Rynek nieruchomości

Kosztorys budowy domu z podziałem na etapy

Monika Byś
2023-12-07
~17 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
kosztorys budowy domu

Budowa domu to jedno z największych przedsięwzięć w życiu, dlatego wstępny szacunek kosztów jest jednym z priorytetowych zadań, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem prac budowlanych. Z myślą o osobach, które dopiero rozważają budowę domu, przygotowaliśmy poglądowy kosztorys budowy domu z podziałem na etapy. 

 • W naszych obliczeniach zakładamy, że masz już kupioną działkę budowlaną, która nadaje się pod budowę domu. 
 • Całą budowę dzielimy na 7 etapów - od przygotowawczego, związanego z formalnościami przed budową, aż do wykończeniowego, polegającego na aranżacji pomieszczeń. 
 • Uśredniając koszt budowy domu przy obecnych realiach cenowych wynosi nawet 800 tys. zł.

Budowa własnego domu to prawdziwe wyzwanie logistyczne i finansowe. Jednym z kluczowych elementów, który determinuje powodzenie tego projektu, jest dokładne zrozumienie kosztów budowy. Dlatego też, przed przystąpieniem do prac budowlanych, warto wnikliwie przeanalizować poszczególne etapy budowy i związane z nimi wydatki.

W niniejszym artykule przyjrzymy się kosztom budowy domu, starając się dostarczyć czytelnikowi kompleksowego spojrzenia na ten temat. Przeanalizujemy główne etapy procesu budowlanego, od przygotowania terenu pod inwestycje po prace wykończeniowe. Zajmiemy się zarówno kosztami bezpośrednimi, takimi jak materiały budowlane i usługi, jak i kosztami pośrednimi, takimi jak formalności związane z uzyskaniem pozwoleń czy opłaty za prąd i wodę. Pamiętaj jednak, że nasz kosztorys prac budowlanych zawiera ceny uśrednione dla obszaru całej Polski.

Kosztorys budowy domu z podziałem na etapy

Zakładamy, że masz już działkę budowlaną, na której chcesz budować dom. Działka ta została przez Ciebie dokładnie sprawdzona pod kątem możliwości budowy domu, a także zbadana pod kątem wad fizycznych, zagrożeń, uciążliwości i ograniczeń formalno-prawnych. Pamiętaj, że diagnoza działki jest niezbędnym elementem planowania budowy. Na szczęście profesjonalną diagnozę nieruchomości dostaniesz w 5 minut bez ruszania się z domu. Z pomocą przyjdzie Ci Raport o terenie OnGeo.pl.

OnGeo.pl - Zdiagnozuj swoją działkę w 5 minut

Raport o Terenie to nasza flagowa usługa, która umożliwia błyskawiczne uzyskanie pełnej diagnozy wybranej działki w zaledwie 5 minut. Dzięki zaawansowanym technologiom i ekspertyzie naszego zespołu, dostarczamy klientom kompleksowe informacje o terenie - dane z ewidencji gruntów, plany zagospodarowania terenu, zagrożenia, uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne i najważniejsze statystyki, dzięki którym np. łatwiej podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nieruchomości pod budowę wymarzonego domu. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o terenie to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

ETAP 1: PRZYGOTOWAWCZY

Pamiętaj, że realizacja budowy domu zaczyna się jeszcze przed wbiciem pierwszej łopaty pod fundamenty. Zanim faktycznie przejdziesz do robót, musisz zgromadzić stos dokumentów, bez nie ruszysz dalej. Na tym etapie szczególnie istotne jest skrupulatne planowanie oraz załatwienie wszelkich formalności.

Pierwszym krokiem, który musisz zrealizować przed rozpoczęciem prac budowlanych jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy domu. Szczegółowy opis procedury opisaliśmy w artykule: Jak uzyskać zmianę pozwolenia na budowę? Dzisiaj skupimy się na tym, ile to kosztuje:

1. Analiza zapisów w lokalnych przepisach planowania przestrzennego gminy

Pierwszym krokiem jest analiza przepisów lokalnych. Aby tego dokonać musisz postarać się o dokument potwierdzający możliwości zabudowy, czyli wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, jeśli działka nie leży na obszarze objętym MPZP - decyzję o warunkach zabudowy. Dokumenty te uzyskasz w urzędzie gminy.

Zsumowana maksymalna opłata skarbowa za wypis i wyrys wynosi 200 zł. Można jednak przyjąć, że za oba dokumenty nie zapłacisz więcej niż 50 zł. Decyzję o warunkach zabudowy otrzymasz za darmo, jeśli jesteś właścicielem działki.

Dodatkowym dokumentem jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Wypis i wyrys z rejestru gruntów uzyskamy w starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu. Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacisz 150 zł, a w formie elektronicznej - 140 zł.

2. Mapa do celów projektowych

Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej musisz zlecić uprawnionemu geodecie. Na niej to architekt adaptujący projekt do działki naniesie obrys domu. Średnia cena za mapę do celów projektowych wynosi od 700 do 1 500 zł.

2a. Badania geotechniczne gruntu i sprawdzenie poziomu wód gruntowych

Badania gruntu zazwyczaj nie są obowiązkowe do pozwolenia na budowę. Niektóre gminy nakładają jednak obowiązek wykonania badania przed rozpoczęciem prac budowlanych, a obowiązek ten wpisują w plan miejscowy. Warto rozważyć sprawdzenie gruntu nawet jeśli gmina tego nie wymaga. Dzięki badaniu gruntu określisz nośność i stabilność gruntu, co przełoży się na bezpieczeństwo i trwałość obiektu.

Koszt badania geotechnicznego wynosi około 2 000 - 3 000 zł w zależności od rodzaju gruntu i powierzchni działki. 
O badaniu gruntu przeczytasz w artykule: Badanie gruntu pod budowę domu - kiedy wykonać;

3. Projekt architektoniczno-budowlany i adaptacja

Cena projektu domu zależy od tego, czy zamierzasz kupić gotowy projekt czy jednak zdecydujesz się na samodzielne projektowanie. Warto tutaj wspomnieć, że od 2022 roku mamy bazę gotowych, darmowych projektów domów.

Zakup gotowego projektu domu to nie wszystko. Każdy projekt musisz jeszcze dostosować do warunków działki. Adaptacji dokonuje uprawniony architekt, a cena za jego usługi wynosi od 700 do 4 000 zł. Średnio za dom o powierzchni do 120 metrów kwadratowych o nieskomplikowanej bryle, budowanym na płaskiej działce o dobrych warunkach gruntowych zapłacisz 800 do 1 200 zł.

4. Przyłącze mediów

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zgodnie z nowelizacją ustawy z 2021 roku za wydanie warunków przyłączenia domu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej dostawca nie powinien przyjmować opłaty. Na tym etapie cena za przyłącza wynosi 0 zł.

5. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

Nowelizacja prawa budowlanego z 2023 roku sprawiła, że inwestor, który zamierza budować dom wolnostojący i jednorodzinny, którego obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, lub działkach, na których został zaprojektowany, nie musi starać się o pozwolenie na budowę. Może skorzystać z alternatywnego wariantu i jedynie zgłosić budowę.

Czy to oznacza, że inwestor, który zdecyduje się na uproszczoną procedurę może pominąć jakiś dokument, o którym wspominam wyżej? Niestety nie. Różnica polega wyłącznie na tym, że nowy wariant nie wymaga wydawania decyzji administracyjnej. Wówczas prace budowlane można rozpocząć w momencie, gdy organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia.

Pamiętaj, że rozpoczęcie prac budowlanych bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę może skutkować nakazem rozbiórki całości lub części obiektu budowlanego. Dodatkowo inwestor zapłaci karę, która może wynieść nawet 50 tys. zł.

