Porady OnGeo

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Monika Byś
2024-04-23
~7 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
geomapa polski

Przedstawiamy Wam innowacyjną Geomapę Polski, czyli Geoportal stworzony przez doświadczonych specjalistów, dzięki któremu nie tylko zyskasz wiedzę na temat podstawowych parametrów terenu. Zyskasz fachową, wieloaspektową wiedzę na temat dowolnego terenu. Samodzielnie, w zaledwie 5 minut, zyskasz narzędzie, dzięki któremu sprawdzisz historię działki, poznasz jej wady fizyczne, ograniczenia formalno-prawne oraz uciążliwości i zagrożenia nieruchomości. Poznajmy się! Jesteśmy OnGeo.pl. Jesteśmy marką, która wyznacza jakość na rynku!

 • Geomapa Polski to internetowa platforma, która umożliwia dostęp do szerokiej bazy danych przestrzennych. 
 • OnGeo.pl dostarczy Ci zaawansowanych danych GIS w przystępnej formie, która pozwoli samodzielnie określić potencjał wybranej działki.
 • Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz raport zdjęć lotniczych oraz zdjęć satelitarnych dla swojej działki.

Świadomość lokalizacji, nawigacja oraz analiza terenu to kluczowe elementy współczesnej kartografii, bez względu na to, czy zamierzasz korzystać z dóbr współczesnej technologii do własnych celów, czy używać ich do wsparcia firmy i instytucji. W odpowiedzi na potrzeby użytkowników, kreatorzy informacji przestrzennej prześcigają się w tworzeniu modeli i map, które ułatwią codzienne życie milionów Polek i Polaków. 

Geomapa Polski, czyli interaktywna mapa terenu

Geomapa Polski to internetowa platforma, która umożliwia dostęp do szerokiej bazy danych przestrzennych. Pozwala nie tylko na przeglądanie terenu na mapie, ale przede wszystkim umożliwia jego dokładny pomiar i analizę geoprzestrzenną. Dzięki internetowej mapie terenu, zyskasz pełną diagnozę działki lub wybranego terenu w zaledwie 5 minut. Czy można prościej?

Pełna diagnoza działki może kojarzyć się z długotrwałym procesem badania terenu. Nic bardziej mylnego. Analiza działki sprowadza się do wykazania wszystkich wad fizycznych, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych, które czyhają na użytkownika lub właściciela nieruchomości. Sprawdzamy m.in. ukształtowanie terenu, glebę, dostęp do zasobów naturalnych i możliwości zagospodarowania i zestawiamy je z dostępnymi danymi przestrzennymi, jak np. dane o terenach zalewowych i osuwiskowych, strefach ochronnych, dane na temat geologii terenu, czy zanieczyszczenia terenu i statystyki demograficzne. Wynikiem analizy jest kompleksowy, spersonalizowany raport o Twojej działce. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

Geomapa Polski wyróżnia się nie tylko swoją dostępnością, ale także bogactwem funkcji, które oferuje użytkownikom. Dzięki niej możliwe jest nie tylko odnalezienie konkretnego punktu na mapie, ale także dogłębna analiza terenu, co czyni go nieocenionym narzędziem nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla przedsiębiorców, instytucji publicznych czy badaczy.

Geomapa Polski, czyli interaktywna mapa terenu, OnGeo.pl
Geomapa Polski, czyli interaktywna mapa terenu, OnGeo.pl

Poznajmy się. Czym jest internetowa mapa Twojej działki OnGeo.pl?

Zespół specjalistów złożony z przedstawicieli wielu branż - geodezji, geologii, architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, leśnictwa i informatyki - przestawia przyjazny serwis OnGeo.pl, dzięki któremu samodzielnie, w zaledwie 5 minut, przy minimalnym nakładzie pracy, pobierzesz unikatowy Raport o działce wygenerowany specjalnie dla Twojej działki.

