Na mapie

Mapa solarna Polski - mapa nasłonecznienia OnLine

Monika Byś
2022-04-08
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-01-26
Głosów: 40, średnia ocen: 4.8
Mapa solarna Polski

Pragniemy zaprezentować nową mapę solarną stworzoną w ramach projektu Geoportal Na Mapie. Mapa solarna Polski obrazuje nasłonecznienie terenu uwzględniając zarówno jego topografię, jak i przyrodnicze i pozaprzyrodnicze elementy zagospodarowania terenu. Analiza umożliwi efektywniejsze użytkowanie działki oraz wskaże najbardziej optymalną lokalizację inwestycji wykorzystując jej potencjał słoneczny. 

 • W Geoportalu Na Mapie znajdziesz mapę solarną Polski, dzięki której sprawdzisz nasłonecznienie wybranego obszaru lub działki na mapie.
 • Mapa nasłonecznienia pozwala oszacować ilość energii słonecznej padającą na grunt lub połać pokrycia obiektu budowlanego w ciągu całego roku.
 • Dane przestrzenne przedstawione na mapie nasłonecznienia są całkowicie darmowe.
 • Mapa solarna może być pomocna przy wyborze lokalizacji paneli PV na Twojej działce. Na Mapie sprawdzisz również rozmieszczenie i zasięg koron drzew, lokalizację wód płynących i stojących oraz wskażesz najlepsze miejsca widokowe w okolicy.

Czym jest mapa solarna Polski?

Mapa solarna Polski to efekt projektu Geoportal Na Mapie, który ruszył w 2022 r., a zespół który go stworzył na co dzień zajmuje się analizą i przetwarzaniem różnych danych przestrzennych.

Mapa solarna, którą w Geoportalu Krajowym Na Mapie nazwano Atlas Solarny, to opracowanie kartograficzne wskazujące potencjał solarny terenu, dzięki któremu użytkownik może samodzielnie i za darmo sprawdzić nasłonecznienie wybranego przez siebie obszaru na mapie. Za pomocą kontrastowej i wyrazistej kompozycji barwnej każdy kto chciałby zdiagnozować np. działkę oraz jej sąsiedztwo, z łatwością sprawdzi, czy występujące na niej elementy zagospodarowania, chociażby drzewa, nie będą zacieniać planowanej inwestycji.

Mapa solarna Polski w Geoportalu Krajowym Na Mapie
Mapa solarna Polski w Geoportalu Krajowym Na Mapie

Atlas Solarny dostępny w portalu internetowym Na Mapie pozwala oszacować ilość energii słonecznej padającą na grunt w ciągu całego roku. Analiza ta jest szczególnie istotna, jeśli inwestor decyduje się na montaż instalacji fotowoltaicznej na swojej działce.

Mapa solarna Polski - do czego może się przydać?

Po pierwsze mapa solarna może być pomocna przy wyborze lokalizacji paneli PV na Twojej działce. Obserwując trwający już od kilku lat trend na instalacje fotowoltaiczne i rozwój branży fotowoltaicznej można przypuszczać, że energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych będzie przyszłością na rynku energetycznym. Jak wiadomo, panele fotowoltaiczne mogą być montowane nie tylko na dachach budynków, ale również - w przypadku np. dachów czterospadowych lub o nietypowej konstrukcji - na gruncie. Aby panele zamontowanie na gruncie miały wystarczający dopływ energii słonecznej, w ich pobliżu nie powinny znajdować się wysokie drzewa z rozłożystymi koronami, czy zabudowania. Takie niekorzystne sąsiedztwo przy instalacji zwiększy zacienienie. Spowoduje to, że moduły PV nie osiągną takiej wydajności, jak w przypadku pełnego nasłonecznienia.

Odpowiednie umiejscowienie modułów spowoduje zwiększenie wydajności zarówno instalacji fotowoltaicznej, jak i kolektorów słonecznych. Uwzględniając parametry, takie jak nasłonecznienie, współczynnik sprawności instalacji PV oraz moc modułów fotowoltaicznych, możesz obliczyć uzysk energii elektrycznej dla Twojego gospodarstwa domowego.

W Atlasie Solarnym sprawdzisz ponadto:

 • rozmieszczenie i zasięg koron drzew,
 • lokalizację wód płynących i stojących,
 • najlepsze miejsca widokowe w okolicy.
Rozmieszczenie i zasięg drzew oraz wody płynącej w parku miejskim, Geoportal Na Mapie
Rozmieszczenie i zasięg drzew oraz wody płynącej w parku miejskim, Geoportal Na Mapie

Ale mapa nasłonecznienia to przecież nie tylko analiza słoneczna! 

