Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Zdjęcie lotnicze z granicą działki

Głosów: 27, średnia ocen: 5
mock

Pobierz aktualną ortofotomapę satelitarną oraz stare zdjęcie lotnicze dla dowolnego terenu w całej Polsce za darmo w Geoportalu Na Mapie lub przeglądaj aktualną mapę satelitarną w Geoportalu OnGeo.pl. Mapa satelitarna Polski w portalu OnGeo.pl dostarczy ci wiarygodnych danych o granicach i numerach ewidencyjnych dla wszystkich działek w kraju. Dzięki połączeniu tych usług sprawdzisz nie tylko sam przebieg działki, ale również zyskasz informacje o zmianie w zagospodarowaniu działki na przestrzeni lat. 

  • Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz za darmo raport archiwalnych ortofotomap satelitarnych dla wybranej działki i jej otoczenia. Zaznacz teren dla którego chciałbyś pozyskać dane i wygeneruj dane z różnych lat.
  • W portalu OnGeo.pl wygenerujesz zdjęcie lotnicze z granicą działki. Ponadto sprawdzisz parametry geometryczne działki i pobierzesz współrzędne załamania linii granicznej działki.
  • Ortofotomapa może być podkładem do kartograficznego przedstawienia wektorowych map tematycznych. Na podkładzie z ortomapy można nanieść m.in. granice i numery nieruchomości.

Zdjęcia lotnicze są obecnie powszechnie stosowane do wykonywania opracowań mapowych, a wykonuje się je za pomocą specjalnie skonstruowanych lotniczych aparatów fotograficznych tzw. kamer pomiarowych. Rozpoznaniem przetworzonych pasmowo zdjęć lotniczych jest ortofotomapa, czyli mapa fotograficzna terenu, Ogromną zaletą ortofotomapy jest fakt, że mogą służyć jako bezpośrednie źródło informacji przestrzennej o danym terenie, jego ukształtowaniu oraz rozmieszczeniu na nim poszczególnych elementów

Pobierz zdjęcie lotnicze za darmo dla dowolnej działki

Wejdź na Geoportal Krajowy Na Mapie i pobierz za darmo raport archiwalnych zdjęć lotniczych dla wybranej działki i jej otoczenia. Zaznacz teren dla którego chciałbyś pozyskać dane i wygeneruj dane z różnych lat.

Zamek w Stobnicy, Puszcza Notecka
Zamek w Stobnicy, Puszcza Notecka, źródło: Na Mapie

Raport "Archiwalne zdjęcia lotnicze", zwany dalej raportem lotniczym, przedstawia wybraną działkę lub teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się chociażby jak zmieniało się zagospodarowanie terenu na przestrzeni ostatnich lat lub zyskasz materiał dowodowy, który możesz dołączyć do dokumentacji podczas ustalania stanu prawnego nieruchomości.

Pobierz raport lotniczy dla kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej
Pobierz raport lotniczy dla kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej

Raport lotniczy bazuje na danych udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci ortofotomapy. Dane te przetworzyliśmy w taki sposób, aby zapewnić ich jak najlepszą wizualizacje w postaci prostego raportu. 

Jak pobrać zdjęcie lotnicze dla dowolnego terenu?

  • Wejdź na stronę geoportal-krajowy.pl, a następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"
  • Wyszukaj interesujące cię miejsce. Możesz skorzystać z wyszukiwarek działek i adresów lub przybliżyć się w widoku mapy. Klikając na ikonę warstw łatwo zmienisz wyświetlaną mapę.
  • Wybierz na pasku narzędziowym: "Archiwalne zdjęcia lotnicze" (1).
  • Wskaż miejsce (2). Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie (3).
  • Uzupełnij formularz, a następnie wybierz interesujące cię lata wykonania zdjęć lotniczych (4). Podaj adres e-mail, na który nasz automat wyśle twój raport (5). Zaakceptuj wymagane zgody, a potem kliknij przycisk "Zamów raport".
Wygeneruj raport archiwalnych zdjęć lotniczych w Geoportalu Na Mapie, źródło: Na Mapie
  • Teraz zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu, a po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Instrukcja krok po kroku dostępna jest również w filmie na platformie youtube:

