Artykuły techniczne

Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej PV

Monika Byś
2024-02-15
~6 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
karta informacyjna farmy fotowoltaicznej

Wraz z coraz pilniejszą potrzebą przekształcenia naszego sposobu pozyskiwania energii, farmy fotowoltaiczne stają się jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań na drodze ku zrównoważonej przyszłości energetycznej. Niestety budowa elektrowni słonecznej wiąże się się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Jedną z nich jest karta informacyjna farmy fotowoltaicznej PV. Sprawdź, czym jest i co zawiera.

 • Budowa elektrowni słonecznej o powierzchni powyżej 1 ha oraz 0,5 ha na terenach chronionego krajobrazu, wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzji środowiskowej
 • Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej (KIP) to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanej budowy farmy fotowoltaicznej
 • Kartę informacyjną farmy PV wykonujemy już na etapie planowania inwestycji, przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 • Dzięki bazie danych wyselekcjonowanych działek znacznie skrócisz czas potrzebny na odnalezienie odpowiedniej działki pod farmę PV.  Skorzystaj z usług OnGeo.pl
 • W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, farmę fotowoltaiczną zaliczamy do zabudowy przemysłowej i do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. W związku z tym, elektrownia słoneczna:

 • o powierzchni powyżej 0,5 ha zlokalizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody, m.in. Natura 2000, parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, lub w otulinach form ochrony przyrody;
 • o powierzchni powyżej 1 ha na pozostałych obszarach

-wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tzw. decyzji środowiskowej.

Czym jest karta informacyjna farmy fotowoltaicznej?

Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej (KIP) to dokument, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanej budowy elektrowni słonecznej. Narzędzie to służy do informowania społeczeństwa o przedsięwzięciu oraz do oceny jego potencjalnego wpływu na środowisko. Dzięki KIP mieszkańcy mogą zapoznać się z projektem, jego skalą i potencjalnymi uciążliwościami, jakie wiążą się z budową farmy OZE.

Analiza karty na etapie planowania inwestycji umożliwia decydentom ocenę, czy konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej oceny wpływu na środowisko. Jeśli projekt zostanie uznany za istotnie oddziałujący na środowisko lub dokumentacja będzie niekompletna, konieczne będzie opracowanie dodatkowego raportu o wpływie przedsięwzięcia na środowisko.

Szczegółowa analiza działek pod budowę farm fotowoltaicznych dzięki OnGeo.pl

W OnGeo.pl oferujemy szeroki zakres usług związanych z analizami przestrzennymi. Specjalizujemy się m.in. w analizach dotyczących potencjalnych lokalizacji dla farm fotowoltaicznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. 

Dysponujemy największą w Polsce zharmonizowaną bazą danych przestrzennych, dostępną online. Nasza baza zawiera informacje na temat:

 • Cech terenu wskazanego obszaru - wymiary, dane z ewidencji gruntów, powierzchnia, ukształtowanie terenu, ekspozycja terenu;
 • Aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego i planów ogólnych gminy;
 • Pozwoleń na budowę w sąsiedztwie wskazanego terenu działki lub działek; 
 • Analizy zabudowy w sąsiedztwie działki; 
 • Form ochrony przyrody oraz stref ochronnych, np. ochrony konserwatorskiej, terenów zamkniętych, lotnisk i od elektrowni wiatrowych;
 • Sezonowej analizy nasłonecznienia działki;
 • Napowietrznych liniach energetycznych oraz infrastruktury technicznej w tym transformatorów, GPZ i słupów; 
 • Uzbrojenia terenu w media; 
 • Dostępie do drogi publicznej; 
 • Zagrożeń i uciążliwości - tereny zalewowe, osuwiskowe, osiadanie terenu, stagnacja wody; 
 • Geologiczne warunki budowlane; 
 • inne - SPRAWDŹ JAKIE

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE 

Co dokładnie możemy zaoferować?

1.) Wyszukiwanie działek według określonych kryteriów

Na Twoje życzenie przeprowadzimy wyszukiwanie działek spełniających określone przez Ciebie kryteria. Ustalamy wspólnie kryteria analizy, co pozwoli uzyskać bazę danych z działkami spełniającymi Twoje wymagania.

2.) Uzupełnienie informacji o działkach

Jeśli posiadasz listę numerów ewidencyjnych działek, możemy na Twoje życzenie wzbogacić tę listę o dodatkowe informacje pochodzące z naszej bazy danych.

W obu przypadkach otrzymasz obszerny zestaw informacji o działkach, obejmujący m.in. informacje o MPZP, obszarach chronionych, dostępności do dróg, infrastrukturze energetycznej, a nawet klasie bonitacyjnej gleby i inne.

3.) Zakup bazy danych MPZP z uwzględnieniem farm wiatrowych, fotowoltaicznych lub innych wybranych.

4.) Zakup bazy danych dotyczących wydanych pozwoleń na budowę, skupiających się na konkretnych inwestycjach, takich jak farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz inne wybrane. 