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę domu podzielona jest na dwie części. Pierwsza jest stała i dotyczy zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego, a wynosi ona 47 zł. Druga jest zmienna i zależy od powierzchni nieruchomości. To 1 zł za każdy 1 m2 powierzchni budynku, przy czym nie więcej niż 539 zł.

Zatem za wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m2 zapłacisz odpowiednio: 120 m2 x 1zł + 47 zł = 167 zł.

Zgłoszenie budowy nie wymaga poniesienia opłaty skarbowej.

PODSUMOWANIE ETAPU 1 - kosztorys budowy domu

Zwróć uwagę, że budowa domu jeszcze nie ruszyła, a Ty już ponosisz spore koszty budowy. Ile kosztuje etap przygotowawczy? Podsumujmy:

 • Wypis i wyrys z mpzp - 50 zł,
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów - 140 zł,
 • Mapa do celów projektowych - 1 000 zł,
 • Projekt architektoniczno-budowlany + adaptacja (jeśli skorzystasz z darmowego projektu dostępnego na stronie GUN) - ok 1 000 zł,

Czyli w sumie: 2 190 zł, a jeśli zdecydujesz się dodatkowo na badania geotechniczne gruntu i badanie poziomu wód gruntowych (2 500 zł) zapłacisz 4 690 zł.

ETAP 2: Przed rozpoczęciem budowy

Kiedy już masz pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia, możesz przystąpić do przygotowania działki. Mają one na celu oczyszczenie terenu pod inwestycje.

Prace ziemne stanowią tylko przygotowanie terenu pod budowę. Oprócz nich budowę rozpoczynają również prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz budowa obiektów tymczasowych służących magazynowaniu sprzętu i obiektów sanitarnych, czy socjalnych. Dodatkowo należy uniemożliwić wejście na teren budowy osobom nieupoważnionym. W tym celu buduje się tymczasowe ogrodzenie, które zazwyczaj stanowi drewniany płot lub drut. Nie należy zapominać również o umieszczeniu w obrębie budynku lub bezpośrednio na nim tablicy informacyjnej.

Teraz sprawdźmy, ile kosztują prace przygotowawcze.

1. Wycinka drzew i krzewów

Zakładamy, że wycinkę roślin zlecisz firmie zewnętrznej. Jeśli zrobisz to sam/a, oczywiście możesz pominąć ten punkt w kosztorysie. Pamiętaj jednak, że wycinka niektórych drzew, szczególnie tych o grubości pinia powyżej 50 cm, będzie wymagała pozwolenia. Wycinki drzew możesz dokonać poza okresem lęgowym ptaków, czyli w okresie jesienno-zimowym od października do lutego.

Zgodnie z najnowszymi danymi z 2023 roku cena za wycinkę drzew uzależniona jest od gatunku roślin, które należy usunąć z działki oraz od grubości pnia drzewa. Stawka za 1cm obwodu pnia miękkiego drzewa wynoszącego mniej niż 100cm wynosi 12 zł, a 15 zł dla tych o większym obwodzie. Natomiast dla drzew twardych - czereśnia, dąb, sosna, brzoza - cena za 1cm obwodu pnia jest wyższa i wynosi odpowiednio 25 i 30 zł/cm. Cena za wycięcie krzewów również jest zróżnicowana i wynosi średnio 40 zł/m2 krzewu.

Przykładowo: Jeśli na Twojej działce znajdują się dwie brzozy o pniu grubości poniżej 100 cm oraz krzewy o łącznej powierzchni 5 m2 to zapłacisz: 25 zł * 2 + 40 zł * 5 = 250 zł*.

*Kosztorys wycinki opieram na danych podanych przez portal debowypatrol.pl.

2. Niwelacja terenu

Jeśli nie decydujesz się na budowę na stoku, Twoja działka powinna zostać odpowiednio wcześnie wyrównana, czyli będzie konieczna niwelacja terenu. Czasami niwelacja wiąże się z nasypaniem ziemi i rozprowadzeniem jej w wybranych miejscach, a innym razem z wywiezieniem ziemi z terenu działki. Jednocześnie należy ściągnąć wierzchnią warstwę ziemi, tzw. humus.

