Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Co to jest ortofotomapa - jakie dane zawiera?

Głosów: 26, średnia ocen: 5
mock

Dowiedz się co to jest ortofotomapa. Teraz możesz pobrać aktualną ortofotomapę dla dowolnego terenu, a także wygenerować archiwalne zdjęcia lotnicze za darmo w Geoportalu Na Mapie lub w Geoportalu OnGeo.pl. Dzięki temu sprawdzisz nie tylko aktualny przebieg granic działki, ale również przeanalizujesz samodzielnie jak zmieniło się zagospodarowanie działki na przestrzeni lat.

 • Ortofotomapa powstaje najczęściej w wyniku przetworzenia zdjęcia satelitarnego lub lotniczego.
 • Ortofotomapa ułatwia wyszukanie terenu, planowanie inwestycji budowlanych oraz podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości.
 • Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz za darmo raport archiwalnych ortofotomap satelitarnych dla wybranej działki i jej otoczenia. Zaznacz teren dla którego chciałbyś pozyskać dane i wygeneruj dane z różnych lat.
 • W portalu OnGeo.pl wygenerujesz mapę satelitarną Polski wraz z mapą działek ewidencyjnych. Ponadto sprawdzisz parametry geometryczne działki i pobierzesz współrzędne załamania linii granicznej działki.

Rozwój technologii lotniczej i satelitarnej umożliwia poznanie otaczającej nas przestrzeni. Dzięki przetworzeniu zdjęć lotniczych otrzymujemy narzędzie, dzięki któremu łatwiej zweryfikujesz aktualny i historyczny stan zagospodarowania terenu - ortofotomapę cyfrową. Ortofotomapa jest aktualnym - w dacie wykonania zdjęć - obrazem terenu posiadającym cechy metryczne, a także punktem wyjścia dla dalszych analiz przestrzennych. Na takiej mapie można bez przeszkód wykonywać pomiary powierzchni i odległości z dużą precyzją

Co to jest ortofotomapa?

Ortofotomapa to mapa fotograficzna powstała w wyniku przetwarzania różniczkowego zdjęcia lotniczego. 

Brzmi skomplikowanie? Prawdopodobnie tak, dlatego postaramy się wytłumaczyć pojęcie na bardziej przystępny dla użytkownika język.

Ortofotomapa powstaje najczęściej w wyniku przetworzenia zdjęcia satelitarnego lub lotniczego (za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (np. dronów) lub samolotów załogowych wyposażonych w kamery lotnicze). Główna różnica pomiędzy zdjęciem lotniczym/satelitarnym, a ortofotomapą, polega na zmianie perspektywy z rzutu środkowego do rzutu ortogonalnego, czyli z prostopadłego do fotografowanej płaszczyzny.

Zdjęcia lotnicze w rzucie środkowym i ortogonalnym
Zdjęcia lotnicze w rzucie środkowym i ortogonalnym, rys. matrix.ur.krakow.pl

Co to jest ortofotomapa? Jak sama nazwa wskazuje - „ortofotomapa” od słów „orto” – od rzutu ortogonalnego, “foto” – od fotografii, “mapa” – końcowy produkt posiada przecież wszystkie cechy mapy, która może służyć do wykonywania wielu pomiarów (skalę, układ współrzędnych, proporcje).

Każdy punkt badanej płaszczyzny w rzucie ortogonalnym fotografowany jest prostopadle i pionowo z góry. Aby uzyskać ten efekt wykonuje się setki zdjęć badanego obszaru, a następnie łączy się je w procesie ortorektyfikacji i mozaikowania.

Pobierz ortofotomapę za darmo dla dowolnej działki

Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz za darmo raport archiwalnych ortofotomap dla wybranej działki i jej otoczenia. Zaznacz teren dla którego chciałbyś pozyskać dane i wygeneruj dane z różnych lat.

Hale magazynowe w Brzegach, gmina Wieliczka na ortofotomapach z różnych lat
Hale magazynowe w Brzegach, gmina Wieliczka na ortofotomapach z różnych lat, źródło: Na Mapie

Raport "Archiwalne zdjęcia lotnicze", zwany dalej raportem lotniczym, przedstawia wybraną działkę lub teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się chociażby jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat lub zyskasz materiał dowodowy, który możesz dołączyć do dokumentacji podczas ustalania stanu prawnego nieruchomości.

Pobierz raport lotniczy dla kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej
Pobierz raport lotniczy dla kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej

Raport lotniczy bazuje na danych udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci ortofotomapy. Dane te przetworzyliśmy w taki sposób, aby zapewnić ich jak najlepszą wizualizacje w postaci prostego raportu. 

Jak pobrać ortofotomapę dla dowolnego terenu?

 • Wejdź na stronę geoportal-krajowy.pl, a następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"
 • Wyszukaj interesujące cię miejsce. Możesz skorzystać z wyszukiwarek działek i adresów lub przybliżyć się w widoku mapy. Klikając na ikonę warstw łatwo zmienisz wyświetlaną mapę.
 • Wybierz na pasku narzędziowym: "Archiwalne zdjęcia lotnicze" (1).
 • Wskaż miejsce (2). Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie (3).
 • Uzupełnij formularz, a następnie wybierz interesujące cię lata wykonania zdjęć lotniczych (4). Podaj adres e-mail, na który nasz automat wyśle twój raport (5). Zaakceptuj wymagane zgody, a potem kliknij przycisk "Zamów raport".
Wygeneruj raport archiwalnych zdjęć lotniczych w Geoportalu Na Mapie, źródło: Na Mapie
 • Teraz zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu, a po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Instrukcja krok po kroku dostępna jest również w filmie na platformie youtube:

Wygeneruj ortofotomapę także w Geoportalu OnGeo.pl

Zdjęcia lotnicze możesz również zobaczyć w Geoportalu OnGeo.pl. Ortofotomapa dostępna w portalu OnGeo.pl wzbogacona jest o nakładkę zawierającą przebieg i granicę działek ewidencyjnych dzięki czemu m.in.: z łatwością zaplanujesz przebieg trasy przyłączy uzbrojenia terenu, wydzielisz miejsce na obiekty budowlane jak garaż, altana czy piwnica oraz zaplanujesz montaż paneli fotowoltaicznych.

Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

W usłudze płatnej, dodatkowo otrzymasz dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, czyli powierzchnia urzędowa, grupa rejestrowa, dzięki której łatwiej sprawdzisz właściciela działki, klasę bonitacyjną i inne. Ponadto zyskasz współrzędne punktów granicznych i punktów załamania linii granicznej działki. Podczas pobierania raportu, te same dane możesz pobrać w pliku klm. txt, csv oraz gpx.

Fragment Raportu o działce OnGeo.pl, Ortofotomapa działki ewidencyjnej
Fragment Raportu o działce OnGeo.pl, Ortofotomapa działki ewidencyjnej

Do czego może przydać się ortofotomapa?

Zastosowania ortofotomapy są nieograniczone. Ortomapy stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne rozpoznanie terenu. Mimo że zastosowań jest naprawdę wiele, to głównymi nurtami ich wykorzystania są mapy na potrzeby inżynierii lądowej (budownictwo, pomiary geodezyjne) oraz mapy wykorzystywane przy analizie środowiska (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska).

Zmiany w użytkowaniu terenu w latach 2002-2008, uchwycone w wyniku analizy ortofotomap satelitarnych
Zmiany w użytkowaniu terenu w latach 2002-2008, uchwycone w wyniku analizy ortofotomap satelitarnych, fot. SmallGis

Ortofotomapa może być pomocna na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki nim mamy możliwość stałego monitoringu postępu prac oraz ewentualnego porównania poszczególnych etapów w celu wyeliminowania błędów. Cykliczne tworzenie ortofoto danego terenu pozwala na detekcję zmian w środowisku naturalnym, dzięki czemu można sprawdzać występowanie aktywnych osuwisk, dokonywać pomiaru wód powierzchniowych, monitorować rodzaj i gęstość roślinności oraz dokładnie przeanalizować pokrycie terenu (zieleń, lasy, grunty rolne, teren zurbanizowany, teren przemysłowy itp.).

Efekt nawałnicy koło wsi Suszek w woj. pomorskim z 2017 r. na archiwalnych ortofotomapach
Efekt nawałnicy koło wsi Suszek w woj. pomorskim z 2017 r. na archiwalnych ortofotomapach, źródło: Na Mapie

Ogromną zaletą ortofotomapy jest fakt, że może osiągnąć naprawdę dużą dokładność przy czym zachowuje jednocześnie zarówno cechy mapy jak i zdjęcia lotniczego, co powoduje że może służyć jako bezpośrednie źródło informacji przestrzennej o danym terenie, jego ukształtowaniu oraz rozmieszczeniu na nim poszczególnych elementów.

Ortofotomapa może być również podkładem do kartograficznego przedstawienia map tematycznych wektorowych. Na podkładzie z ortomapy można nanieść granice i numery nieruchomości, przedstawić bazę budynków, sieci uzbrojenia terenu, infrastruktury drogowej, kolejowej, czy pokazać wynik prowadzonych badań jednotematycznych. Dzięki temu kompleksowa informacja o terenie wzbogacona jest o aktualne zagospodarowanie terenu. Taka informacja jest niezwykle cenna w procesie planowania inwestycji budowlanych zarówno dla firma branżowych w dziedzinie planowania przestrzennego, budownictwa, nieruchomości, jak również indywidualnego inwestora prywatnego, który chce jak najlepiej zagospodarować przestrzeń wokół swojego domu.

Rola ortomapy nie ogranicza się tylko do pomiarów. Cyfrowa mapa może być świetnym sposobem na prezentowanie i wizualizację zagospodarowania inwestycji w czasie kontroli prac lub być elementem wpierającym kampanie marketingowe danego miejsca.

Do czego przyda się jeszcze archiwalna ortofotomapa?

Archiwalna ortofotomapa daje odpowiedź jak długo trwała budowa domu lub poszczególnych obiektów budowlanych wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Dzięki nim sprawdzisz też czy w ciągu ostatnich kilku miesięcy lub lat gmina inwestowała w rozbudowę infrastruktury technicznej, np. w poprawę jakości dróg publicznych lub w infrastrukturę sieci uzbrojenia terenu. Ponadto zobaczysz jak zmienił się krajobraz najbliżej okolicy i czy w sąsiedztwie powstały nowe budynki mieszkalne, a także potencjalnie uciążliwe miejsca, obiekty i urządzenia - fabryki, obiekty przemysłowe, tory kolejowe itp.

Archiwalne ortofotomapy możesz wykorzystać do celów:

 • jako dodatek do ogłoszenia sprzedaży nieruchomości - dla lepszej prezentacji oferty,
 • w operacie szacunkowym wyceny nieruchomości,
 • postępowaniach spadkowych, a także spraw sądowych związanych z nieruchomościami,
 • jako element dokumentacji projektowej,
 • w opracowaniach środowiskowych, analizie lokalizacji i innych.

Monika Ojczyk

Analityczka rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak