Posty autora: Łukasz Kaim

Prospekt informacyjny - co zawiera i skąd można pozyskać informacje do prospektu.

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż jest obowiązany do sporządzenia prospektu informacyjnego oraz przekazać go na żądanie osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, o czym mówi Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377). Prospekt informacyjny jest więc bardzo ważnym dokumentem związanym z umową deweloperską. Informacje w nim zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba odpowiedzialna, za informacje zawarte w prospekcie ponosi odpowiedzialność karną zgodnie z Art. 33. powyższej ustawy. Wzór prospektu znajdziemy w załączniku do wyżej wymienionej ustawy.

Pakiet punktów na koncie biznesowym OnGeo - jak płacić mniej za raporty?

Raport o Terenie OnGeo można opłacić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to przelew on-line. Ten sposób jest dostępny dla każdego klienta generującego Raport o terenie bez względu na to, czy posiada konto indywidualne lub biznesowe czy nie rejestrował się na naszym portalu. Drugi sposób to płatność punktami. Konto biznesowe OnGeo oferuje pakiet punktów w promocyjnej cenie.

Logo firmy w Raporcie o terenie OnGeo - nowa funkcja

W odpowiedzi na pytania i sugestie naszych klientów odnośnie możliwości dodania logo firmy do Raportu o terenie OnGeo, stworzyliśmy taką możliwość. 

Informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży - gdzie sprawdzić?

Każda oferta sprzedaży działki, którą możemy znaleźć na portalach z ogłoszeniami lub na stronach internetowych biur pośrednictwa sprzedaży, zawiera pewien zasób informacji o oferowanej działce. Zależnie od agenta nieruchomości lub biura pośrednictwa, informacji tych może być mniej lub więcej, ale podstawowe dane jak: cena, krótki opis, położenie, przeznaczenie działki czy dostęp do drogi to podstawa. Zdarza się, że potrzeba poświęcić sporo czasu aby odszukać informacje o działce do ogłoszenia sprzedaży. W niniejszym artykule przyjrzymy się najczęściej spotykanym rodzajom informacji o działce, jakie znaleźć można w ogłoszeniach sprzedaży. Sprawdzimy, które z tych informacji możemy otrzymać w Raporcie o terenie OnGeo oraz jakie dodatkowe dane nasza usługa może zaoferować. Każdy agent nieruchomości może sam sprawdzić, czy Raport o terenie może ułatwić zbieranie informacji o działce. Więcej na ten temat znajdziesz we wpisie: Narzędzie dla pośredników nieruchomości - Raport o terenie OnGeo.

Narzędzie dla pośredników nieruchomości - Raport o terenie OnGeo

Od pewnego czasu firma OnGeo prowadzi kampanię mającą na celu zapoznanie jak najszerszego grona agentów nieruchomości z naszą usługą - Raport o terenie, który może służyć jako narzędzie dla pośredników sprzedaży nieruchomości. W zamian za udostępnienie bezpłatnego konta testowego prosimy o udział w krótkiej ankiecie dotyczącej naszej usługi. Bardzo wysoko oceniany jest czas generowania raportu jak i przejrzystość dokumentu (ok. 90% ankietowanych). Niemal wszyscy ankietowani wypowiedzieli się pozytywnie o ilości informacji dostępnych z różnych źródeł, z czego 72% oceniło to bardzo dobrze. Prawie 90% ankietowanych bierze pod uwagę korzystanie z raportów o terenie w swojej pracy.

Bank ziemi - dlaczego warto inwestować w grunty?

Rynek nieruchomości gruntowych jest ograniczony. Ciężko aby powstawały nowe, atrakcyjne lokalizacje pod zabudowę usługową, mieszkaniową czy przemysłową. Z tego też powodu limitowana ilość gruntów nadających się pod inwestycje dotyka nie tylko firm inwestujących w farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe, ale również deweloperów czy osób chcących po prostu inwestować w nieruchomości gruntowe. Dlatego też przedsiębiorcy, fundusze i inne podmioty tworzą tzw. banki ziemi - jest to pula nieruchomości w posiadaniu danego inwestora.

Działki pod farmę PV. Na co zwrócić uwagę, gdzie pozyskać bazę danych.

Nie na każdej działce można wybudować farmę PV. Jak usprawnić proces podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji? Proponujemy rozwiązanie, które znacznie usprawni kluczowy etap inwestycji jaką jest wybór działki pod farmę PV. Narzędzia geoinformatyczne dają ogromne możliwości analityczne, a przestrzenne bazy danych posiadają ogromny potencjał analityczny. Dysponując rozbudowaną bazą danych przestrzennych lub mając dostęp do takiej bazy, można wyszukać lokalizacje spełniające zadane kryteria, analizować przestrzeń geograficzną na wiele sposobów lub uzupełniać własną bazę danych o zupełnie nowe informacje.

Jakie są korzyści zarejestrowania konta biznesowego na portalu OnGeo.pl?

Konto biznesowe OnGeo kierujemy dla naszych klientów, którzy w swojej pracy potrzebują szybkiej i rzetelnej diagnozy dowolnej działki w Polsce. Przedstawiamy jak założyć takie konto oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.