Na mapie

Co to jest ortofotomapa - jakie dane zawiera?

Monika Byś
2021-12-21
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-02-15
Głosów: 48, średnia ocen: 4.9
co to jest ortofotomapa

Rozwój technologii lotniczej i satelitarnej umożliwia poznanie otaczającej nas przestrzeni. Dzięki przetworzeniu zdjęć lotniczych otrzymujemy narzędzie, dzięki któremu możemy łatwiej zweryfikować aktualny stan zagospodarowania terenu – ortofotomapę cyfrową. Ortofotomapa jest aktualnym, w dacie wykonania zdjęć, obrazem terenu posiadającym cechy metryczne, która może być pewnym punktem wyjścia dla dalszych analiz przestrzennych. W Geoportalu Krajowym Na Mapie wygenerujesz ortofotomapy dowolnej działki i najbliższej okolicy, dzięki którym porównasz stan zagospodarowania terenu na przestrzeni wielu lat. Ponadto sprawdzisz parametry geometryczne działki i najważniejsze informacje z EGiB.

 • Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz ortofotomapy dla swojej działki.
 • Wygeneruj raport i sprawdź wybraną przez ciebie działkę lub teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich ostatnich lat.
 • Ortofotomapa powstaje najczęściej w wyniku przetworzenia zdjęcia satelitarnego lub lotniczego.
 • Ortomapy stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne rozpoznanie terenu. Głównymi nurtami ich wykorzystania są mapy na potrzeby inżynierii lądowej i mapy wykorzystywane przy analizie środowiska.

Co to jest ortofotomapa?

Ortofotomapa to mapa fotograficzna powstała w wyniku przetwarzania różniczkowego zdjęcia lotniczego. Brzmi skomplikowanie? Prawdopodobnie tak, dlatego postaramy się wytłumaczyć pojęcie na bardziej przystępny dla użytkownika język.

Ortofotomapa powstaje najczęściej w wyniku przetworzenia zdjęcia satelitarnego lub lotniczego (za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (np. dronów) lub samolotów załogowych wyposażonych w kamery lotnicze). Główna różnica pomiędzy zdjęciem lotniczym/satelitarnym, a ortofotomapą polega na zmianie perspektywy z rzutu środkowego do rzutu ortogonalnego, czyli z prostopadłego do fotografowanej płaszczyzny.

Co to jest ortofotomapa? Jak sama nazwa wskazuje „ortofotomapa” od słów „orto” – od rzutu ortogonalnego, “foto” – od fotografii, “mapa” – końcowy produkt posiada przecież wszystkie cechy mapy, która może służyć do wykonywania wielu pomiarów (skalę, układ współrzędnych, proporcje).

Sky Tower Wrocław na archiwalnych ortofotomapach, Geoportal Krajowy Na Mapie
Sky Tower Wrocław na archiwalnych ortofotomapach, Geoportal Krajowy Na Mapie

Każdy punkt badanej płaszczyzny w rzucie ortogonalnym fotografowany jest prostopadle i pionowo z góry. Aby uzyskać ten efekt wykonuje się setki zdjęć badanego obszaru, a następnie łączy się je w procesie ortorektyfikacji i mozaikowania.

Raport satelitarny w Geoportalu Na Mapie

Jeśli chcesz ocenić zmiany w zagospodarowaniu terenu na wybranym obszarze powstałe w krótkich odstępach czasu, skorzystaj z "Raportu satelitarnego" dostępnego w Geoportalu Na Mapie

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT ZDJĘĆ SATELITARNYCH

Wszystkie udostępnione satelitarne zajęcia działki obarczone są datą i godziną wykonania. Ich rozdzielczość wynosi 10x10 metrów, więc są przeznaczone do analizy większych obszarów. Przydatne są zwłaszcza do monitorowania zmian wynikających z inwestycji liniowych, takich jak budowa dróg lub linii kolejowych. Proces pobierania raportu zajmuje zaledwie 5 minut.

Dowiedz się więcej:

Pobierz ortofotomapę w Geoportalu Krajowym Na Mapie

Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pozyskaj raport archiwalnych zdjęć lotniczych dla dowolnej działki lub najbliższej okolicy. Raport archiwalnych ortofotomap przedstawia wybraną działkę lub wiele działek, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. 

