Porady OnGeo

Tablica informacyjna budowy, jakie informacje powinna być na tablicy budowy domu

Monika Byś
2022-04-21
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-07-06
Głosów: 21, średnia ocen: 5
tablica informacyjna

Zgodnie z prawem budowlanym każdy plac budowy, który wymaga pozwolenia na budowę powinien być oznaczony tablicą informacyjną. Na takiej tablicy widnieją wszystkie najważniejsze dane o realizowanej inwestycji - w tym informacje zarówno o rodzaju wykonywanych robót, jak i o numerze pozwolenia na budowę. Sprawdź jak wygląda tablica informacyjna budowy, gdzie ją kupić oraz kto ma obowiązek ją uzupełniać. 

 • Tablica informacyjna budowy stanowi element zagospodarowania terenu, na którym trwają prace budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę
 • Za brak tablicy informacyjnej na budowie odpowiada kierownik budowy, który może ponieść konsekwencje prawne lub/i finansowe. 
 • Tablicę budowy montuje się zawsze od strony dojazdu do drogi publicznej na wysokości co najmniej 2 m. 

W jakim celu umieszcza się tablicę informacyjną na budowie?

Tablica informacyjna budowy stanowi element zagospodarowania terenu, na którym trwają prace budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę. Obowiązek zamieszczania tablicy dotyczy również inwestorów, którzy chcą rozebrać obiekt budowlany, jeśli do tego celu potrzebne jest pozwolenie na takie prace.

Tablica jest szczególnie potrzebna z przyczyn formalnych oraz ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pozwala szybko zareagować w przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości i wystąpienia realnego zagrożenia na budowie.

Czy wiesz, że w OnGeo.pl sprawdzisz pozwolenia na budowę?

Generując Raport o Terenie sprawdzisz również pozwolenia budowlane, które zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany lub dla terenów sąsiadujących w promieniu 200 m od granic działki. W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

 • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nazwa inwestycji,
 • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
 • adres, numer działki,
 • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
 • nazwa organu prowadzącego sprawę.

Jak wygląda tablica informacyjna?

Tablica informacyjna budowy jest koloru żółtego lub jaskrawo pomarańczowego i ma kształt prostokąta. Wykonana jest z twardego i sztywnego tworzywa PCV, przez co nie ulegnie zniszczeniu na skutek działania sił przyrody, czyli deszczu, wiatru, słońca i śniegu. Powierzchnia tablicy jest różna, gdyż nie ma jednego sprecyzowanego wzoru, który obowiązywałby dla każdej inwestycji budowlanej. Zazwyczaj jednak wynosi mniej więcej 0,5 - 1 m2 i ma wymiary np. 70 x 90 cm, 70 x 100 cm lub 70 x 120 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.

Tablica informacyjne, FOT. znaki-bhp.pl
Tablica informacyjne, FOT. znaki-bhp.pl

Gdzie umieścić tablicę informacyjną?

Tablicę taką umieszcza się w widocznym miejscu na ogrodzeniu, murze, stojaku lub słupie w pobliżu obiektu budowlanego w taki sposób, aby zapewnić czytelność informacji z pewnej odległości. Montuje się ją zawsze od strony dojazdu do drogi publicznej na wysokości co najmniej 2 m. Bardzo ważne jest, aby kierownik budowy, na którym spoczywa odpowiedzialność za jej umiejscowienie oraz pozostali pracownicy, dbali o to, aby treść zawarta na tablicy nie uległa uszkodzeniu i zniszczeniu.

Jakie dane zawiera tablica informacyjna?

Zgodnie z art. 45b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) na tablicy informacyjnej budowy powinny znajdować się takie informacje jak:

 • rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
 • data i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
 • organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;
 • nazwa i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
 • imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

UWAGA! Zmiana w prawie budowlanym w 2021 r. i RODO

Zgodnie z nowymi przepisami z 2021 r. na tablicy informacyjnej robót budowlanych nie trzeba już umieszczać adresu inwestora, danych wykonawcy robót, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów oraz numerów alarmowych.

Dlaczego? Wszystko przez międzynarodowe prawo RODO, czyli przepis chroniący dane osobowe osób fizycznych.

Polskie prawo jednak nie działa wstecz, a przepisy mówiące o konieczności pozostawienia danych na tablicy informacyjnej wydano wcześniej, jeszcze zanim weszły w życie przepisy o ochronie danych osobowych. Obowiązujące prawo jest zatem aktem nadrzędnym, dlatego umieszczenie danych osobowych inwestora, kierownika budowy czy wykonawcy na tablicy informacyjnej budowy nie łamie RODO.

Decyzja ta została potwierdzona przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Swoją decyzję argumentował wspomnianymi kwestiami bezpieczeństwa w przypadku zdarzeń losowych.

Jak długo tablica informacyjna powinna pozostać na budowie?

Tablica budowy nie powinna być ściągana z placu budowy do dnia jej oficjalnego zakończenia, czyli do czasu:

 1. Uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;
 2. Niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych;
 3. Wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;
 4. Zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

Gdzie kupić tablicę informacyjną?

Zakup tablicy informacyjnej budowy nie powinien stanowić żadnego problemu, ponieważ jest ona dostępna zarówno w sklepach budowanych, jak i w internecie. Jeśli decydujesz się na zakup tablicy przez internet, zweryfikuj, czy spełnia wymagania zawarte w przepisach budowlanych.

Tablicę informacyjną łatwo znajdziesz online. Cena za tablice oscyluje w granicach 15-70 zł.
Tablicę informacyjną łatwo znajdziesz online. Cena za tablice oscyluje w granicach 15-70 zł. 

Ile kosztuje tablica informacyjna?

Koszt tablicy informacyjnej oscyluje w granicy kilkudziesięciu złotych, ponieważ dużo zależy od materiału z jakiego została wykonana. Nie jest to zatem cena wygórowana, jak na obecne standardy. Oczywiście jeżeli zamawiasz przez internet, prawdopodobnie zapłacisz dodatkowo za wysyłkę.

Czy za brak tablicy informacyjnej grożą kary?

Za brak tablicy informacyjnej na budowie odpowie kierownik budowy, który poniesie konsekwencje prawne lub/i finansowe. Brak tablicy budowy jest traktowane jako wykroczenie, czyli szkodliwy czyn społeczny spowodowany zaniechaniem działania do którego sprawca jest zobowiązany. Taką karę wskazuje zarówno właściwy inspektor nadzoru budowlanego, jak i upoważniony do kontroli pracownik inspektoratu.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.