Porady OnGeo

Posiadasz działkę budowlaną? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć

Monika Byś
2023-04-21
~9 min
Post zaktualizowany: 2023-05-15
Głosów: 19, średnia ocen: 4.8
posiadasz działkę budowlaną

Jeśli posiadasz działkę budowlaną, istnieje kilka ważnych rzeczy, które powinieneś o niej wiedzieć, zanim zdecydujesz, co z nią zrobić. Pamiętaj, że wiedza o potencjale Twojej działki jest kluczem do sukcesu na rynku nieruchomości, bez względu na to, czy chcesz ją sprzedać, wybudować na niej dom, wydzierżawić, przepisać na dzieci, czy jednak wolisz zostawić tę decyzję na później. Skąd jednak zdobyć informacje o działce budowlanej? Przedstawiamy Ci usługę Raportów o terenie OnGeo.pl, dzięki którym z łatwością sprawdzisz dowolną działkę w Polsce.

 • Działkę możesz sprzedać, wybudować na niej dom, wydzierżawić lub przepisać na dzieci i rodzinę. To najlepszy i najbezpieczniejszy sposób lokowania kapitału, który prawdopodobnie nigdy nie straci na wartości. 
 • Wiedza o możliwościach własnej działki daje Ci przewagę na rynku nieruchomości. Bez podstawowych informacji o działce możesz sporo stracić, bo teraz naprawdę każda osoba, w kilka minut, może sprawdzić podstawowe dane o twojej działce.
 • Sprawdziliśmy Twoją działkę, więc wiemy, jakie zagrożenia, uciążliwości i ograniczenia kryje.

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem działki, wiedz że masz prawdziwy skarb i tylko od Ciebie zależy, co zamierzasz z nim zrobić. W czasach kryzysu mieszkaniowego, drożyzny, szalejącej inflacji, wojny w Ukrainie i katastrofy klimatycznej, samo posiadanie nieruchomości świadczy o Twoim dobrobycie. Działkę możesz sprzedać, wybudować na niej dom, wydzierżawić lub przepisać na dzieci i rodzinę. To najlepszy i najbezpieczniejszy sposób lokowania kapitału, który prawdopodobnie nigdy nie straci na wartości. 

Bez względu jednak na to, czy zamierzasz robić z nią cokolwiek, czy jednak czekasz na "lepsze czasy", warto wiedzieć, jaki skarb już posiadasz. Do tego celu przyda Ci się diagnoza nieruchomości, która odkryje wszystkie sekrety Twojej działki. Dzisiaj podpowiem Ci, co powinieneś/aś wiedzieć o swojej działce, jeśli zamierzasz ją: sprzedać, wydzierżawić, wybudować na niej dom i przepisać na dzieci lub innych członków rodziny. 

Poznaj nas! Czym jest Raport o Terenie?

Raport o Terenie to efekt pracy specjalistów z branży geodezji, geologii, architektury i budownictwa. To usługa dostępna dla każdego online, umożliwiająca wykonanie automatycznej diagnozy działki. Jest kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy, ograniczenia, uciążliwości i ograniczenia kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut. Czy może być prościej?

W Raporcie znajdziesz chociażby:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli wymiary i obwód działki, powierzchnia urzędowa i obliczona, współrzędne punktów załamania linii granicznej działki, grupa rejestrowa, klasa bonitacyjna,
 • informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe,
 • analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku,
 • powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujące w promieniu 1 km od granic działki,
 • analiza żyzności gleb,
 • strefy ochronne, czyli wokół: turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,
 • analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia,
 • inne, sprawdź jakie na naszej stronie OnGeo.pl

Co musisz wiedzieć o swojej działce, jeśli zamierzasz ją sprzedać?

Sprzedaż nieruchomości gruntowej powinna prawdopodobnie wymaga więcej formalności niż mogłoby Ci się wydawać. Samo zgromadzenie informacji o działce i przygotowanie korzystnej dla obu stron umowy sprzedaży, stanowi wyzwanie. Dlatego im wcześniej zaczniesz je gromadzić, tym lepiej. Sprawdź zatem, co musisz wiedzieć o działce, jeśli zamierzasz ją sprzedać. 

1. Stan prawny nieruchomości i MPZP

Jeśli planujesz sprzedać swoją działkę budowlaną, powinieneś przede wszystkim sprawdzić stan prawny nieruchomości. Upewnij się, że status prawny działki jest w porządku, czyli że nie ma żadnych nierozwiązanych kwestii prawnych, takich jak spory sądowe, hipoteki czy inne obciążenia i służebności. Potencjalny nabywca będzie chciał mieć pewność, że kupuje działkę pozbawioną prawnych problemów.

