do analizy pokrycia MPZP

Do analizy wykorzystano bazę danych OnGeo.pl. Baza zawiera pełen rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla każdej gminy w Polsce. Rejestr jest na bieżąco aktualizowane o nowo uchwalane plany. 

Przedstawione w niniejszym artykule tabele, mapki, udostępniłem do pobrania w poniższym linku. Dodatkowo w paczce danych znajduje się tabela zawierająca informacje o pokryciu MPZP dla każdej gminy w Polsce.

Pobierz materiały:

Skorzystaj z materiałów opracowanych w ramach analizy pokrycia MPZP

Zachęcam do korzystania z udostępnionych materiałów, możesz je: zmieniać, modyfikować, publikować, udostępniać, wycinać z niego części, nie stawiam ograniczeń we wtórnym wykorzystaniu. Proszę jednak, aby podawać w swoich publikacjach informacje o źródle tj. OnGeo.pl, oraz o nie wycinanie znaków graficznych z obrazków, mapek.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem danych z Rejestru MPZP lub innych danych przestrzennych dostępnych w bazie OnGeo.pl, to zapraszam do kontaktu: 
Szczepan Sołtysik
e-mail: szczepan.soltysik@ongeo.pl 

Pokrycie MPZP obszaru Polski

Według danych z bazy OnGeo.pl, pokrycie MPZP dla obszaru Polski wynosi: 32,6%

Poniższa mapa prezentuje pokrycie Polski planami zagospodarowania. Największe pokrycie planami możemy zauważyć w południowo-zachodniej i południowej części kraju. Najmniejsze zagęszczenie planów jest na obszarze  północno-zachodnim, północno-wschodnim, i południowo-wschodnim Polski. 

Pokrycie MPZP dla obszaru Polski
Pokrycie MPZP dla obszaru Polski

Pokrycie MPZP województw

Poniższa tabela przedstawia udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania dla poszczególnych województw. Pod tabelą zamieszczone zostały mapy każdego województwa, prezentujące pokrycie MPZP.

Największe pokrycie MPZP jest w województwach: śląskim, małopolskim oraz dolnośląskim. Najmniejsze zagęszczenie MPZP mają województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie oraz podkarpackie. 

TerytNazwa województwa Pokrycie MPZP [%] 
02dolnośląskie                         65,3 
04kujawsko-pomorskie                          7,7 
06lubelskie                         56,6 
08lubuskie                         14,7 
10łódzkie                         32,9 
12małopolskie                         69,4 
14mazowieckie                         34,8 
16opolskie                         45,1 
18podkarpackie                         13,5 
20podlaskie                         18,3 
22pomorskie                         21,8 
24śląskie                         73,4 
26świętokrzyskie                         34,3 
28warmińsko-mazurskie                         15,0 
30wielkopolskie                         21,8 
32zachodniopomorskie                         19,8 

Pokrycie MPZP dla województwa dolnośląskiego

Pokrycie MPZP: województwo dolnośląskie
Pokrycie MPZP: województwo dolnośląskie

Pokrycie MPZP dla województwa kujawsko-pomorskiego

Pokrycie MPZP: województwo kujawsko-pomorskie
Pokrycie MPZP: województwo kujawsko-pomorskie

Pokrycie MPZP dla województwa lubelskiego

Pokrycie MPZP: województwo lubelskie
Pokrycie MPZP: województwo lubelskie

Pokrycie MPZP dla województwa lubuskiego

Pokrycie MPZP: województwo lubuskie
Pokrycie MPZP: województwo lubuskie

Pokrycie MPZP dla województwa łódzkiego

Pokrycie MPZP: województwo łódzkie
Pokrycie MPZP: województwo łódzkie

Pokrycie MPZP dla województwa małopolskiego

Pokrycie MPZP: województwo małopolskie
Pokrycie MPZP: województwo małopolskie

Pokrycie MPZP dla województwa mazowieckiego

Pokrycie MPZP: województwo mazowieckie
Pokrycie MPZP: województwo mazowieckie

Pokrycie MPZP dla województwa opolskiego

Pokrycie MPZP: województwo opolskie
Pokrycie MPZP: województwo opolskie

Pokrycie MPZP dla województwa podkarpackiego

Pokrycie MPZP: województwo podkarpackie
Pokrycie MPZP: województwo podkarpackie

Pokrycie MPZP dla województwa pomorskiego

Pokrycie MPZP: województwo pomorskie
Pokrycie MPZP: województwo pomorskie

Pokrycie MPZP dla województwa podlaskiego

Pokrycie MPZP: województwo podlaskie
Pokrycie MPZP: województwo podlaskie

Pokrycie MPZP dla województwa śląskiego

Pokrycie MPZP: województwo śląskie
Pokrycie MPZP: województwo śląskie

Pokrycie MPZP dla województwa świętokrzyskiego

Pokrycie MPZP: województwo świętokrzyskie
Pokrycie MPZP: województwo świętokrzyskie

Pokrycie MPZP dla województwa warmińsko-mazurskiego

Pokrycie MPZP: województwo warmińsko-mazurskie
Pokrycie MPZP: województwo warmińsko-mazurskie

Pokrycie MPZP dla województwa wielkopolskiego

Pokrycie MPZP: województwo wielkopolskie
Pokrycie MPZP: województwo wielkopolskie

Pokrycie MPZP dla województwa zachodniopomorskiego

Pokrycie MPZP: województwo zachodniopomorskie
Pokrycie MPZP: województwo zachodniopomorskie

Pokrycie MPZP dla wybranych miast - stolic województw

Poniższa tabela przedstawia udział powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania dla wybranych miast - stolic województw. Pod tabelą zamieszczone zostały mapy, prezentujące pokrycie MPZP.