Cena niwelacji ziemi również uzależniona jest od rodzaju prac i powierzchni terenu. Średni koszt wyrównania ziemi wynosi od 6 do 10 zł za 1 m2 Czasami konieczne będzie również wyrównanie działki z kontrolą niwelatorem optycznym, co również jest opcją dodatkowo płatną.

Podsumowując: Niwelacja standardowej działki budowlanej o powierzchni 8 arów wynosi przy cenie 7 zł/m2 działki wynosi: 800 m2 * 7 zł/m2. = 5 600 zł.

PODSUMOWANIE ETAPU 2 - kosztorys budowy domu

Budynek jeszcze nie stoi. Nie ma nawet fundamentów, a pieniędzy wciąż ubywa. Koszt drugiego etapu zależy od tego, czy zamierzasz wykonać część prac samodzielnie, czy jednak zlecasz większość prac firmie zewnętrznej.

Jeśli Twoja praca zawodowa lub inne ograniczenia nie pozwalają poświęcić czasu na budowie, musisz liczyć się z kosztami około 7 -10 tys. zł i więcej.

ETAP 3: Budowa domu - stan zerowy

Wykonałeś/aś już wszystkie prace przygotowawcze, więc teraz skupmy się w końcu na faktycznej budowie domu. Kolejny etap to stan zerowy, który polega na wylaniu fundamentów oraz wzniesieniu ścian podziemia i izolacji. Jeśli decydujesz się na podpiwniczenie domu, to to zadanie również wchodzi w zakres etapu zerowego. W naszych wyliczeniach pominiemy budowę i izolacje ścian przyziemia, na które prawdopodobnie decydowałbyś/abyś się przy budowie na skarpie.

1. Wytyczenie domu przez geodetę

Budowę domu zaczynamy od tyczenia budynku, czyli przeniesieniu obiektu projektowanego w teren. Tym zadaniem zajmuje się uprawniony geodeta. Koszt usług geodezyjnych różni się w zależności od regionu, w którym budujesz, od ilości naroży budynku oraz ław fundamentowych. Średni koszt tyczenia budynku i sporządzenia dokumentacji, ustalony na podstawie uśrednionych cen podanych na stronach internetowych geodetów z całej Polski wynosi 1 700 zł.

Zakładamy przy tym, że granice działki są już wyznaczone. Jeśli nie, to do tej ceny należy doliczyć około 1 500 zł za podział nieruchomości.

2. Wykop pod fundamenty i wzniesienie fundamentów

Koszt wykonania wykopu pod fundamenty to składowa kilku czynników - rodzaju gruntu, powierzchni, głębokości prac i wybranej technologii prac budowlanych. Średni koszt wykopu pod dom wynosi 30 - 80 zł/mb (metr bieżący). Cena ta nie obejmuje zazwyczaj transportu koparki na plac budowy oraz wywozu nadmiaru ziemi z wykopów. Innym sposobem rozliczania się jest stawka za roboczogodzinę specjalisty, która wynosi około 120 zł/ godzinę.

W każdym razie cena za sam wykop pod fundamenty za dom o powierzchni 120 m2 o wymiarach 12x10 metrów przy cenie 60 zł/mb wynosi nie mniej niż 7 200 zł.

Kiedy wykop jest gotowy, należy wylać warstwę betonu, uzbroić i deskować ławy fundamentowe, wykonać wylewki betonu a także wybudować ściany fundamentowe i izolacje fundamentów. Wymienione prace przy fundamentach to koszt około 25 tys. zł. W informatorach na stronach internetowych firm oferujących te usługi możemy przeczytać, że w skrajnych przypadkach, gdzie występują złe warunki gruntowe, przy wysokim poziomie wód gruntowych, cena za fundamenty może przekroczyć 1/5 całej budowy domu. Dlatego warto pomyśleć wcześniej o badaniu geotechnicznym gruntu.

Podliczając całkowity koszt fundamentów wychodzi nam około 35 tys. zł.

PODSUMOWANIE ETAPU 3 - kosztorys budowy domu

Na tym etapie możemy zobaczyć pierwszy kształt domu w terenie. Nadal jednak nie mamy ścian zewnętrznych. Etap zerowy niestety wymaga już zaangażowania fachowców, aby zapewnić bezpieczeństwo budynku.

Całkowity koszt stanu zerowego to nie mniej niż 42 tys. zł.

ETAP 4: Budowa domu - stan surowy otwarty

Stan surowy otwarty zakłada budowę ścian, stropów, dachu, schodów, położenie pokrycia dachowego i budowę kominów. Po zakończeniu prac stanu surowego otwartego dom ma już podstawową konstrukcję. Jest on gotowy do wykonania prac wykończeniowych, które pozwolą na zamieszkanie w nim.

Koszt jaki poniesiesz przy wznoszeniu domu do stanu otwartego zależy od tego, ile prac jesteś w stanie wykonać samodzielnie. Jeśli znasz się na budowie i aktywnie uczestniczysz w procesie budowy, możesz spróbować zatrudnić fachowca, który podejmie się jedynie kontroli prac. Pamiętaj jednak, że takie postępowanie stwarza ryzyko usterki, dlatego rekomendujemy, aby prace budowlane na tym etapie zlecić firmie zewnętrznej. Sprawdźmy teraz, ile to kosztuje.

1. Wymurowanie ścian nadziemia

W pierwszej kolejności należy wymurować ściany nadziemia, czyli ściany zewnętrzne i wewnętrzne domu, które znajdują się powyżej poziomu gruntu. Koszt wymurowania ścian nadziemia zależy od rodzaju materiału, z którego są wykonane, od ich grubości i powierzchni. Ostatnio popularnością cieszą się domy w stylu kanadyjskim, czyli z prefabrykatów (gotowych elementów konstrukcyjnych). Cena za ten rodzaj materiału może być niższa od tradycyjnej.

Zgodnie z aktualnym kosztorysem usługodawców cena za wymurowanie 1 m2 ściany z bloczku z betonu komórkowego wynosi 150 - 180 zł. Za wybudowanie ściany z pustaka ceramicznego musisz zapłacić 170 - 210 zł. D ceny tej należy jeszcze doliczyć cenę za usługę budowlaną (około 20 - 25 zł/m2).

2. Stropy

Po wymurowaniu ścian nadziemia należy wykonać stropy, czyli konstrukcje, które oddzielają kondygnację górną od kondygnacji niższej. Stropy można wykonać z różnych materiałów, takich jak żelbet, drewno lub płyty gipsowo-kartonowe.

Zgodnie z aktualnym kosztorysem usługodawców cena za stropy z lekkich płyt waha się między 120, a 150 zł/m2. Do tej ceny trzeba doliczyć około 20-25 zł/m2 za robociznę. Zdarza się również, że za wynajęcie dźwigu, który jest niezbędny przy tych pracach musisz zapłacić osobno. Sposób rozliczania zależy od roboczogodzin pracy specjalisty obsługującego sprzęt - około 120 zł/h. Ostateczny uogólniony koszt budowy stropu wynosi ok. 260 - 300 zł/m2.

3. Schody wewnętrzne

Kolejnym zadaniem są schody, czyli konstrukcje umożliwiającą komunikację między kondygnacjami. Warto dodać, że decydując się na schody w całości drewniane, można odłożyć ich budowę w czasie i zająć się nią w kolejnym etapie. Niestety wówczas komunikacja między piętrami na budowie możliwa będzie wyłącznie za pomocą drabiny lub rusztowania, co może być niebezpieczne dla pracowników.

Budowa schodów betonowych to koszt około 6 do 12 tys. zł. Wszystko należy od tego, czy mówimy o schodach prostych, czy kręconych o skompilowanej formie i nieregularnej długości i szerokości stopni.