Zobacz zdjęcia lotnicze również w Geoportalu OnGeo.pl

Zdjęcia lotnicze możesz również zobaczyć w Geoportalu OnGeo.pl. Ortofotomapa dostępna w portalu OnGeo.pl wzbogacona jest o nakładkę zawierającą przebieg i granicę działek ewidencyjnych dzięki czemu m.in.: z łatwością zaplanujesz przebieg trasy przyłączy uzbrojenia terenu, wydzielisz miejsce na obiekty budowlane jak garaż, altana czy piwnica oraz zaplanujesz montaż paneli fotowoltaicznych.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

W usłudze płatnej, dodatkowo otrzymasz dane wprost z ewidencji gruntów i budynków, czyli powierzchnia urzędowa, grupa rejestrowa, dzięki której łatwiej sprawdzisz właściciela działki, klasę bonitacyjną i inne. Ponadto zyskasz współrzędne punktów granicznych i punktów załamania linii granicznej działki. Podczas pobierania raportu, te same dane możesz pobrać w pliku klm. txt, csv oraz gpx.

Fragment Raportu o działce OnGeo. Ortofotomapa działki ewidencyjnej.

Do czego przyda ci się zdjęcie lotnicze?

Zdjęcie lotnicze stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne i dokładne rozpoznanie terenu. Głównymi nurtami wykorzystania przetworzonych zdjęć lotniczych (ortofotomapy) są mapy na potrzeby inżynierii lądowej (budownictwo, pomiary geodezyjne) i mapy wykorzystywane przy analizie środowiska (planowanie przestrzenne, ochrona środowiska).

Ponadto zdjęcia lotnicze są bardzo przydatne na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanych. Dzięki nim mamy możliwość stałego monitoringu postępu prac oraz ewentualnego porównania poszczególnych etapów w celu wyeliminowania błędów. Cykliczne tworzenie ortofotomapy danego terenu pozwala na detekcję zmian w środowisku naturalnym. To powoduje, że już na wczesnym etapie budowy można wykryć występowanie aktywnych osuwisk, dokonywać pomiaru wód powierzchniowych, monitorować rodzaj i gęstość roślinności oraz dokładnie przeanalizować pokrycie terenu (zieleń, lasy, grunty rolne, teren zurbanizowany, teren przemysłowy itp.).

Zdjęcie promocyjne miasta, zdjęcie lotnicze, fot. SmallGIS

Jeśli jesteśmy już przy budowlance, wart wspomnień, że duże projekty związane z budową dróg, czy dużych obiektów przemysłowych wymagają odpowiedniej wizualizacji i prezentacji postępu prac dla inwestora. Taka cyfrowa mapa złożona ze zdjęć lotniczych może być świetnym sposobem na prezentowanie i wizualizację zagospodarowania inwestycji w czasie kontroli prac lub być elementem wpierającym kampanie marketingowe danego miejsca.

Ortofotomapa może być podkładem do kartograficznego przedstawienia wektorowych map tematycznych. Na podkładzie z ortomapy można nanieść granice i numery nieruchomości, przedstawić bazę budynków, sieci uzbrojenia terenu, infrastruktury drogowej, kolejowej, czy pokazać wynik prowadzonych badań jednotematycznych.

Zestawienie kompleksowych informacji o terenie jest niezwykle cenne w procesie planowania inwestycji budowlanych zarówno dla firm branżowych w dziedzinie planowania przestrzennego, budownictwa, nieruchomości, jak również indywidualnego inwestora prywatnego, który chce jak najlepiej zagospodarować przestrzeń wokół swojego domu.

Ortomapa z granicami i numerami działek ewidencyjnych, fot. OnGeo.pl

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak