Rynek nieruchomości

Informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży - gdzie sprawdzić?

Łukasz Kaim
2021-11-02
~8 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży

Każda oferta sprzedaży działki, którą możemy znaleźć na portalach z ogłoszeniami lub na stronach internetowych biur pośrednictwa sprzedaży, zawiera pewien zasób informacji o oferowanej działce. Zależnie od agenta nieruchomości lub biura pośrednictwa, informacji tych może być mniej lub więcej, ale podstawowe dane jak: cena, krótki opis, położenie, przeznaczenie działki czy dostęp do drogi to podstawa. Zdarza się, że potrzeba poświęcić sporo czasu aby odszukać informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży. W niniejszym artykule przyjrzymy się najczęściej spotykanym rodzajom informacji o działce, jakie znaleźć można w ogłoszeniach sprzedaży. Sprawdzimy, które z tych informacji możemy otrzymać w Raporcie o terenie OnGeo oraz jakie dodatkowe dane nasza usługa może zaoferować. Każdy agent nieruchomości może sam sprawdzić, czy Raport o terenie może ułatwić zbieranie informacji o działce. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie: Narzędzie dla pośredników nieruchomości - Raport o terenie OnGeo.

 • Oferta sprzedaży działki zawiera szereg informacji, które nie tylko mają za zadanie opisać daną parcelę, ale też zachęcić do jej kupna.
 • Istnieje wiele źródeł informacji, z których można skorzystać wyszukując informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży - od geoportalu krajowego, poprzez geoportale lokalne, po dokumenty związane ściśle z daną nieruchomością, na przykład księgą wieczystą.
 • Korzystając z Raportu o terenie OnGeo można uzyskać pakiet informacji o nieruchomości już w 5 minut w formie przejrzystego dokumentu w formacie PDF, który służyć może do przygotowania oferty sprzedaży działki.
 • Każdy agent nieruchomości może samodzielnie przetestować Raport o terenie poprzez bezpłatne konto testowe.

Oferta sprzedaży działki - co najczęściej zawiera?

Poza tak oczywistą informacją jak cena nieruchomości, w ogłoszeniach pojawia się szereg informacji opisujących działkę. Przede wszystkim jest to powierzchnia działki, czasem pojawiają się również informacje o innych parametrach geometrycznych jak długość i szerokość działki. W ogłoszeniach zamieszcza się też ewentualnie w sposób opisowy informacje o kształcie - działka podłużna/prostokątna/o nieregularnym kształcie itp.

Kolejną ważną informacją w ogłoszeniu jest położenie działki. W tym przypadku można spotkać się przede wszystkim z opisem położenia, głównie informacje o miejscowości, odległości od większych miejscowości w najbliższej okolicy. W ogłoszeniach pojawiają się również różnego rodzaju "mapy", które pozwalają zlokalizować oferowaną parcelę. Często jest to zrzut ekranu pokazujący działkę na mapach geoportalu krajowego lub lokalnego. Nierzadko pojawiają się zdjęcia "z lotu ptaka", które pokazują również najbliższe otoczenie sprzedawanej działki oraz opis najbliższego otoczenia.

W dalszej kolejności mogą się pojawić informacje o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jest to bardzo cenna informacja dla potencjalnego kupującego. Jeśli nie ma uchwalonego MPZP pojawia się informacja o warunkach zabudowy wydanych dla danej działki (oczywiście, jeśli taki dokument wydano). Niektóre biura pośrednictwa zamieszczają w ogłoszeniach również szczegóły odnośnie wydanych warunków zabudowy.

Kolejną ważną informacją jest dojazd do działki. Dostęp do drogi dojazdowej to jeden z podstawowych warunków, które umożliwiają prowadzenie inwestycji na danej działce. Może to być droga publiczna lub droga należąca do sąsiada.

W ogłoszeniach pojawiają się również informacje o uzbrojeniu działki (gaz, prąd, woda, kanalizacja), rodzaj własności, informacja o ewentualnym położeniu nieruchomości na obszarach chronionych, klasie gruntów czy ukształtowaniu terenu.

Gdzie sprawdzić informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży?

Istnieje wiele źródeł informacji o działkach dostępnych on-line oraz w formie analogowej, płatnych jak i bezpłatnych.