Największe pokrycie MPZP jest w: Krakowie, Gdańsku oraz Wrocławiu. Najmniejsze pokrycia MPZP mają miasta: Zielona Góra, Kielce oraz Rzeszów.  

TerytNazwa gminy Pokrycie MPZP [%] 
0264011Wrocław                               60,9 
0461011Bydgoszcz                               39,5 
0463011Toruń                               58,6 
0663011Lublin                               56,4 
0861011Gorzów Wielkopolski                               56,1 
0862011Zielona Góra                               18,0 
1061011Łódź                               33,0 
1261011Kraków                               71,4 
1465011Warszawa                               41,1 
1661011Opole                               45,4 
1863011Rzeszów                               15,5 
2061011Białystok                               55,1 
2261011Gdańsk                               64,6 
2469011Katowice                               27,6 
2661011Kielce                               17,8 
2862011Olsztyn                               59,3 
3064011Poznań                               51,2 
3262011Szczecin                               58,6 

Pokrycie MPZP Wrocław

Pokrycie MPZP Wrocław
Pokrycie MPZP Wrocław

Pokrycie MPZP Bydgoszcz

Pokrycie MPZP Bydgoszcz
Pokrycie MPZP Bydgoszcz

Pokrycie MPZP Toruń

Pokrycie MPZP Toruń
Pokrycie MPZP Toruń

Pokrycie MPZP Lublin

Pokrycie MPZP Lublin
Pokrycie MPZP Lublin

Pokrycie MPZP Gorzów Wielkopolski

Pokrycie MPZP Gorzów Wielkopolski
Pokrycie MPZP Gorzów Wielkopolski

Pokrycie MPZP Zielona Góra 

Pokrycie MPZP Zielona Góra
Pokrycie MPZP Zielona Góra

Pokrycie MPZP Łódź

Pokrycie MPZP Łódź
Pokrycie MPZP Łódź

Pokrycie MPZP Kraków

Pokrycie MPZP Kraków
Pokrycie MPZP Kraków

Pokrycie MPZP Warszawa

Pokrycie MPZP Warszawa
Pokrycie MPZP Warszawa

Pokrycie MPZP Opole

Pokrycie MPZP Opole
Pokrycie MPZP Opole

Pokrycie MPZP Rzeszów

Pokrycie MPZP Rzeszów
Pokrycie MPZP Rzeszów

Pokrycie MPZP Białystok

Pokrycie MPZP Białystok
Pokrycie MPZP Białystok

Pokrycie MPZP Gdańsk

Pokrycie MPZP Gdańsk
Pokrycie MPZP Gdańsk

Pokrycie MPZP Katowice

Pokrycie MPZP Katowice
Pokrycie MPZP Katowice

Pokrycie MPZP Kielce

Pokrycie MPZP Kielce
Pokrycie MPZP Kielce

Pokrycie MPZP Olsztyn

Pokrycie MPZP Olsztyn
Pokrycie MPZP Olsztyn

Pokrycie MPZP Poznań

Pokrycie MPZP Poznań
Pokrycie MPZP Poznań

Pokrycie MPZP Szczecin

Pokrycie MPZP Szczecin
Pokrycie MPZP Szczecin

Problemy w obecnym systemie planowania przestrzennego 

Pragnę przedstawić publikacje, w których bardzo szczegółowo przedstawiono problemy planowania przestrzennego w Polsce oraz jakie są tego konsekwencje. 

Analiza Najwyższej Izby Kontroli o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym. W analizie wskazane są główne przyczyny złego funkcjonowania systemu planowania i zagospodarowani przestrzennego, dodatkowo przedstawione są wnioski i rekomendacje NIK w zakresie zmian.

Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, “O Ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”. Raport przedstawia gospodarcze, społeczne i środowiskowe szkody, będące efektem niekontrolowanej urbanizacji oraz wadliwego systemu planowania przestrzennego. 

Analiza planowania przestrzennego w Polsce, bazująca na danych z GUS. 

Chaos przestrzenny, czyli brak ładu przestrzennego w Polsce.

Planowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rząd jeszcze w tym roku planuje nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Reforma wprowadza szereg zmian, które mają zlikwidować m.in. problem małego pokrycia obszarów gmin miejscowymi planami. 

Wybrane rozwiązania, które mają znaleźć się w projekcie reformy, to:

  • Wprowadzenie planu ogólnego, czyli nowego narzędzia planistycznego uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy. Plan ogólny będzie dokumentem zwięzłym, o krótkiej liście ustaleń, co pozwoli na jego sprawne przyjmowanie.
  • Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  • Zmiany w przepisach dotyczących procedury planistycznej obejmujące m.in. większą partycypację społeczną czy wprowadzenie uproszczonych procedur.
  • Zmiany w przepisach dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czyli np. związanie treści tej decyzji z ustaleniami planu ogólnego.
  • Wprowadzenie nowego aktu planowania przestrzennego, czyli Zintegrowanego Planu Inwestycji (ZPI). Procedura uchwalenia ZPI będzie przewidywać dużą rolę inwestora i ma być poprzedzona negocjacjami z władzami gminy.

Opinia Towarzystwa Urbanistów Polskich dotycząca projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl