Analiza inwestycji

Jak sprawdzić działkę w EGiB?

Monika Byś
2022-04-01
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-07-06
Głosów: 31, średnia ocen: 4.8
Jak sprawdzić działkę w EGiB

Dane z ewidencji gruntów i budynków są jawne. Jednak aby informacje w niej zawarte można było uznać za dokument, który posłuży w postępowaniach sądowych lub jako załącznik do dokumentacji składanej np. do pozwolenia na budowę, należy postarać się o wypis z rejestru gruntów. Z rejestru EGiB dowiesz się chociażby jaka jest powierzchnia nieruchomości i przebieg granic ewidencyjnych. Ponadto sprawdzisz klasę bonitacyjną gleby oraz kto jest właścicielem działki i budynku. Z niniejszego artykułu dowiesz się jak sprawdzić działkę w EGiB.

 • Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest rejestrem informacji o nieruchomościach gruntowych, lokalowych i budynkowych, który obejmuje terytorium całej Polski. Tę bazę danych sporządza się na poziomie powiatów.
 • Dane w ewidencji gruntów i budynków na temat działki są jawne. Uzyskanie zaświadczenia, które zawiera analizę powierzchni to wypis z rejestru gruntów.
 • Jak sprawdzić działkę w EGiB? Część informacji zawartych w ewidencji i wiele innych możesz pobrać w Geoportalu OnGeo.pl.
 • Raport o Terenie pozwoli Ci w szybki sposób zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Dostaniesz: dokładną lokalizację działki, numer obrębu ewidencyjnego, identyfikator działki, powierzchnię urzędową i pomierzoną oraz grupę rejestrową nieruchomości, dzięki czemu łatwiej ustalisz właściciela. Całość uzupełnia mapa z parametrami geometrycznymi na ortofotomapie.

Czym jest ewidencja gruntów i budynków?

Ewidencja gruntów i budynków, czyli EGIB to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr prowadzony jest na poziomie powiatowym, więc jednostką odpowiedzialną za jego prowadzenie są starostwa. Oznacza to, że obecnie mamy aż 380 jednostek odpowiedzialnych za tworzenie i modernizację tej bazy danych przestrzennych.

Mapa z ewidencją gruntów w Geoportalu OnGeo.pl
Mapa z ewidencją gruntów w Geoportalu OnGeo.pl

Uzyskanie zaświadczenia, które zawiera analizę powierzchni to wypis z rejestru gruntów. Dokument ten może otrzymać zarówno właściciel gruntu, jak i osoby władające gruntem, które nie są jego właścicielami, np. posiadacz samoistny lub zarządca. Ponadto wypis może dostać również operator sieci uzbrojenia terenu, organ administracji publicznej oraz osoba (lub przedsiębiorstwo), które udowodni, iż ma prawne powody do pozyskania informacji o nieruchomości.

Należy pamiętać, że wypis i wyrys z rejestru gruntów jest dokumentem płatnym.

Więcej na ten temat:

Uwaga! W EGiB nie dostaniesz informacji o budynkach bez pozwolenia lub zgłoszenia

Dz. U. z 2021 r. poz. 1048

W ewidencji nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, budynków projektowanych, budynków w budowie oraz lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

 Jakie dane o działce dostępne są w EGiB?

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są:

 1. identyfikator działki ewidencyjnej,
 2. numeryczny opis granic wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych,
 3. pole powierzchni ewidencyjnej,
 4. pola powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w obszarze działki ewidencyjnej,
 5. oznaczenie dokumentów potwierdzających własność,
 6. numer księgi wieczystej,
 7. oznaczenie dokumentów określających inne niż własność uprawnienia do działki ewidencyjnej,
 8. adres, jeżeli został określony,
 9. oznaczenie jednostki rejestrowej gruntów, do której należy działka ewidencyjna.

Jak sprawdzić działkę w EGiB?

Część informacji zawartych w rejestrze gruntów i wiele innych możesz sprawdzić w Geoportalu OnGeo.pl.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz ponadto paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli.

Fragment Raportu o Terenie - Lokalizacja i geometria terenu
Fragment Raportu o Terenie - Lokalizacja i geometria terenu

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki.

Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o Terenie
Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o Terenie 

W ramach analizy gruntu w Raporcie o Terenie możesz również zdobyć informacje o klasie bonitacyjnej gruntu. Dodatkowo Raport dostarczy Ci informacji o konturach klasoużytków i ich oznaczeniach na mapie.

Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby w Raporcie o Terenie
Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby w Raporcie o Terenie 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Co musisz zrobić, żeby pobrać Raport o Terenie z danymi z EGIB oraz klasą gruntu? 

Po pierwsze wejdź na stronę ongeo.pl w zakładce Raporty o Terenie OnGeo → tutaj. Następnie wyszukaj swoją działkę na mapie. Pamiętaj, że na wyszukanie działki masz trzy sposoby - poprzez wyszukiwarkę, wskazanie działki na mapie oraz za pomocą opcji Narysuj. Każdą opcję opisaliśmy szczegółowo we wpisie → JAK TO DZIAŁA.

Teraz wybierz cechy terenu, które chciałbyś pobrać. Jeśli interesują Cię podstawowe dane z EGiB, wybierz Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków (1) z zakładki Położenie terenu. A jeżeli chcesz dostać również dane o klasie bonitacyjnej, wybierz Analiza żyzności gleb (2) z zagadki Fizjografia terenu.

Wybierz cechy terenu
Wybierz cechy terenu

Na koniec pozostaje tylko opłacić Raport. Cena Raportu o Terenie uzależniona jest od powierzchni działki i ilości zaznaczonych cech dla których chcesz otrzymasz dane przestrzenne. Pamiętaj jednak, że masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, a wtedy cena będzie niższa.

Wybierając wszystkie tematy dostępne w Raporcie o Terenie dla wybranej działki zyskasz aż 20% rabatu!

Pobierz darmowy Raport o Terenie:

Jak sprawdzić działkę w EGiB w Geoportalu Krajowym Na Mapie?

Jeśli chciałbyś sprawdzić podstawowe informacje o działce z ewidencji gruntów i budynków, wejdź na DARMOWY Geoportal Krajowy.

Korzystając z Geoportalu Krajowego Na Mapie w bardzo łatwy sposób znajdziesz dowolną działkę na obszarze całej Polski i dowiesz się wszystkiego o jej położeniu. Znajdziesz nie tylko numer działki, jej dokładny identyfikator oraz obręb ewidencyjny, ale również w prosty sposób zdiagnozujesz działkę pod kątem jej nasłonecznienia dzięki warstwie Atlas Solarny.

Geoportal Krajowy Na Mapie - Dane z EGiB na mapie
Geoportal Krajowy Na Mapie - Dane z EGiB na mapie

Opcją która wyróżnia Geoportal Krajowy Na Mapie jest wyszukiwarka filtrów, dzięki której nawet jeśli nie znasz numeru poszukiwanej działki, uda Ci się ją zlokalizować po powierzchni i gminie. W Geoportalu Krajowym sprawdzisz również wymiary działki i jej powierzchnię.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.