4. Dach i ułożenie pokrycia dachowego

Licząc koszt dachu również musimy uwzględnić jego kształt i powierzchnię, a także rodzaj pokrycia dachowego. Należy też uwzględnić dodatkowe zadaszenia balkonów, lukarny i inne załamania.

Cena za dach zaczyna się od wyceny drewna potrzebnego na szkielet, a to kosztuje od 600 do 1 200 zł/m3. Licząc zapotrzebowanie na materiał należy przyjąć, że 1m3 drewna wystarczy na ok. 25 m2 pokrycia dachowego.

Inne elementy potrzebne na budowę dachu to: łaty pod dachówki (ok. 1 - 2 zł/mb), kontrłaty (ok. 1 - 1,50 zł/mb), membrana dachowa (2 - 6 zł/m2), paroizolacja (2 - 4 zł/m2), ocieplenie dachu (koszt wełny mineralnej to 50 - 75 zł/m2), płyty karton-gips na poddasze (od 9 zł/m2), dachówki ceramiczne lub betonowe (od 2 zł za sztukę), lub blachodachówki (od ok. 50 do 80 zł/m2), rynny (30 zł za PCV - 350 zł/mb -miedziane), oraz dodatkowe elementy mocujące, czyli kątowniki, śruby, podkładki czy wsporniki. Oczywiście do kosztów należy doliczyć cenę za robociznę.

Łączna cena, jaką musisz zapłacić za dach dwuspadowy o prostej konstrukcji wynosi około 50 tys. zł.

5. Kominy

Koszt budowy kominów zależy od ich przeznaczenia i materiału. Uśredniając koszt za kominy (materiał + robocizna) zapłacisz od 1 500 do 3 000 zł.

PODSUMOWANIE ETAPU 4 - kosztorys budowy domu

Stan surowy otwarty kończy się kiedy dom zostanie zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych z góry. Doprowadzenie do tego stanu budowy będzie kosztować Cię około 280 tys. zł.

ETAP 5: Budowa domu - Stan surowy zamknięty

Dom w końcu stoi. Kolejny etap polega na wykończeniu do od zewnątrz i wewnątrz, czyli montażu okien i drzwi, budową konstrukcji nośnej i wykonaniu orynnowania. Niestety stan surowy zamknięty nadal wymaga ogromu prac wykończeniowych, chociażby dlatego, że nie ma wymaganych instalacji.

1. Wstawienie okien i drzwi

W pierwszej kolejności należy wstawić okna i drzwi, czyli elementy, które umożliwiają dostęp do wnętrza domu. Okna i drzwi można wykonać z różnych materiałów, takich jak drewno, plastik lub aluminium. Najczęściej stosuje się okna plastikowe.

Średni koszt montażu okien wynosi około 80 do 140 zł/mb. Trzeba mieć jednak na uwadze, że cena za montaż okien połaciowych jest znacznie wyższa - od 300 do 800 zł/mb. Do tej ceny dochodzą również inne, dodatkowe koszty związane z montażem - wstawienie parapetów, rolet zewnętrznych. Oczywiście cena ta nie zawiera samych okien ani drzwi, za nie musisz zapłacić osobno. Aby dokonać szacunkowego obliczenia kosztów za okna z podwójnymi szybami przyjmuje się około 600 - 800 zł za 1 m2. Cena za drzwi zewnętrzne wynosi od 2 500 - 5 000 zł.

2. Izolacje ścian, fundamentów, dachu

Ocieplenie domu to też nie mały koszt. Przyjmuje się, że izolacja fundamentów wynosi od 50 do 100 zł/m2, natomiast izolacja ścian 20 - 40 zł/m2. Do tego dochodzą koszty samego styropianu, wełny mineralnej lub piany, maty termoizolującej i innych. Szacuje się, że koszt ocieplenia domy wynosi 30 -35 tys. zł.

PODSUMOWANIE ETAPU 5 - kosztorys budowy domu

Stan surowy zamknięty lub inaczej wykończeniowy zewnętrzny możemy uznać za zrealizowany, gdy dom zabezpieczony jest w całości przed szkodliwym działaniem opadów atmosferycznych od środka. Szacuje się, że aby doprowadzić dom do tego stanu trzeba dysponować budżetem w wysokości 95 - 100 tys. zł.