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych bazuje na danych udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci ortofotomapy. Nasz zespół przetworzył je następnie w taki sposób, aby zapewnić Ci ich jak najlepszą wizualizacje w postaci raportu w formacie pdf, który otrzymasz na wskazany adres e-mail. Raport starych zdjęć lotniczych jest płatny i kosztuje 39 zł

Jak pobrać ortofotomapy?

 • Wejdź na stronę geoportal-krajowy.pl, a następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"
 • Wyszukaj interesujące cię miejsce. Możesz skorzystać z wyszukiwarek działek i adresów lub przybliżyć się w widoku mapy. Klikając na ikonę warstw łatwo zmienisz wyświetlaną mapę.
 • Wybierz na pasku narzędziowym: "Archiwalne zdjęcia lotnicze" (1).
 • Wskaż miejsce (2). Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie (3).
 • Uzupełnij formularz, a następnie wybierz interesujące cię lata wykonania zdjęć lotniczych (4). Podaj adres e-mail, na który nasz automat wyśle twój raport (5). Zaakceptuj wymagane zgody, a potem kliknij przycisk "Opłać raport: 39 zł".
 • Dokonaj opłaty on-line, po kilku minutach wygeneruje się raport.
Pobierz ortofotomapy, Geoportal Na Mapie
Pobierz ortofotomapy, Geoportal Na Mapie
 • Teraz zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu, a po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Instrukcja krok po kroku dostępna jest również w filmie na platformie youtube.com:

Do czego może przydać się ortofotomapa?

Zastosowania ortofotomapy są nieograniczone. Ortomapy stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne rozpoznanie terenu. Mimo że zastosowań jest naprawdę wiele, to głównymi nurtami ich wykorzystania są mapy na potrzeby inżynierii lądowej (budownictwo, pomiary geodezyjne) oraz mapy wykorzystywane przy analizie środowiska (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska).

Ortofotomapa może być pomocna na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki nim mamy możliwość stałego monitoringu postępu prac oraz ewentualnego porównania poszczególnych etapów w celu wyeliminowania błędów. Cykliczne tworzenie ortofoto danego terenu pozwala na detekcję zmian w środowisku naturalnym, dzięki czemu można sprawdzać występowanie aktywnych osuwisk, dokonywać pomiaru wód powierzchniowych, monitorować rodzaj i gęstość roślinności oraz dokładnie przeanalizować pokrycie terenu (zieleń, lasy, grunty rolne, teren zurbanizowany, teren przemysłowy itp.).

Kraków, osiedle europejskie, porównanie zmian zabudowy na przestrzeni 20 lat, Geoportal Krajowy Na Mapie
Kraków, osiedle europejskie, porównanie zmian zabudowy na przestrzeni 20 lat, Geoportal Krajowy Na Mapie

Ogromną zaletą ortofotomapy jest fakt, że może osiągnąć naprawdę dużą dokładność przy czym zachowuje jednocześnie zarówno cechy mapy jak i zdjęcia lotniczego, co powoduje że może służyć jako bezpośrednie źródło informacji przestrzennej o danym terenie, jego ukształtowaniu oraz rozmieszczeniu na nim poszczególnych elementów.

Ortofotomapa może być również podkładem do kartograficznego przedstawienia map tematycznych wektorowych. Na podkładzie z ortomapy można nanieść granice i numery nieruchomości, przedstawić bazę budynków, sieci uzbrojenia terenu, infrastruktury drogowej, kolejowej, czy pokazać wynik prowadzonych badań jednotematycznych. Dzięki temu kompleksowa informacja o terenie wzbogacona jest o aktualne zagospodarowanie terenu. Taka informacja jest niezwykle cenna w procesie planowania inwestycji budowlanych zarówno dla firma branżowych w dziedzinie planowania przestrzennego, budownictwa, nieruchomości, jak również indywidualnego inwestora prywatnego, który chce jak najlepiej zagospodarować przestrzeń wokół swojego domu.

Kraków, osiedle Połłanki na archiwalnych ortofotomapach, Geoportal Na Mapie
Kraków, osiedle Połłanki na archiwalnych ortofotomapach, Geoportal Na Mapie

Rola ortomapy nie ogranicza się tylko do pomiarów. Cyfrowa mapa może być świetnym sposobem na prezentowanie i wizualizację zagospodarowania inwestycji w czasie kontroli prac lub być elementem wpierającym kampanie marketingowe danego miejsca.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.