Oferujemy dostęp do baz danych w formie arkuszy kalkulacyjnych Excel, baz danych GIS i CAD oraz map w Google Maps. Dodatkowo, jako uzupełnienie baz danych, proponujemy Raport o terenie - narzędzie prezentujące analizy i informacje o działce w formie pliku PDF, zawierające mapy i tabele. Możemy również zwizualizować dane dla najbardziej atrakcyjnych działek.

Kiedy należy wykonać kartę informacyjną dla farmy fotowoltaicznej?

Kartę informacyjną farmy PV wykonujemy już na etapie planowania inwestycji, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Stanowi załącznik dokumentacji do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest obowiązkowym dokumentem dla budowy farmy fotowoltaicznej o powierzchni powyżej 1 ha.

Kartę informacyjną należy złożyć do urzędu miasta lub gminy, odpowiedniego ze względu na lokalizację inwestycji. Organem właściwym w tej sprawie jest zatem wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Co powinna zawierać karta farmy PV?

Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej PV powinna zawierać szereg kluczowych informacji, które są istotne dla zrozumienia projektu, jego wpływu na środowisko oraz potencjalnych korzyści i wyzwań, m.in.:

 1. Rodzaj działalności i typ instalacji w oparciu o Rozporządzenie ws. oddziaływań na środowisko;
 2. Lokalizację, czyli nie tylko dokładny adres, ale przede wszystkim opis terenu pod inwestycję oraz analizę zabudowy w sąsiedztwie oraz spis roślinności, która zostanie usunięta z terenu działki;
 3. Pojemność instalacji oraz planowana roczna produkcja energii. W karcie należy podać wartość w megawatach (MW) lub gigawatach (GW) dla określenia mocy farmy;
 4. Technologia paneli słonecznych. Należy określić rodzaj technologii paneli słonecznych użytych w instalacji (np. krzemowe, cienkowarstwowe);
 5. Dokładny plan zagospodarowania terenu działki, czyli rozmieszczenie GPZ, transformatorów, przebieg napowietrznych linii energetycznych. Pamiętaj, że te informacje znajdziesz w Raporcie dla działki OnGeo.pl. Dowiedz się więcej: Mapa GPZ i mapa transformatorów;
 6. Powierzchnia zajmowana przez instalację. Trzeba podać dokładną powierzchnię instalacji i wszystkich dodatkowych elementów infrastruktury technicznej;
 7. Potwierdzenie planu instalacji PV z planem zagospodarowania przestrzennego i planem ogólnym gminy;
 8. Dane kontaktowe właściciela lub zarządcy;
 9. Skala oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi w zakresie emisji;
 10. Zabezpieczenia i konserwacja, czyli Opis planowane środki zabezpieczeń oraz procedury konserwacji instalacji.

Sprawdź kartę informacyjną przedsięwzięcia w Geoportalu Na Mapie

Wejdź na Geoportal swojej gminy i sprawdź karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko. W Ekoportalu Na Mapie zyskasz wiedzę o inwestycjach i planach inwestycyjnych na terenie swojej gminy, które wymagają decyzji środowiskowych w tym kartę informacyjną farmy fotowoltaicznej PV.

PRZEJDŹ DO GEOPORTALU NA MAPIE

Aby przejść na swój geoportal, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy". 

Dane o przedsięwzięciach przygotowaliśmy w dwóch wersjach - w tabeli oraz w formie zbiorczego zestawienia kart. Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.

Sprawdź kartę informacyjną farmy fotowoltaicznej PV w Geoportalu Na Mapie
Sprawdź kartę informacyjną farmy fotowoltaicznej PV w Geoportalu Na Mapie

O czym powinna informować karta przedsięwzięcia OZE w zakresie oddziaływania na środowisko?

Przede wszystkim o skali zużycia surowców oraz ilości energii, paliw oraz wody potrzebnych do konstrukcji elektrowni słonecznej oraz codziennej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, prognozowane zużycie energii oraz rodzaj i ilość substancji wprowadzanych do środowiska, włączając w to ścieki, odpady, wody opadowe, substancje emitowane do powietrza oraz poziom hałasu. Informacje nie tylko muszą być podane w karcie informacyjnej, ale również szeroko opisane wraz z metodami ich utylizacji.

W karcie farmy PV muszą znaleźć się informacje na temat działań i rozwiązań minimalizujących szkodliwe skutki budowy instalacji fotowoltaicznej. Inwestor musi również przewidzieć alternatywne warianty przedsięwzięcia, czyli uwzględnić inne lokalizacje i technologie, które być może będą mniej szkodliwe dla środowiska.

Dodatkowo, karta informacyjna farmy fotowoltaicznej musi zawierać informacje na temat innych działalności prowadzone w pobliżu inwestycji. Szczególnie, jeśli są to inne elektrownie słoneczne lub inne przedsięwzięcia, które mogą skumulować negatywny wpływ na środowisko.

Kolejnym punktem jest opis ryzyka awarii lub katastrofy naturalnej. Opis ten ma szczególne znaczenie dla inwestycji zakwalifikowanej jako potencjalnie ryzykowne pod względem poważnych awarii przemysłowych lub katastrof naturalnych.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.