Działania naszych rozwiązań w obszarze systemów informacji przestrzennej dla ministerstw i innych instytucji na szczeblu centralnym i regionalnym pozwoliły nam stworzyć system, umożliwiający efektywne generowanie danych z różnych źródeł i dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb wymagających klientów.

Gwarantujemy, że spędziliśmy całe miesiące, a nawet lata, nad najlepszą wizualizacją wielu danych przestrzennych. Dzięki temu jesteśmy pewni, że Raport o Terenie to usługa na najwyższym poziomie. Dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. W OnGeo dostarczamy wielowymiarowe dane z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technologicznej

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl?

 1. CECHY TERENU:
  • Lokalizacja geograficzna działki według współrzędnych geodezyjnych (długość, szerokość i wysokość geograficzna) oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
  • Geometria działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
  • Granice działki na tle mapy satelitarnej; 
  • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki, klasie bonitacyjnej.
 2. OGRANICZENIA FORMALNOPRAWNE:
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - nazwa, numer uchwały, granice MPZP,
  • Przeznaczenie terenu według MPZP - granice, powierzchnia i procentowy udział dla każdego terenu,
  • Najnowsze pozwolenia na budowę - wnioski i pozwolenia na budowę;
  • Pozwolenia na budowę od 2018 r. - wnioski o pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne;
  • Analiza zabudowy;
  • Formy ochrony przyrody i pomniki przyrody w sąsiedztwie 1 km,
  • Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki,
  • Obszary ochrony archeologicznej,
  • Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, turbin wiatrowych i uzdrowisk;
  • Strefy oddziaływania lotnisk.
 3. INFRASTRUKTURA:
  • Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
  • Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
  • Napowietrzne linie energetyczne i lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
  • Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
  • Uzbrojenie terenu w media.
 4. FIZJOGRAFIA TERENU:
  • Analiza rodzajów pokrycia terenu; 
  • Analiza spadków terenu, 
  • Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 m2 powierzchni gruntu;
  • Analiza objętości ziemi - informacja, ile ziemi musisz nawieźć lub usunąć z powierzchni działki, aby ją wyrównać;
  • Profil terenu.
 5. ZAGROŻENIA I UCIĄŻLIWOŚCI:
  • Zagrożenie powodzią oraz obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach, a także jej odległości od stref;
  • Obszary zagrożone stagnacją wody;
  • Analiza osiadania terenu;
  • Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
  • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
  • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
  • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
  • Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10 w odniesieniu do obowiązujących norm.
 6. GEOLOGIA TERENU:
  • Geologiczne warunki budowlane, czyli skład geologiczny terenu, a dla wybranych obszarów w Polsce także Geologiczno-inżynierskie warunki budowlane i głębokość wód podziemnych;
  • Mapa hydrogeologiczna Polski;
  • Surowce mineralne.
 7. OTOCZENIE I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
  • Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej;
  • Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 8. DANE LOKALNE:
  1. Zaludnienie, czyli liczba ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
  2. Stawki podatku od nieruchomości w obecnym roku.
 9. DANE ŹRÓDŁOWE GIS - dane dodatkowe, dla specjalistów branżowych np.: architektów, urbanistów, geodetów. Dane obsługiwane przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS/CAD.

Geoportal Na Mapie - więcej niż informacja o terenie 

Geoportal Krajowy Na Mapie to bezpłatna platforma internetowa, która udostępnia szeroki zakres informacji przestrzennych o Polsce. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, nawet dla osób nieposiadających wiedzy z zakresu GIS. 

Geoportal Krajowy poza szczegółowymi danymi z ewidencji gruntów i budynków oraz narzędziami do pomiaru powierzchni i wymiarów działki umożliwia wyszukiwanie działki, nawet bez znajomości jej adresu i numeru ewidencyjnego nieruchomości. Działkę wyszukasz po trzech zmiennych - gminie, powierzchni i kształcie nieruchomości. 