Dzięki unikalnej kolorystyce zdiagnozujesz ukształtowanie terenu, co może być przydatne podczas planowania wycieczek turystycznych pieszych i rowerowych. Pomyśl, o ile łatwiej będzie Ci wybrać najodpowiedniejszą trasę, którą dostosujesz do swojej kondycji i umiejętności.

Mapa solarna Tatr na portalu Na Mapie
Mapa solarna Tatr na portalu Na Mapie

Jak sprawdzić mapę solarną w Geoportalu Krajowym Na Mapie?

W pierwszej kolejności przejdź do aplikacji Geoportalu, która dostępna jest pod linkiem → Geoportal. Zwróć uwagę, że domyślną mapą Geo mapa, czyli mapa bazowa.

Jeśli chcesz zmienić rodzaj mapy na mapę solarną Polski musisz wybrać opcję "Wybierz warstwę mapy" (1). A następnie wskazać na miniaturę mapy nasłonecznienia (2).

Wybierz warstwę mapy w Geoportalu Na Mapie
Wybierz warstwę mapy w Geoportalu Na Mapie

Jeśli chcesz wyszukać działkę na mapie nasłonecznienia możesz użyć opcji poprzez wyszukiwarkę adresów (4) lub wyszukiwarkę działek (3). Wszystko zależy od danych o parceli jakimi dysponujesz.

Wyszukiwarka adresów i wyszukiwarka działek w Geoportalu Na Mapie
Wyszukiwarka adresów i wyszukiwarka działek w Geoportalu Na Mapie

Jeśli znasz numer działki, nazwę miejscowości lub/i unikalny identyfikator działki ewidencyjnej, użyj narzędzia wyszukiwarki działek. Natomiast jeżeli dane te nie są Ci znane, lecz znasz jej adres, czyli nazwę miejscowości, ulicę i numer domu - skorzystaj z opcji wyszukiwarki adresów.

Jeśli nie znasz ani numeru działki, ani jej adresu, skorzystaj z narzędzia “Filtrowanie działek”. Filtr działek uwzględnia trzy zmienne - nazwę gminy, współczynnik kształtu oraz powierzchnię działki. Po wskazaniu kryterium automat wskaże na mapie działki, które spełniają wymagania, a ich lista wyświetli się w oknie zapytania.

Sprawdź szczegółowe nasłonecznienie dla działki w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Generując Raport o Terenie otrzymasz szczegółową diagnozę nasłonecznienia wybranej działki, przedstawioną w formie trzech analiz - osobno dla przesilenia letniego, zimowego oraz dla równonocy wiosennej i jesiennej.

Analiza energii słonecznej przedstawia ilość energii słonecznej, która dociera na powierzchnię gruntu. Dane dla nieruchomości zostały przedstawione zarówno na mapie, jak i w formie tabelarycznej.

Pierwsza tabela zawiera informacje o rozkładzie nasłonecznienia na powierzchni, wartości nasłonecznienia oraz procentowy udział danej powierzchni, z podziałem na:

 • bardzo wysokie nasłonecznienie,
 • wysokie nasłonecznienie,
 • średnie nasłonecznienie,
 • niskie nasłonecznienie.

Natomiast druga tabela to wartości statystyczne docierającej energii słonecznej na analizowanych obszarze dla wybranych dni:

 • maksymalna wartość promieniowania słonecznego,
 • średnia wartość promieniowania słonecznego,
 • najniższa wartość promieniowania słonecznego.

Analiza energii słonecznej docierającej na powierzchnie, w Raporcie o Terenie uwzględnia następujące czynniki:

 • bryły budynków, zieleń i inne obiekty przesłaniające światło słoneczne,
 • kąty nachylenia powierzchni odbierających promieniowanie słoneczne,
 • zmienne kąty padania promieni słonecznych i długość nasłonecznienia w ciągu roku,
 • wysokość nad poziomem morza,
 • rozpraszanie światła przez atmosferę.
Analiza nasłonecznienia w Raporcie o Terenie dla przesilenia letniego
Analiza nasłonecznienia w Raporcie o Terenie dla przesilenia letniego

Raport o działce OnGeo.pl jest płatny i kosztuje od 10 do 100 zł w zależności od wielkości działki oraz informacji które chciałbyś otrzymać.

UWAGA! Wybierając wszystkie cechy nieruchomości dostępne w Raporcie zyskasz 20 % rabatu.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.