Porady OnGeo

Gdzie sprawdzić działkę? To musisz wiedzieć przed zakupem!

Monika Byś
2021-06-29
~8 min
Post zaktualizowany: 2023-02-24
Głosów: 33, średnia ocen: 5
gdzie sprawdzić działkę

Zanim kupisz działkę pod budowę domu gruntownie zdiagnozuj działkę pod kątem ewentualnych uciążliwości i zagrożeń. W ten sposób unikniesz przykrych niespodzianek terenowych i formalnoprawnych. Jeśli zastanawiasz się gdzie sprawdzić działkę przed zakupem, mamy dla Ciebie proste wskazówki dzięki których nie wtopisz pieniędzy w błoto. Sprawdź działkę z OnGeo.pl!

  • Zawsze sprawdzaj działkę zanim ją kupisz! Poproś właściciela o numer księgi wieczystej oraz przeprowadź rozmowę z sąsiadami o okolicy.
  • Sprawdzaj chociażby: plan miejscowy/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ewidencję gruntów i budynków, księgę wieczystą i mapę zasadniczą.
  • Wykonaj badanie geotechniczne gruntu przed zakupem działki.
  • Pamiętaj, że Raport o Terenie OnGeo.pl pozwoli Ci w szybki sposób zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Dostaniesz m.in. dokładną lokalizację działki, szczegółowe parametry geometryczne terenu z egib, dowiesz się, czy działka znajduje się na terenie objętym MPZP, sprawdzisz dostęp do drogi publicznej, natężenie hałasu, zanieczyszczenia, uzbrojenie i in.

Gdzie sprawdzić działkę przed zakupem? Dokumenty dzięki którym sprawdzisz możliwości inwestycyjne

Inwestycja w nieruchomość jest sporym wydatkiem. Dlatego warto poświęcić czas na szczegółową diagnozę działki pod budowę wymarzonego domu. Celem takiego postępowania jest przede wszystkim sprawdzenie, czy kupno nie wiąże się z dodatkowymi, ukrytymi kosztami, których przecież można uniknąć. Istnieje kilka podstawowych dokumentów, które musisz sprawdzić oraz kilka czynności, które powinieneś wykonać jeszcze przed zakupem nieruchomości, aby mieć pewność, że nie kupujesz „kota w worku”. Gdzie sprawdzić działkę przed zakupem?

Po pierwsze: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

To pierwszy dokument po który musisz sięgnąć, jeśli chcesz wiedzieć, czy działka nie ma ograniczeń w zabudowie. Plan zagospodarowania zawiera informacje o dopuszczalnej zabudowie na danym terenie, wymaganej formie architektonicznej, wymiarach i wysokości budynków, usytuowaniu na działce, a nawet – kolorze elewacji. Plan miejscowy ustala rada gminy. Aby go sprawdzić możesz udać się osobiście do urzędu gminy właściwego co do lokalizacji działki i poprosić o wypis z mpzp, spróbować odnaleźć plan na geoportalu gminnych lub sprawdzić go na Geoportalu OnGeo.pl.

A jeśli nie ma MPZP? Pozostaje decyzja o warunkach zabudowy

Tereny objęte MPZP w Polsce stanowią około 30% powierzchni kraju i są to głównie tereny miejskie i inwestycyjne.

Jeśli Twoja działka znajduje się na obszarze wiejskim w dużym oddaleniu od miasta, istnieje bardzo duża szansa, że dla Twojej działki nie ma uchwalonego planu miejscowego. Czy to oznacza, że możesz bez przeszkód budować dom na takim terenie? Nie. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli nie ma planu miejscowego, to skąd mam wiedzieć o ograniczeniach?

Jeśli nie ma planu miejscowego, wszelkie wytyczne i ograniczenia w zabudowie możesz sprawdzić w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium w przeciwieństwie do MPZP nie jest aktem prawa miejscowego. Co to znaczy? Oznacza to że samo studium jest wyłącznie wstępem do utworzenia planu miejscowego, więc w na jego podstawie nie mogą być podejmowane decyzje administracyjne.

Jak sprawdzić MPZP dla działki?

Dzięki Raportom o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały planu miejscowego. Natomiast na mapie dostaniesz zaznaczone granice obowiązujących dokumentacji planistycznych. Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

miejscowy
Miejscowy plan zagospodarowania 

Jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

tereny
Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Po drugie: Ewidencja gruntów i budynków (EGiB)

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z podstawowych rejestrów państwowych zawierających informacje o nieruchomościach. Z EGiB dowiedz się:

Aby uzyskać te dane, należy złożyć wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego odpowiedniego co do lokalizacji działki lub poprzez ePUAP.

Dowiedz się więcej:

Jak sprawdzić działkę w EGiB?

Część informacji zawartych w rejestrze gruntów i wiele innych możesz sprawdzić w Geoportalu OnGeo.pl.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz ponadto paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli.

Parametry geometryczne terenu
Parametry geometryczne terenu

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki.

Dane z EGIB
Dane z EGIB

W ramach analizy gruntu w Raporcie o Terenie możesz również zdobyć informacje o klasie bonitacyjnej gruntu. Dodatkowo Raport dostarczy Ci informacji o konturach klasoużytków i ich oznaczeniach na mapie.

Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie
Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Po trzecie: Księga wieczysta

Zakup nieruchomości to naprawdę poważne zobowiązanie, dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. Jeśli znasz numer księgi wieczystej możesz zrobić to w każdej chwili bez wychodzenia z domu. Narzędziem, które znacznie ułatwi Ci tę czynność będzie Elektroniczna Księga Wieczysta udostępniana za darmo przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W księdze wieczystej znajdują się informacje m.in. o obciążeniach hipoteki, ograniczeniach praw, roszczenia wobec nieruchomości oraz prawach przysługujących właścicielowi nieruchomości. Warto samodzielnie zweryfikować słowa sprzedającego, aby później nie paść ofiarą oszustwa.

Po czwarte: Badanie geotechniczne gruntu

W teorii dom można wybudować niemal w każdych warunkach, ale nie zawsze jest to opłacalne dla Twojego portfela. Badanie geotechniczne gruntu najlepiej wykonać jeszcze przed zakupem nieruchomości. Dzięki temu, jeszcze przed inwestycją, dowiesz się, czy budowa domu będzie przebiegała bezproblemowo. Celem badania geotechnicznego gruntów jest rozróżnienie warstw i podłoża oraz ustalenie poziomu wód gruntowych i ich tendencji wzrostowych w skali roku. Pamiętaj, że oszczędność nie zawsze popłaca, więc warto zainwestować w dokładne badania geotechniczne gruntu. Wykonanie takiej analizy pozwoli Ci już na etapie projektowania, wyeliminować problemy związane z budową domu.

Po piąte: Uzbrojenie działki

Przed zakupem działki warto sprawdzić, czy ma dostęp do drogi publicznej oraz czy jest uzbrojona. Brak dostępu do mediów powoduje, że cena nieruchomości może i będzie atrakcyjna, ale koszt doprowadzenia przyłączy wyrówna stawkę, jaką musiałbyś zapłacić za działkę uzbrojoną. Informacje dotyczące uzbrojenia działki zdobędziesz z mapy zasadniczej. Mapę taką zdobędziesz w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego właściwego dla lokalizacji działki.

Jak sprawdzić uzbrojenie terenu?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja działka jest uzbrojona lub w jakiej odległości od granic nieruchomości znajduje się sieć główna uzbrojenia terenu, wygeneruj Raport o Terenie OnGeo.pl. Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Dostaniesz informacje czy w bliskiej odległości od granic Twojej działki znajdują się sieci urządzenia terenu do których mógłbyś przyłączyć swoją działkę. Dzięki tej informacji możesz oszacować ile będą kosztować przyłączenia mediów.

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo.pl nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie o Terenie.

Uzbrojenie terenu w media
Uzbrojenie terenu w media

Gdzie sprawdzić działkę? W Raportach o Terenie OnGeo.pl znajdziesz również wiele innych informacji o nieruchomościach

Raporty OnGeo.pl oparte są o największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce. Raport dostarczy Ci kluczowych informacji o dowolnej działce na obszarze całego kraju!

Sprawdzisz dostęp do drogi publicznej

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący dostępu do drogi publicznej otrzymasz graficzną analizę terenu z zaznaczonymi 20 najbliższymi drogami oraz wykaz (w postaci tabeli) z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie drogi, nawierzchni oraz odległości od wskazanej działki. Jeżeli w pobliżu 1 km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w raporcie.

Dostęp do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej

Sprawdzisz wydane pozwolenia na budowę

Generując Raport o Terenie sprawdzisz również pozwolenia budowlane, które zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany lub dla terenów sąsiadujących w promieniu 200 m od granic działki. W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

  • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
  • nazwa inwestycji,
  • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
  • adres, numer działki,
  • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
  • nazwa organu prowadzącego sprawę.
Wydane pozwolenia na budowę
Wydane pozwolenia na budowę

Dowiesz się, czy w okolicy Twojej działki są jakieś formy ochrony przyrody

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowekrajobrazoweobszary Natura 2000rezerwaty przyrody występujące w granicach wybranego terenu lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Taka informacja przyda się jeśli chcesz sprawdzić ograniczenia związane możliwościami inwestycyjnymi dla danych obszarów.

ochrona
Formy ochrony przyrody

Sprawdzisz czy nieruchomość jest zagrożona powodziami

Diagnozując nieruchomość pod kątem jej zagrożeń należy sprawdzić, czy teren jest zagrożony powodzią. To istotna informacja ze względu na wartość inwestycyjną terenu oraz możliwości jego wykorzystania. Raport o Terenie prezentuje na mapach obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat. Na mapie sprawdzisz także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. 

zagrożenie
Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Jak pobrać Raport o Terenie?

Przeczytaj nasz poradnik: Jak wygenerować Raport o Terenie? lub obejrzyj krótki film instruktażowy

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.