OnGeo Logo

Posty z tagiem: fotowoltaika

fotowoltaika energia uzyskiwana ze słońca z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. 

Czym jest wydajność paneli fotowoltaicznych?

Wiele mówi się dzisiaj o możliwościach wykorzystywania energii ze słońca. Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce wiąże się niewątpliwie z większą świadomością Polaków w sprawie ochrony środowiska naturalnego. Odnawialne źródła energii mogą również korzystanie wpłynąć na Twój portfel. Jedną z kluczowych kwestii związanych z tym rozwiązaniem jest wydajność paneli fotowoltaicznych. Ile prądu tak naprawdę mogą wyprodukować takie panele? Czy wydajność różni się znacząco w wypadku różnych producentów paneli? Co może wpłynąć na wydajność paneli fotowoltaicznych? I w końcu, – jakie panele mają obecnie najlepszą wydajność w Polsce? W tym artykule omówimy, czym jest moc nominalna paneli fotowoltaicznych, ich sprawność oraz odpowiemy sobie na powyższe pytania.

Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przełączania do sieci (Dz.U.2020.833), przyłącze elektroenergetyczne to:

Wybór miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych, jak się przygotować

Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, należy zwrócić uwagę na wiele elementów, od których w przyszłości będzie zależało czy wykonana instalacja jest wystarczająco wydajna, a co za tym idzie -  opłacalna. Warto więc na etapie podejmowania decyzji, zapoznać się szczegółowo z tym tematem, by później w kompetentny sposób, przy pomocy specjalistycznej firmy, zrealizować inwestycję, która będzie służyć długie lata. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jak przygotować się do wyboru miejsca pod montaż paneli fotowoltaicznych.

Analiza zacienienia, przesłaniania, nasłonecznienia

Kupując działkę pod inwestycje, bierze się pod uwagę między innymi plan zagospodarowania, układ zagrodowy, czy dostęp do drogi publicznej. Podczas tych analiz zapominamy często o istotnej kwestii, jaką jest, analiza zacienienia, analiza nasłonecznienia, czy analiza przesłaniania budynku. W Polsce kwestia dostępu do światła dziennego jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Co to w praktyce oznacza? Po co wykonuje się analizę nasłonecznienia, analizę zacienienia oraz analizę przesłaniania. Do czego może się przydać? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Audyt energetyczny budynku - czym jest?

Audyt energetyczny budynku może być pomocnym narzędziem do zidentyfikowania zjawisk zachodzących w danym budynku oraz określenia dalszego działania, celem optymalizacji kosztowej i energooszczędnej. Dowiedz się więcej na jego temat z dzisiejszego artykułu.

Liczba godzin słonecznych w Polsce usłonecznienie

Polska, w porównaniu z krajami śródziemnomorskimi ma mniejszy potencjał energii słonecznej, który można wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej. Czy to oznacza, że nie warto inwestować w panele fotowoltaiczne? Absolutnie nie! Warunki klimatyczne w naszym kraju uznawane są za wystarczające dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej. Wbrew pozorom to właśnie upały i długo utrzymująca się słoneczna i bezwietrzna pogoda źle wpływają na produkcje energii elektrycznej przy pomocy ogniw fotowoltaicznych. Takie warunki wpływają na przegrzewanie ogniw i spadku wydajności urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznych. Liczba godzin słonecznych w Polsce usłonecznienie w okresie od kwietnia do września daje aż 77% promieniowania rocznego. Ponadto przyjmuje się, że roczna średnia wartość nasłonecznienia dla Polski to około 1600 godzin, co stanowi przeciętnie 30-40% długości dnia. To naprawdę świetny wynik! W praktyce różnice nasłonecznienia wynikające z położenia na terenie kraju są bardzo niewielkie. Ten artykuł pomoże poznać potencjał solarny w naszym kraju. Postaramy się również dowieźć, że instalacja paneli fotowoltaicznych to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również dla portfela.

Analiza nasłonecznienia, a instalacje paneli fotowoltaicznych

W ciągu ostatniej dekady wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez produkcję energii opartej na tradycyjnych źródłach. Nadmierna eksploatacja węgla kamiennego, czy brunatnego spowodowała ogromny problem z nadmierną emisją dwutlenku węgla i smogu. Problem ten szczególnie dotyka dużych miastach, w których swobodny przepływ powietrza jest ograniczony. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej narzuciło pewne normy i stworzyło dodatkowy impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. Co z tego wynika? Konsekwencją nowego stanu rzeczy jest zwiększone zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych, czyli energię pochodzącą ze słońca, wiatru, wody i ziemi. Już w 2020r. Polska powinna osiągnąć minimum 15% udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Głównym tematem nieniniejszego artykułu będzie analiza nasłonecznienia, a instalacje paneli fotowoltaicznych. Odpowiemy sobie na pytanie jak analiza nasłonecznienia może pomóc w dobraniu najodpowiedniejszego miejsca instalacji paneli. 

Energia słoneczna analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w panele fotowoltaiczne. Energia słoneczna stanowi rozwiązanie wielu problemów, m.in. związanych z zanieczyszczeniem powietrza, czy też dostępem do taniej energii elektrycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebą rynku przygotowaliśmy analizę energii słonecznej, którą możesz wykonać dla dowolnej nieruchomości, w tym gruntu lub dachu budynku w formie Raportu o terenie. Jeżeli jesteś zainteresowany/a inwestycją w fotowoltaikę wygeneruj Raport o terenie w Geoportalu OnGeo.pl i sprawdź potencjał solarny swojej nieruchomości.

Program Mój Prąd jak uzyskać dofinansowanie

Program Mój Prąd to rządowy program opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. 2019 r., poz. 1209) określający podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania, warunki udzielenia dofinansowania oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Instalacje fotowoltaiczne zwane w skrócie fotowoltaiką to wykorzystywanie słońca do wytworzenia energii elektrycznej. Energia pozyskana z promieniowania słonecznego ma różne zastosowanie. Może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń oraz wody w domach mieszkalnych, ale także do zasilania sygnalizatorów, lamp przydrożnych oraz parkometrów. Promienie słoneczne są pobierane i zamieniane na energie elektryczną przez panele zbudowane z ogniw słonecznych.