Geoportale

Spośród bezpłatnych i ogólnie dostępnych źródeł informacji należy wymienić geportale: krajowy i lokalne. Są to niekiedy bardzo rozbudowane i nieocenione źródła informacji. Geoportale lokalne, jak na przykład Miejski System Informacji Przestrzennej Krakowa zawiera kilkadziesiąt różnych warstw skupionych w 20 kompozycjach mapowych. W każdym niemal geoportalu jest możliwość wyszukania odpowiedniej działki posiadając jej numer czy adres. Bardziej czasochłonna praca zaczyna się później. Aby odszukać odpowiednie informacje trzeba wybrać odpowiednie warstwy tematyczne i chcąc wszystko zebrać w jednym miejscu - albo opisać widoczną na mapie sytuację albo, oszczędzając czas, zrobić zrzuty ekranu, które później można umieścić w ogłoszeniu. Oczywiście agent nieruchomości już nieco bardziej obyty w obsłudze geoportalu może stosunkowo szybko odnaleźć potrzebne mu informacje. Nierzadko kontaktując się z agentami nieruchomości słyszymy, że mają własne i sprawdzone metody pozyskiwania informacji.

Księga wieczysta

Informacje o działce można również sprawdzić w księdze wieczystej. Znając jej numer można skorzystać z możliwości jakie daje Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej - możemy tu zapoznać się z elektroniczną wersją księgi wieczystej, mając oczywiście jej pełny numer. Pozyskanie jednak numeru księgi wieczystej może być niekiedy dużym wyzwaniem, głównie ze względu na traktowanie nr. KW jako danych osobowych, o czym pisaliśmy tu.

Co znajdziemy w księdze wieczystej?"

 • adres,
 • numer działki/opis budynku wraz z danymi geodezyjnymi,
 • prawa jakie przysługują właścicielom nieruchomości lub użytkownikom wieczystym,
 • informacje dotyczące korzystania z infrastruktury sąsiedniej,
 • dane właściciela lub informacje o użytkowniku wieczystym,
 • prawa, rozstrzenia i ograniczenia przysługujące osobom trzecim wobec nieruchomości,
 • informacje dotyczące hipotek.

Więcej na ten temat zawartości księgi wieczystej można znaleźć tu: Księgi wieczyste - działy.

Polecamy również wpisy:

Numer księgi wieczystej a numer działki.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Jak sprawdzić księgę wieczystą?

Inne źródła informacji o działce

Poza wymienionymi wyżej źródłami informacji o działce mamy również szereg innych, takich jak:

Więcej o tych źródła można przeczytać tu: Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Jak może wyglądać ogłoszenie sprzedaży działki z wykorzystaniem Raportu o terenie?

Jest to jedynie przykład, jak może wyglądać ogłoszenie sprzedaży działki stworzone w oparciu o Raport o terenie OnGeo. Każdy agent nieruchomości, który zechce wykorzystać nasze narzędzie w swojej pracy, może w mniejszym lub większym stopniu wykorzystać raport do przygotowania oferty. 

Działka nr. 5/2 obręb 0001, jednostka ewidencyjna - Żarów - miasto.

Cena: n zł.

Oferowana działka znajduje się w gminie Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, w południowo zachodniej części miasta.

Lokalizacja działki.
Lokalizacja działki.

Parametry geometryczne terenu i dane o charakterze katastralnym:

Jest to działka o powierzchni 0,5 ha o zwartym i proporcjonalnym kształcie zbliżonym do trójkąta.

Geometria działki i dane katastralne.
Geometria działki i dane katastralne.

Dostęp do drogi publicznej:

Działka ma bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni betonowej. W najbliższej okolicy występuje również droga gminna o nawierzchni bitumicznej oraz drogi gruntowe i drogi o nawierzchni żwirowej lub żużlowej.

Dostęp do drogi publicznej.
Dostęp do drogi publicznej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Działka znajduje się w zasięgu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XLIX/237/2009 Rada Miejska w Żarowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa. Według niniejszej uchwały działka ma oznaczenie B.1.KS/MW. Z uchwały: KS/MW - teren obsługi komunikacji (parking osiedlowy), zabudowy wielorodzinnej w tym budownictwa społecznego, komunalnego i socjalnego. Link do uchwały.

Zasięg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Zasięg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Pozwolenia na budowę w najbliższej okolicy:

W odległości do 200 metrów od działki nr. 5/2 wydano 12 pozytywnych decyzji dla wniosków o pozwolenie na budowę. Najbliższe to:

 • budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej (na granicy),
 • budowa ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych (przy granicy działki),
 • budowa drogi gminnej w Żarowie na odcinku pomiędzy ul. Wiejską a ul. Górniczą (przy granicy działki),
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą towarzyszącą.
Pozwolenia na budowę wydane dla najbliższej okolicy.
Pozwolenia na budowę wydane dla najbliższej okolicy.

Ukształtowanie terenu:

Pod względem ukształtowania terenu działka jest niemal płaska, a jej powierzchnia nieznacznie nachylona głównie w kierunku północnym.

Pokrycie terenu:

Oferowana działka składa się w większości z upraw na gruntach ornych, 27% działki zajmuje plac.

Pokrycie terenu - działka i najbliższa okolica.
Pokrycie terenu - działka i najbliższa okolica.

Dostęp do światłowodu:

Oferowana działka znajduje się w zasięgu sieci światłowodowej z prędkością Internetu powyżej 100 Mb/s

Obiekty użyteczności publicznej w okolicy:

W najbliższej okolicy oferowanej działki znajdują się:

 • żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa,
 • apteki, punkty opieki medycznej
 • sklepy spożywcze, Rossmann, kwiaciarnia, Tesco,
 • bankomaty, placówki bankowe,
 • paczkomaty (najbliższy 501 m od działki),
 • basen kryty, Gminne Centrum Kultury i Sportu, Biblioteka Publiczna,
 • lokale gastronomiczne,
 • kościół,
 • przystanek autobusowy.
Obiekty użyteczności publicznej do 1 km od działki.
Obiekty użyteczności publicznej do 1 km od działki.

Zagrożenia i uciążliwości:

Działka w bardzo małym stopniu jest narażona na stałą lub okresową stagnację wody ze względu na ukształtowanie terenu. Narażony obszar obejmuje jedynie 5,7% powierzchni działki.

Więcej informacji o oferowanej działce wraz z mapami i tabelami można znaleźć w Raporcie o terenie, kliknij TU aby pobrać.

Raport o terenie OnGeo.pl to znacznie więcej informacji.

W przygotowaniu powyższego ogłoszenia wykorzystano takie tematy raportu jak:

Raport o terenie OnGeo to jednak znacznie więcej informacji. Znajdziesz tu również informacje o:

Jak dostać taki pakiet informacji?

Usługa Raportu o terenie jest płatna, kosztuje od około 10 zł do 100 zł w zależności od powierzchni terenu i liczby wybranych tematów.

Wszystkie te informacje w bardzo łatwy sposób i przede wszystkim szybko możesz otrzymać właśnie w Raporcie o terenie OnGeo. Instrukcja jest bardzo prosta i zawiera jedynie 4 kroki:

Wejdź na stronę www.ongeo.pl/raporty,

 1. zaznacz na mapie konkretną działkę lub kilka sąsiadujących działek za pomocą domyślnie ustawionej funkcji "Wskaż"
  • możesz również wpisać adres lub numer działki (wraz z miejscowością),
  • lub wyznaczyć granice interesującego Cię obszaru za pomocą opcji "Narysuj".
 2. Generuj raport
  • prześledź listę tematów raportu dostępnych dla wybranej przez Ciebie lokalizacji i ewentualnie odznacz te, których nie potrzebujesz,
  • sprawdź cenę, która aktualizuje się na bieżąco w momencie zaznaczania konkretnych zagadnień raportu,
  • kliknij "Potwierdź".
 3. Dokonaj opłaty online lub punktami (jeżeli posiadasz wcześniej zakupione punkty).
 4. Pobierz raport w pliku PDF.

Konto testowe dla agentów nieruchomości

Jeżeli chcesz samodzielnie wypróbować Raport o terenie Ongeo, skorzystaj z formularza poniżej i napisz do nas, w treści pisząc Konto testowe dla agentów nieruchomości! Otrzymasz darmowe konto testowe, dzięki któremu wygenerujesz Raport o terenie dla dowolnej wybranej przez siebie działki. W zamian prosimy jedynie o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej naszej usługi.

Avatar: Łukasz Kaim
Łukasz Kaim

Doradca ds. nieruchomości. Zainteresowania: kartografia, historia, geografia.