News

Instalacja fotowoltaiczna - krótszy czas oczekiwania na pozwolenie

Opracowanie redakcji
2024-06-18
~2 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
Panele fotowoltaiczne

Zmiany mają na celu przyspieszyć proces uzyskiwania zgód na budowę dachowych instalacji fotowoltaicznych oraz związanych z nimi urządzeń. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) pojawiają się propozycje, które mają istotnie skrócić czas przygotowania projektów dotyczących nie tylko dachowych elektrowni fotowoltaicznych, ale również magazynów energii, pomp ciepła i infrastruktury przyłączeniowej.
 

Nowe przepisy dla szybszego rozwoju OZE

Wprowadzenie tych zmian wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do rozporządzeń Rady Unii Europejskiej z grudnia 2022 i 2023 roku. Rozporządzenia te mają na celu przyspieszenie wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Zgodnie z nowymi regulacjami, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia szybszych procedur wydawania zezwoleń na instalacje OZE, szczególnie te montowane na sztucznych konstrukcjach.

Proponowane zmiany w procedurach

Ministerstwo proponuje skrócenie maksymalnych terminów postępowań administracyjnych dla następujących instalacji:

  • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: 45 dni
  • Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej: 30 dni
  • Pozwolenie na budowę: 30 dni
  • Wpis do rejestru wytwórców małych instalacji: 14 dni
  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła, oraz magazynowanie energii: 30 dni

Wyjątki od skróconych terminów

Dotyczy to instalacji, dla których obecne przepisy przewidują jeszcze krótsze terminy lub są one równorzędne, co dotyczy instalacji należących do IV, V i VI grupy przyłączeniowej.

Specjalne warunki dla większych instalacji

Dodatkowo, w przypadku montowanych na budynkach instalacji OZE o mocy powyżej 1 MW oraz magazynów energii o mocy powyżej 10 MW, a także pomp ciepła o mocy przekraczającej 5 MW, również określono 30-dniowy termin na wydanie koncesji.
Ministerstwo podkreśla, że skrócenie procesu budowy lub modernizacji instalacji OZE, w tym pomp ciepła o mocy do 50 MW, służy realizacji nadrzędnego celu publicznego, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo publiczne.

Warto zauważyć, że przygotowane ułatwienia nie obejmują montowanych na gruncie farm fotowoltaicznych. Ministerstwo wyjaśnia, że unijne przepisy koncentrują się na przyspieszeniu instalacji na sztucznych konstrukcjach, które są mniej skomplikowane niż te na gruncie. Ponadto, ochrona dziedzictwa kulturowego, interesy obrony narodowej oraz względy środowiskowe stanowią podstawę do ograniczenia uproszczeń proceduralnych do instalacji montowanych na budynkach.

Konsultacje Publiczne

Projekt nowelizacji ustawy o OZE trafił do konsultacji publicznych, które mają zakończyć się 25 czerwca. Projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.  
Zmiany proponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska mają na celu znaczące przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Skrócenie procedur administracyjnych przyczyni się do szybszej realizacji projektów dachowych instalacji fotowoltaicznych oraz związanych z nimi urządzeń, co jest krokiem w stronę zrównoważonego i ekologicznego rozwoju energetycznego kraju.

W naszej ofercie Raporty o terenie OnGeo.pl­™ znajdziesz mapę solarną dla Twojej działki i budynku. Dzięki tej mapie dowiesz się, jakie jest nasłonecznienie terenu i dachu Twojego budynku. Zobaczysz miejsca do których dociera najmniej światła słonecznego. Nie czekaj sprawdź już teraz! 

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl