Porady OnGeo

Zasiedzenie nieruchomości i nabycie praw własności

Szczepan Sołtysik
2020-04-30
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-05-24
Głosów: 85, średnia ocen: 5
zasiedzenie-nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości to nabycie własności w inny sposób niż umowa sprzedaży. Przez zasiedzenie rozumie się użytkowanie nieruchomości przez określony czas co skutkuje uzyskaniem prawa własności. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny. W przypadku gdy posiadacz nieruchomości uzyskał posiadanie w złej wierze nabywa jej własność po upływie trzydziestu lat.

  • Dobra wiara oznacza mylne, ale uzasadnione przekonanie o posiadaniu praw własności nieruchomości.
  • Posiadanie nieruchomości w złej wierze, dotyczy osoby, która świadomie użytkuje nieruchomość wiedząc, że nie jest jej właścicielem. 

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ ZASIEDZENIE

Posiadacz samoistny to posiadacz rzeczy, który włada nią jak właściciel. Jeśli ktoś włada rzeczą jak użytkownik, najemca lub dzierżawca, określany jest jako posiadacz zależny i w tym przypadku nie jest możliwe zasiedzenie.

Zasiedzenie nieruchomości przez zasiedzenie odnosi się do nieruchomości, które stanowią odrębną własność (nieruchomość gruntowa, lokalowa lub budynkowa). W tym przypadku nie bierze się pod uwagę części składowych nieruchomości (np. pokój).

ZASIEDZENIE W DOBREJ I ZŁEJ WIERZE

Dobra wiara oznacza mylne, ale uzasadnione przekonanie o posiadaniu praw własności nieruchomości. Natomiast posiadanie nieruchomości w złej wierze, dotyczy osoby, która świadomie użytkuje nieruchomość wiedząc, że nie jest jej właścicielem. Dotyczy to także osoby, która nie dołożyła wszelkich starań aby dowiedzieć się czy jest właścicielem, oraz nabyła własność nieruchomości bez aktu notarialnego.

WNIOSEK O ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

O stwierdzenie zasiedzenia własności może wystąpić każdy zainteresowany. Sprawa o zasiedzenie jest sprawą prawa rzeczowego. Wniosek należy złożyć do wydziału cywilnego Sądu Rejonowego. Wynikiem postępowania nieprocesowego jest postanowienie, które ma charakter prawnie wiążący i stanowi potwierdzenie nabycia praw własności do danej nieruchomości. Dzięki temu, posiadacz może zostać wpisany do księgi wieczystej jako właściciel. Opłata za wniosek jest stała i wynosi 2000 zł.

JAK UDOWODNIĆ ZASIEDZENIE

Do wniosku o zasiedzenie należy dołączyć wszystkie dokumenty, które pozwolą udowodnić, że jest się posiadaczem samoistnym. Należy udokumentować czas posiadania oraz okoliczności wejścia w posiadanie nieruchomości. Do wniosku warto załączyć informacje o opłacanym podatku od nieruchomości, wypis z rejestru gruntów oraz mapę geodezyjną. Posiadanie samoistne nieruchomości powinno być widoczne „na zewnątrz”, dlatego podstawowym środkiem dowodowym są zeznania świadków, między innymi sąsiadów i członków rodziny.

ZASIEDZENIE RZECZY RUCHOMEJ

Przesłanki do nabycia własności rzeczy są podobne jak w przypadku nieruchomości. Rzeczą musi władać posiadacz samoistny nieprzerwanie przez określony czas (3 lata), ale rzecz można posiadać wyłącznie w dobrej wierze. Według Kodeksu cywilnego nie można zasiedzieć rzeczy wpisanej do rejestru utraconych dóbr kultury.

PODATEK OD ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem zasiedzenia. Podatek opłaca osoba, która nabyła nieruchomość przez zasiedzenie. Podatek stanowi 7% wartości nieruchomości. Jeżeli posiadacz przedstawi wartość nakładów dokonanych na nieruchomości przez okres zasiedzenia istnieje możliwość wyłączenia ich z podstawy opodatkowania. W takim przypadku należy przedstawić dowody zakupu oraz rachunki, które pozwolą udokumentować wysokość nakładów.

Stan prawny nieruchomości można sprawdzić w księgach wieczystych. Więcej informacji jak korzystać z elektronicznych ksiąg wieczystych opisano tutaj.

Zdobądź informacje o dowolnej działce w kraju, poznaj Raporty o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem oraz wiele dodatkowych informacji.

Poniżej przedstawiamy instrukcje, jak wygenerować Raport o terenie:

  1. Wejdź na OnGeo.pl/raporty;
  2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
  3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują;
  4. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
  5. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF;
  6. W Raporcie znajdzie się informacja czy na danym terenie obowiązuje MPZP, a jeżeli tak to podana będzie nazwa planu, link do pobrania właściwej uchwały planu oraz przedstawione zostaną granice planu na mapie.

Zobacz jak wygląda Przykładowy Raport o terenie.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl