News

Udostępnianie danych o poprzednich właścicielach nieruchomości w EGIB. Czy to legalne?

Monika Byś
2022-02-18
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 37, średnia ocen: 5
Udostępnianie danych o poprzednich właścicielach

Czy dane o poprzednich właścicielach nieruchomości znajdujące się w ewidencji gruntów i budynków mają charakter podmiotowy i trzeba wykazać interes prawny, by uzyskać do nich dostęp? Czy udostępnianie danych o poprzednich właścicielach nieruchomości jest legalne? Na ten temat wypowiedział się niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

  • WSA w Krakowie stwierdził, że przy wydawaniu tego typu zaświadczeń należy żądać od strony wykazania interesu prawnego.
  • Według WSA dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji. Zatem do ich udostępniania należy stosować przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Czego dotyczyła sprawa?

W marcu ubiegłego roku obywatelka zwróciła się do starosty o wydanie zaświadczenia zawierającego informacje kto w całej dostępnej historii tut. wydziału figurował w ewidencji jako właściciel lub władający działką ewidencyjną. Pytała również w jakich przedziałach czasowych miało miejsce władanie każdej z osób. W odpowiedzi starosta zawrócił się o wykazanie interesu prawnego w uzyskaniu dostępu do tych danych. Obywatelka wyjaśniła wówczas, że jest współwłaścicielką przedmiotowej działki, którą odziedziczyła po swojej matce. Ta zaś nabyła ją w drodze zasiedzenia.

Polecamy wpis: Wyrok sygn. akt II Sa/Wa 2222/20zy- numer księgi wieczystej to dane osobowe!

Udostępnianie danych o poprzednich właścicielach nieruchomości w EGIB

Jednak w ocenie starosty przedstawione przez nią dokumenty nie uzasadniają interesu prawnego w uzyskaniu żądanych danych, dlatego odmówił wydania zaświadczenia. Podobnego zdania był później WINGiK. Organy zgodnie argumentowały, że dane, których udostępnienia żąda kobieta, nie odnoszą się do jej osoby ani też jej poprzednika prawnego. Natomiast dotyczą informacji o poprzednim właścicielu lub władającym.

Tak sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, a ten wyrokiem z 25 stycznia br. (sygn. akt III SA/Kr 1242/21) uchylił zaskarżone postanowienia starosty i WINGiK-a.

Pamiętaj!

W Raportach o Terenie możesz znaleźć niektóre informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB). 

Generując Raport OnGeo otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, tj. długość, szerokość, powierzchnia oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz dodatkowe dane z EGiB - powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Pobierz analizę nieruchomości OnGeo i zdiagnozuj potencjał inwestycyjny swojej działki!

Sprawdź jak pobrać dane → JAK TO DZIAŁA?

Uzasadnienie

W obszernym uzasadnieniu sędziowie przyznają, że przy wydawaniu tego typu zaświadczeń słusznie należy żądać od strony wykazania interesu prawnego. WINGiK prawidłowo uznał, że w tym przypadku skarżąca takiego interesu nie wykazała. Sęk w tym, że w sprawie tej nie mają zastosowania ani przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ani Kodeksu postępowania administracyjnego. WSA zauważa, że dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji. Zatem do ich udostępniania należy stosować przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Polecamy wpis: Jak znaleźć właściciela działki - przydatne wskazówki

W ocenie sądu nic nie stało zatem na przeszkodzie wydania skarżącej kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego. Jeżeli takie dokumenty zostały umieszczone już w archiwum zakładowym, to należało zastosować przepisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Natomiast w sytuacji, gdy w ewidencji nie znajdują się już przedmiotowe materiały, należało skarżącą skierować do odpowiedniego archiwum państwowego.

Zdaniem WSA istotne jest również to, że kobieta wystąpiła z wnioskiem dotyczącym swoich poprzedników prawnych, a więc osób, które przed jej matką figurowały jako właściciele przedmiotowej nieruchomości. Z dużym prawdopodobieństwem należy więc założyć, że wniosek dotyczył danych osób zmarłych, a więc nie obejmował kategorii danych osobowych.

Nie bez znaczenia jest również to, że skarżąca de facto nie potrzebowała ani wypisu z EGiB, ani zaświadczenia, a jedynie prostą informację, która powinna być dostępna bez potrzeby jej przetwarzania.

podsumowuje swoje rozważania WSA

Zdaniem Sądu (…) nie było żadnych przeszkód, by wnioskodawcy udzielić informacji na temat osób, które figurowały jako właściciele lub władający działką ewidencyjną.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Źródło: Geoforum

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.