ETAP 6: Instalacje

Na temat tego, ile kosztuje pełne uzbrojenie terenu działki napisaliśmy osobny artykuł: Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Dlatego tym razem pozwolę sobie jedynie uśrednić koszt poszczególnych instalacji bez szczegółowego opisu, co składa się na daną cenę. Na cenę za uzbrojenie działki wchodzą 3 podstawowe przyłącza do sieci:

 • Kanalizacyjne: uśredniona cena: 6 - 8 tys. zł;
 • Wodociągowe: uśredniona cena: 5 - 8 tys. zł;
 • Prądu: uśredniona cena: 4 - 6 tys. zł;
 • Gazowe: uśredniona cena: 6 - 8 tys. zł.

Trzeba również pamiętać, ze do ostatecznej ceny za wszystkie instalacje trzeba doliczyć przyłączenie urządzeń w domu i instalacje wewnętrzne, co czasami wymaga indywidualnego podejścia pod rozwiązania dla domu. Inaczej ukształtuje się cena za instalację pieca węglowego , a inaczej dla pompy ciepła z fotowoltaiką i kolektorem słonecznym.

Zgodnie z cennikiem podanym przez portal murator.pl, cena za wszystkie instalacje (podane wyżej + teletechniczne, internetowe, wentylacyjne, zaopatrzenie w ciepło) może wynieść nawet 130 -140 tys. zł.

ETAP 7: Wykończenie

Ostatni etap to wykończenie. Na niego składa się mnóstwo czynności, które nie sposób zliczyć. Od wykończenia ścian i podłóg, aż po montaż kuchni, łazienki, mebli i wyposażenia. Mówi się, że budowa domu to studnia bez dna. Ten, kto budował dom, mógłby się śmiało zgodzić z tą tezą. Przejdźmy jednak do kosztorysu:

1. Wykończenie ścian i podłóg

Koszt wykończenia ścian zależy od rodzaju materiałów, z których są wykonane. Najtańszym rozwiązaniem jest malowanie ścian. Koszt malowania ścian wynosi około 10-20 zł/m2. Droższym rozwiązaniem jest tapetowanie - około 20-40 zł/m2.

Natomiast najtańszym rozwiązaniem dla podłóg jest położenie paneli podłogowych. Koszt położenia paneli podłogowych wynosi około 30-50 zł/m2. Droższym rozwiązaniem jest położenie płytek ceramicznych - około 50-80 zł/m2.

Ogólnie przyjmuje się, że koszt wykończenia ścian i podłóg domu o powierzchni 100 m2 wynosi około 30 - 100 tys. zł.

2. Indywidualne wykończenie poszczególnych pomieszczeń w domu

Tutaj nie możemy mówić o górnej granicy kosztów wykończenia. Wszystko zależy od budżetu inwestora. Kupując kuchnie w standardzie IKEA zapłacimy prawdopodobnie mniej niż decydując się na usługi stolarskie, chociaż i tu nie ma zasady. Podobnie jest w przypadku łazienki. Wszystko zależy od tego czy w łazience montujesz prysznic, wannę, a może decydujesz się na oba rozwiązania. A może zamierzasz aranżować wnętrze z urządzeń dostępnych w marketach, czy może zlecasz wykonanie pod zamówienie. Do cennika dochodzi również sprzęt AGD.

PODSUMOWANIE: ILE KOSZTUJE BUDOWA DOMU?

Uśredniając koszt budowy domu przy obecnych realiach cenowych wynosi nawet 800 tys. zł. Pamiętaj, że z roku na rok, a nawet z miesiąca na miesiąc, cena materiałów budowlanych oraz cena usług budowlanych rośnie. 

Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego z października 2023 roku wskazują, że koszt budowy domów wzrósł w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,5%, a w ujęciu rok do roku - o 7,2%. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.