Ponadto sprawdź przeznaczenie terenu, czyli dowiedz się czy teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną czy inną. Jeśli teren jest przeznaczony pod budowę mieszkań, to będzie bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Przeznaczenie działki sprawdzisz w miejscowym planie zagospodarowania terenu (MPZP). Sprawdzisz je w OnGeo.pl.

2. Uwarunkowania terenowe i granice działki

Kolejną równie ważną kwestią są uwarunkowania terenowe, czyli nachylenie terenu, rodzaj gruntu czy lokalizacja w stosunku do dróg czy innych obiektów. Te informacje mogą pomóc potencjalnemu nabywcy w podjęciu decyzji o zakupie działki.

Sprawdź także granice i wymiary działki. Upewnij się, że granice działki są zgodne z dokumentami i że nie ma sporów z sąsiadami. Potencjalny nabywca będzie chciał mieć pewność, że kupuje działkę, której granice są dobrze określone i której nie będą kwestionować sąsiedzi. Określenie granic działek może być szczególnie istotne, jeśli Twoja działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przez co aby dojechać do posesji musisz skorzystać z części działki sąsiedniej, tzw. służebność drogi koniecznej, lub jeśli korzystasz z drogi wewnętrznej. 

3. Możliwości zabudowy

Sprawdź, jakie są możliwości zabudowy na terenie działki. To, co można na tej działce zbudować, będzie wpływać na jej wartość rynkową. Weryfikacja możliwości zabudowy pozwala określić, jakie są opcje rozwoju nieruchomości w przyszłości oraz jakie ograniczenia są z tym związane. Przykładowo podczas analizy planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy działki, może okazać się, że w bliskiej odległości znajduje się cmentarz lub obiekt zabytkowy. Sąsiedztwo tych obiektów spowoduje ograniczenie możliwości zabudowy działki na skutek wprowadzenia tzw. strefy ochrony np. wokół cmentarza, konserwatorskiej, archeologicznej i innej. 

4. Dokumentacja

Upewnij się, że posiadasz wszelką niezbędną dokumentację, taką jak akt notarialny, plan zagospodarowania przestrzennego czy pozwolenie na budowę. Potencjalny nabywca będzie chciał mieć pewność, że kupuje działkę z kompletną dokumentacją. Dokumenty, takie jak akt notarialny, umowy przedwstępne czy decyzje administracyjne, mogą wpłynąć na wartość nieruchomości. Dlatego ich dokładna analiza może pomóc w ustaleniu realnej ceny sprzedaży. Zbadanie dokumentów może również pomóc w uniknięciu nieporozumień z przyszłymi nabywcami, np. w sytuacji, gdy nabywca chce przeprowadzić na nieruchomości prace budowlane, które są niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Cena

Zastanów się, jaką cenę chcesz uzyskać za swoją działkę. Cena ta powinna być uzasadniona jej wartością rynkową i powinna być konkurencyjna w stosunku do cen oferowanych przez innych sprzedających działki w okolicy.

Co musisz wiedzieć o swojej działce jeśli zamierzasz wybudować na niej dom?

Jeśli zamierzasz wybudować dom na działce budowlanej, musisz wziąć pod uwagę również dodatkowe kwestie. Oto niektóre z nich:

1. Warunki zabudowy 

Sprawdź, jakie są warunki zabudowy na terenie działki. Upewnij się, że projekt, który masz w planach, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z lokalnymi przepisami budowlanymi. W przypadku, jeśli Twoja działka znajduje się na obszarze nieobjętym planem miejscowym, powinieneś/aś postarać się o decyzję o warunkach zabudowy. Decyzję tę wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  

Sprawdzenie warunków zabudowy działki pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni działki, uwzględniając m.in. maksymalną powierzchnię zabudowy, liczba kondygnacji, minimalne odległości od granic działki i sąsiednich budynków. Dzięki temu można zaplanować projekt domu, który będzie w pełni zgodny z przepisami i dostosowany do warunków terenu. Warto mieć też na uwadze, że poznanie warunków zabudowy przed rozpoczęciem budowy pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów i zmian projektu w trakcie budowy, co może prowadzić do opóźnień i niepotrzebnych wydatków.

2. Geologiczne warunki budowlane działki

Przeprowadź badania terenu, aby poznać jego uwarunkowania, takie jak rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych czy lokalizacja w stosunku do dróg i innych obiektów. Te informacje pomogą Ci w określeniu, jakie materiały będą najlepsze do budowy domu i jakie koszty z tym związane. Znaczenie ma nie tylko poziom wody gruntowej ale również przepuszczalność gruntu. Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo i trwałość budynku, koniecznie sprawdź geologiczne warunki budowlane działki.

3. Infrastruktura - dostęp do mediów i drogi publicznej

Sprawdź, jakie są dostępne na działce media, takie jak prąd, woda, kanalizacja, gaz. Upewnij się, że działka ma dostęp do wszystkich niezbędnych mediów, aby uniknąć dodatkowych kosztów i problemów. W dzisiejszych czasach równie istotny jest dostęp do internetu światłowodowego, szczególnie jeśli sam/a pracujesz zdalnie lub hybrydowo lub jeśli masz dzieci w wieku szkolnym. 

Sprawdź również dostęp do drogi publicznej. Pamiętaj, że posiadanie dostępu do drogi publicznej jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli Twoja działka nie znajduje się w pobliżu drogi możliwe jest ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działkę sąsiada. Proces sądowy zmierzający do uregulowania stanu faktycznego i prawnego działki bez drogi jest zwykle długi i nie zawsze kończy się pozytywnie. 

4. Koszty budowy

Zastanów się, ile kosztuje budowa domu na tej działce. Upewnij się, że masz wystarczające środki finansowe na sfinansowanie budowy. Postaw na ekologiczne rozwiązania - fotowoltaikę, pompę ciepła, przydomową oczyszczalnie ścieków - jeśli w Twojej miejscowości nie ma kanalizacji miejskiej. Dzięki takim rozwiązaniom Twój dom będzie możliwie jak najbardziej zeroemisyjny, a koszty jego utrzymania będą naprawdę niewielkie. 

5. Czas budowy i wybór wykonawcy

Upewnij się, że masz realistyczny plan budowy i czas wykonania prac. Warto wziąć pod uwagę ewentualne opóźnienia, takie jak warunki atmosferyczne czy opóźnienia w dostawie materiałów.

Wybierz odpowiedniego wykonawcę, który ma doświadczenie w budowie domów oraz zna lokalne przepisy budowlane. Warto zawsze przeprowadzić dokładną weryfikację wykonawcy przed rozpoczęciem prac budowlanych.

6. Pozwolenia i dokumentacja

Przygotuj niezbędne dokumenty, takie jak pozwolenie na budowę, projekt domu oraz wszelkie inne dokumenty wymagane przez urząd miasta i gminy. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi.

Co musisz wiedzieć o swojej działce, jeśli zamierzasz przepisać działkę na dzieci lub innych członków rodziny?

Jeśli planujesz przepisać swoją działkę na dzieci lub innych członków rodziny, musisz zwrócić uwagę dodatkowo na kilka istotnych kwestii. Oto niektóre z nich:

1. Właściciel działki

Prawdopodobnie zastanawiasz się - po co mam sprawdzać właściciela działki, skoro wiem, że działka należy do mnie? Pytanie jest jak najbardziej słuszne, dlatego już odpowiadam. Przed poinformowaniem zainteresowanych o możliwości przepisania nieruchomości, warto upewnić się, że jesteś jedynym właścicielem lub właścicielką działki budowlanej. Jeśli nabyłeś/aś nieruchomość dzięki dziedziczeniu i nie masz aktu notarialnego nieruchomości, nie możesz być pewien/pewna czy osoba, która ją przepisywała nie uwzględniła w zapisie np. Twojego rodzeństwa lub, że stan prawny działki nie został uregulowany przed śmiercią. Wówczas może okazać się, że nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości, a jej współwłaścicielem, a to oznacza, że nie masz pełnego prawa do dysponowania nią. Jeśli działka jest obciążona hipoteką lub innymi zobowiązaniami, warto to sprawdzić przed dokonaniem przepisu.

2. Czas trwania procesu przepisu

Przepisanie działki na członków rodziny może zająć pewien czas, dlatego ważne jest, aby mieć na uwadze planowane terminy i dostosować się do nich. W tym celu najlepiej udaj się do notariusza, który pomoże Ci w przeprowadzeniu postępowania. 

3. Koszty przepisu 

Przepisanie działki na członków rodziny wiąże się z pewnymi kosztami, np. podatkiem od darowizny lub kosztami notarialnymi. Należy uwzględnić te koszty i jeśli to konieczne, przygotować się do ich poniesienia.

4. Kwestie podatkowe 

Przepisanie działki na członków rodziny może wiązać się z pewnymi kwestiami podatkowymi, np. podatkiem od darowizny. Warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi podatków, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Podsumowanie - Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o działce budowlanej

Podsumowując, przed podjęciem decyzji o sprzedaży, przepisaniu lub budowie na działce, warto dokładnie poznać swoją nieruchomość, uwzględnić jej stan prawny i wymiary oraz zwrócić uwagę na wszystkie istotne kwestie związane z daną sytuacją. Przygotowanie się w ten sposób pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek i zagwarantuje, że proces sprzedaży, przepisu lub budowy na działce przebiegnie sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.