Dodatkowo, w Geoportalu Na Mapie, sprawdzisz:

 • Tereny budowlane, czyli obszary uzupełnienia zabudowy, które powstały wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki warstwie "Tereny budowlane" dowiedz się, czy Twoja działka nadal pozostanie budowlana; 
 • Zasięg 700 metrów od wiatraków i od zabudowy mieszkaniowej, dzięki której sprawdzisz, czy w okolicy nie występują strefy ograniczające zabudowę ze względu na występowanie wiatraków w strefie 700 metrów od działki i 700 metrów od wiatraka; 
 • Zasięg 500 metrów od wiatraków, dzięki której sprawdzisz, czy w okolicy nie występują strefy ograniczające zabudowę ze względu na występowanie wiatraków w strefie 500 metrów od wiatraka

Raport satelitarny - pobierz najnowszą historię swojej działki

Jeśli masz zamiar ocenić zmiany w zagospodarowaniu terenu na wybranym obszarze, zapraszamy do skorzystania z funkcji "Raportu satelitarnego" dostępnego w Geoportalu Na Mapie. Oferujemy narzędzie, które umożliwia szybkie pozyskanie dokumentacji dotyczącej historii wybranego terenu. Proces pobrania raportu zajmuje zaledwie 5 minut.

PRZYKŁADOWY RAPORT SATELITARNY - POBIERZ ZDJĘCIA SATELITARNE DZIAŁKI 

Raport zdjęć satelitarnych daje możliwość wglądu w aktualny stan zagospodarowania wybranego obszaru. Otrzymasz zestawienie, w którym zebraliśmy starannie wyselekcjonowane sceny satelitarne, najlepiej oddające charakter terenu. Odstępy czasowe między kolejnymi zdjęciami pochodzącymi z satelitów wynoszą około 5 dni, jednakże sceny przechodzą wstępną weryfikację, eliminując te, na których występują chmury. Zatem realny odstęp czasowy między zdjęciami oscyluje między 7 a 30 dni. 

Porównanie zdjęcia satelitarnego działki w różnych rozdzielczościach, Geoportal Na Mapie
Porównanie zdjęcia satelitarnego działki w różnych rozdzielczościach, Geoportal Na Mapie

Warto dodać, że każdy zainteresowany pobraniem zdjęć satelitarnych działki otrzyma informacje dotyczące dostępności zdjęć jeszcze przed złożeniem zamówienia. Jedynym ograniczeniem jest przedział dat obejmujący 6 miesięcy.

Raport lotniczy - sprawdź, jak zmieniła się Twoja działka na przestrzeni wielu lat

Skorzystaj z narzędzia "Archiwalne zdjęcia lotnicze" i odkryj historię swojej działki Raport lotniczy przedstawia wybrany przez Ciebie teren lub działkę na zdjęciach lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Raport zdjęć lotniczych bazuje na danych udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci tzw. ortofotomapy. Dane te przetworzyliśmy w taki sposób, aby zapewnić Ci ich jak najlepszą wizualizacje w postaci prostego raportu.

W raporcie Archiwalne zdjęcia lotnicze udostępniamy również informacje o dostępnych zdjęciach i linki do pobrania miniatur starych zdjęć lotniczych z lat 1955-1990. Zdjęcia lotnicze 1955-1990 udostępniamy z bazy Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

Porównanie starych zdjęć lotniczych w lat 1965 i 1987, fot. Geoportal Krajowy Na Mapie
Porównanie starych zdjęć lotniczych w lat 1965 i 1987, fot. Geoportal Krajowy Na Mapie

Dla zainteresowanych proponujemy dodatkową usługę, w ramach której pozyskamy oryginalne zdjęcia w wysokiej jakości oraz przetworzymy je fotogrametrycznie. Oznacza to, że dodamy im georeferencje i naniesiemy aktualne granice działek. Koszt usługi pozyskania i przetworzenia zdjęć ustalamy indywidualnie w zależności od zakresu prac i wybranych usług dodatkowych.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.