Porady OnGeo

Wyrok sygn. akt II Sa/Wa 2222/20zy- numer księgi wieczystej to dane osobowe!

Monika Byś
2021-07-20
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 24, średnia ocen: 5
numer księgi wieczystej to dane osobowe

W ubiegłym miesiącu tj. 29 czerwca 2021 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie publikacji na rządowym geoportalu, numerów ksiąg wieczystych przez Głównego Geodetę Kraju (GGK) sygn., akt II Sa/Wa 2222/20. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację UODO, że numer księgi wieczystej to dane osobowe.

  • Prezes UODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę w wysokości 100tys. zł za bezprawną publikację numerów księgi wieczystej do rządowego geoportalu.
  • Zdaniem UODO numer księgi wieczystej to dane osobowe, co powoduje że GGK nie miał podstaw do ich publikacji w żadnym serwisie mapowym.
  • Opublikowanie numerów ksiąg wieczystych pozwala w sposób pośredni zidentyfikować właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
  • Konsekwencją udostępnienia numeru księgi wieczystej jest wymierzenie kary pieniężnej dla GGK w maksymalnej możliwej wysokości.

Publikacja numerów ksiąg wieczystych - o co chodziło w sprawie

24 sierpnia 2021r. prezes UODO nałożył na Głównego Geodetę Kraju karę w wysokości 100 tys. zł za bezprawną publikację numerów księgi wieczystej do rządowego Geoportalu. Dane wieczystej zostały zaczerpnięte z powiatowych baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).

Zdaniem UODO numer księgi wieczystej to dane osobowe. Oznacza to, że GGK nie miał podstaw do ich publikacji w żadnym serwisie mapowym. Wyrok w sprawie jest jeszcze nieprawomocny.

Główny Geodeta Kraju nie zgadza się z decyzją Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więc wniósł skargę do Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której kwestionował zarówno sam zarzut publikacji treści niejawnych, jak i wysokość kary.

Czy Główny Geodeta Kraju miał prawo opublikować numer księgi wieczystej w Geoportalu?

Zdaniem UODO oraz Sądu Administracyjnego nie miał takiego prawa. GGK niesłusznie uznał, że jest administratorem danych publikowanych w serwisie geoportal.gov.pl. Przedmiotami decyzyjnymi o zakresie i sposobie publikacji danych w niniejszym serwisie są Starostowie. Główny Geodeta Kraju stanowi funkcje wspomagającą od strony technicznej.

Opublikowanie numerów ksiąg wieczystych pozwala w sposób pośredni zidentyfikować właściciela, współwłaściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Swoim działaniem GGK spowodował, że w geoportalu.gov.pl nie tylko podano numer księgi wieczystej nieruchomości ale również bezpośredni odnośnik do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym sposobem każda osoba, która w dobrej lub złej wierze chciała sprawdzić księgę wieczystą, dostawała informację o:

  • imionach i nazwiskach właścicieli,
  • imionach rodziców właścicieli,
  • adresie zamieszkania właścicieli,
  • numerze PESEL właściciela.
Numer KW na stronie geoportal.gov.pl
Numer KW na stronie geoportal.gov.pl

Główny Geodeta Kraju twierdzi, że dane o numerze księgi wieczystej mają charakter przedmiotowy a nie osobowy

Taka interpretacja sugeruje, że numer księgi wieczystej powinien być jawny i powszechnie dostępny, ponieważ nie stanowi danych osobowych w rozumieniu RODO. Sąd Administracyjny stwierdził, że GGK umyślnie naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. Konsekwencją tego działania jest wymierzenie kary pieniężnej w maksymalnej możliwej wysokości. Ustalona kara uznana została za uzasadnioną, a jej wysokość jest proporcjonalna do stwierdzonych naruszeń prawa.

Komunikat UODO z 25 marca 2022 r. w sprawie publikowania w geoportalu numerów ksiąg wieczystych

Biuro RPO opublikowało komunikat, w którym jednoznacznie stwierdza, że nie zajęło stanowiska w sprawie problemu ujawniania na Geoportalu Państwowym numerów ksiąg wieczystych. 

Komunikat biura RPO

Sprawa ta jest analizowana przez Rzecznika, który nie ingeruje w spór. Nie przedstawił też dotychczas stanowiska w sporze i czeka na jego rozstrzygnięcie przez NSA. Wobec tego, w chwili obecnej nie istnieją podstawy do twierdzenia, że RPO podziela stanowisko PUODO w nierozstrzygniętym dotąd sporze dotyczącym problemu ujawniania na GEOPORTALU numerów ksiąg wieczystych

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.