Porady OnGeo

Księgi wieczyste działy

Magdalena Moskała
2020-12-10
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 41, średnia ocen: 5
Jak znaleźć numer księgi wieczystej

Kupując nieruchomość konieczne jest sprawdzenie informacji zawartych w księdze wieczystej. Księgi wieczyste składają się z czterech podstawowych działów, które stanowią ogólnodostępny rejestr publiczny. Treść ksiąg wieczystych przedstawia stan prawny danej nieruchomości.

  • Księgi wieczyste składają się z 4 podstawowych działów.
  • I Dział dotyczy własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego, II Dział zawiera informacje o właścicielu nieruchomości, Dział III dotyczy praw, rozstrzeń i ograniczeń natomiast IV Dział to hipoteki.
  • Księgi wieczyste są jawne i bezpłatne.

Księgi wieczyste nieruchomości

Księgi wieczyste są jednym z najistotniejszych źródeł informacji na temat nieruchomości, działki czy lokalu  – przed zakupem bezpiecznie jest sprawdzić potrzebne informację. Sprawdzając księgi wieczystej dla interesującej nas nieruchomości zaoszczędzamy czas , ponieważ weryfikując daną nieruchomość od razu możemy stwierdzić czy w przyszłości będą wiązać się z nią jakieś problemy, nieporozumienia lub kłopoty.

Księgi wieczyste działy

Księgi wieczyste składają się z 4 podstawowych działów, każdy z nich dotyczy inne funkcji. Niezależnie od rodzaju sprawdzanego domu czy działki, rejestr jest zbudowane dla każdej z nieruchomości w ten sam sposób.

Dział I

W tym dziale możemy znaleźć informację dotyczące własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego. Pierwszy dział księgi wieczystej możemy podzielić na dwie części I-O oraz I-Sp.

I-O czyli “Oznaczenie nieruchomości”, w tym miejscu możemy znaleźć takie informację jak adres, numer działki czy opis budynku wraz z danymi geodezyjnymi. Znajdziemy tutaj informacje na temat powierzchni użytkowej budynku oraz liczby kondygnacji.

I-Sp czyli “Spis praw związanych z własnością”, w tym miejscu znajdziemy wszystkie prawa jakie przysługują właścicielom nieruchomości lub im użytkownikom wieczystym. W tej sekcji opisane są również przysługujące służebności jak np. przejazd przez działkę sąsiednią. W dziale I-Sp możemy również znaleźć informację dotyczące korzystania z infrastruktury sąsiedniej w której skład wchodzą np. place zabaw, parkingi czy pomieszczenia na odpady. Warto zajrzeć do tego działu kiedy jesteśmy zainteresowani kupnem mieszkania wraz z miejscem parkingowym lub komórką lokatorską.

Dział II

W II dziale możemy znaleźć szczegółowe dane i informacje odnośnie właściciela danej nieruchomości lub informację o użytkowniku wieczystym. Jeżeli na nieruchomość przypada kilku właścicieli, będą oni wpisani wraz z przysługującymi im odpowiednio udziałami.

W tym dziale warto zwrócić szczególna uwagę na dane dotyczące własności oraz stan prawny nieruchomości. Czy podane dane właściciela – Imię, Nazwisko, PESEL w rzeczywisty sposób pokrywają się z danym podanymi w ogłoszeniu czy umowie. W łatwy sposób możemy sprawdzić czy kupujemy daną nieruchomość bezpośrednio od właściciela oraz czy podane dane są prawdziwe. Gdy nieruchomość należy do współwłasności, możemy upewnić się, że każdy z właścicieli wyraził zgodę na transakcję.

Dział III

Dział III dotyczy praw, rozstrzeń i ograniczeń.

Informacje zawarte w tym dziale dotyczą ewentualnych praw i roszczeń przysługujących osobom trzecim wobec nieruchomości. Szczególnie istotne informację zawarte w tym dziale mogą okazać się dla osób kupujących działki, mieszkanie lub lokale użytkowe, a także dla samych inwestorów.

Jakikolwiek wpis w tym dziale oznacza pewne ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości przez właściciela. Mogą się tu znaleźć informację dotyczące ograniczenia użytkowania, służebności, pierwokupu czy odkupu. Znajdziemy tu również informację na temat najmu i dzierżawy oraz ostrzeżenia dotyczące wszczęcia postępowania komorniczego. Dlatego bardzo ważne jest, aby zaznajomić się z ewentualnymi ograniczeniami nieruchomości przed jej kupnem.

Dział IV

W tym dziale możemy znaleźć wszystkie informację dotyczące hipotek, takie jak rodzaj hipoteki, waluta czy suma. Najdziemy tu również szczegółowe informację dotyczące:

  • kiedy dokładnie kredyt został zaciągnięty,
  • na rzecz jakiego banku ustanowiono hipotekę,
  • oraz do jakiej kwoty bank może egzekwować zadłużenie.

Zawarte w tym dziale informacje zazwyczaj dotyczą hipoteki wynikającej z zaciągniętego kredytu bankowego. Należy również pamiętać, że hipoteka nie dotyczy dłużnika – w tym wypadku właściciela nieruchomości, a samej nieruchomości którą jest dom, działka czy mieszkanie.

Przed kupnem wymarzonego domu należy przede wszystkim sprawdzić dział IV księgi wieczystej ponieważ hipoteka którą nabywamy wraz z kupnem nieruchomości spada na nas wraz z długami.

Numer księgi wieczystej

Informację zawarte w księgach wieczystych są publiczne, dlatego każda zainteresowana osoba może uzyskać do niej dostęp. Jest on jawny, bezpłatny i otwarty. Aby wyszukać interesującą nas księgę wieczystą dla danej działki wystarczy znać jej numer. Jeżeli nie znasz numeru możesz go zdobyć również poprzez identyfikator działki, który jest adresem administracyjnym. Aby dowiedzieć się jak to zrobić kliknij tu.

Avatar: Magdalena Moskała
Magdalena Moskała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl