Analiza inwestycji

Analiza zabudowy w Raporcie o terenie

Monika Byś
2023-06-07
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-06-20
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Analiza zabudowy

Analiza zabudowy to proces badania, a także oceny sposobu, w jaki przestrzeń jest zagospodarowana poprzez budynki i inne zabudowania na danym terenie. Jej celem jest ocena charakterystyki zabudowy oraz identyfikację możliwości zabudowania działki. Analizę zabudowy wykonasz w Raporcie o terenie OnGeo.pl

 • Analiza zabudowy jest jedną z głównych części procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • Analiza zabudowy staje się narzędziem wykorzystywanym do tworzenia dokumentacji planistycznej dla kolejnych inwestycji
 • Jedną z podstawowych pięciu zasad określenia możliwości zabudowy nieruchomości jest zasada dobrego sąsiedztwa, która mówi, że w okolicy działki występuje co najmniej jedna działka zabudowana w taki sposób, który pozwala na określenie wymagań co do przyszłej zabudowy
 • Analiza zabudowy w Raporcie o terenie OnGeo.pl obejmuje zarówno budynki położone na analizowanym terenie, jak i w odległości 50 metrów od granic wybranej nieruchomości

Przeprowadzanie wszelkich analiz zabudowy na określonym obszarze jest szczególnie ważnym narzędziem w procesie zarządzania przestrzenią. Dzięki niej można racjonalnie wykorzystać potencjał posiadanej nieruchomości i wkomponować przyszłą zabudowę działki w tą już istniejącą, tak, aby jak najlepiej służyła mieszkańcom, a jednocześnie współgrała z otaczającą przyrodą i elementami dziedzictwa kulturowego. W dobie trwającej debaty na temat przemyślanego zagospodarowania przestrzenią i walki z patodeweloperką, analiza zabudowy staje się narzędziem wykorzystywanym do tworzenia dokumentacji planistycznej dla kolejnych inwestycji. Z punktu widzenia kształtowania się nowego prawa i dostosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do standardów europejskich, każde działanie na rzecz zachowania balansu pomiędzy interesem inwestora, a środowiskiem przyrody, traktowane jest, jako dobra praktyka wspomagająca w walce z chaosem przestrzennym.

Z myślą o osobach, które chcą poznać możliwości zabudowy, wycenić nieruchomość pod kątem inwestycyjnym lub ocenić potencjał działki pod budowę, prezentujemy nowy temat w ramach Raportu o terenie - Analiza zabudowy.

Analiza zabudowy a decyzja o warunkach zabudowy

Warto wspomnieć, że analiza zabudowy jest jedną z istotnych, jeśli nie głównych, części procesu decyzji o warunkach zabudowy. Podczas analizy zabudowy oceniane są różne czynniki, takie jak wysokość budynków, proporcje, funkcje budynków sąsiednich, zagęszczenie, zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego oraz inne aspekty przestrzenne i estetyczne. Dopiero na podstawie wyników badania i oceny tych czynników, organy decyzyjne mogą ustalić określone warunki zabudowy dla danego obszaru.

Istotną rolę w kształtowaniu przyszłej zabudowy ma funkcja budynków w sąsiedztwie działki, dla której złożono wniosek o warunki zabudowy. Jedną z podstawowych pięciu zasad określenia możliwości zabudowy nieruchomości* jest zasada dobrego sąsiedztwa. Zasada polega na tym, że nowe budynki i struktury powinny być projektowane i rozmieszczane w taki sposób, aby harmonijnie wpisywały się w istniejące otoczenie i sąsiedztwo. Dodatkowo wokół działki występuje co najmniej jedna działka zabudowana w taki sposób, który pozwala na określenie wymagań co do przyszłej zabudowy. Co to oznacza w praktyce? 

Jeśli wokół działki nie ma budynków o funkcji mieszkaniowej, a np. wyłącznie tereny przemysłowe lub działki rolne, otrzymasz odmowę wydania warunków zabudowy. 

*zgodnie z art. 61 ust. 1. Ustawy z 23 marca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Analiza zabudowy w Raporcie o terenie

Analiza zabudowy w Raporcie o terenie obejmuje zarówno budynki położone na analizowanym terenie, jak i w odległości 50 metrów od granic wybranej nieruchomości. W ramach tematu "Analiza zabudowy" otrzymasz informacje o:

 • powierzchni budynków,
 • wysokości budynków,
 • kubaturze obiektów budowlanych,
 • liczbie kondygnacji,
 • funkcji obiektu budowlanego,
 • odległości obiektu od granic nieruchomości.

Dane do analizy przestawione są na mapie z dołączoną legendą, gdzie za pomocą kolorów określamy funkcję obiektów budowalnych na działce i w okolicy. Natomiast szczegółowe informacje o wskazanych obiektach przestawiamy za pomocą tabeli.

Zobacz, jak wygląda przykładowy Raport o terenie z tematem "Analiza zabudowy"

Fragment Raportu o terenie z tematem Analizą zabudowy /OnGeo.pl/
Fragment Raportu o terenie z tematem Analizą zabudowy /OnGeo.pl/

Jak pobrać analizę zabudowy w Raporcie o terenie?

Chcąc pobrać analizę zabudowy dla swojej działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesują Cię wyłącznie analiza zabudowy, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. W tym celu wybierz temat “Ograniczenia formalnoprawne - Analiza zabudowy". Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
Wybierz Analiza zabudowy /OnGeo.pl/
Wybierz Analiza zabudowy /OnGeo.pl/
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy

Zobacz również w film na platformie youtube.com, gdzie znajdziesz instrukcję, jak pobrać Raport o terenie:

W jakim celu wykonuje się analizę zabudowy?

Analiza zabudowy ma na celu zrozumienie i ocenę istniejących wzorców i charakterystyk zabudowy oraz identyfikację ewentualnych jej problemów, potrzeb lub możliwości. Umożliwia ocenę istniejącej infrastruktury, zagęszczenia, funkcji, a także innych aspektów przestrzennych. Dzięki niej można łatwiej opracować strategie rozwoju przestrzeni z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Oto kilka głównych powodów, dla których przeprowadza się analizę zabudowy:

 • Planowanie przestrzenne
  Przede wszystkim pozwala na zrozumienie istniejących wzorców i charakterystyk zabudowy oraz identyfikację obszarów o potencjale do zagospodarowania. Na podstawie tych informacji można opracować zasady i wytyczne dotyczące rozwoju przestrzennego m.in. plany zagospodarowania przestrzennego;
 • Tworzenie polityk urbanistycznych
  Dostarcza informacji, które są istotne przy tworzeniu polityk urbanistycznych. Umożliwia również ocenę istniejącej infrastruktury, zagęszczenia, funkcji i innych aspektów przestrzennych. To pozwala na opracowanie odpowiednich strategii rozwoju, takich jak promowanie mieszkalnictwa, rozwój przestrzeni publicznych czy zachowanie zrównoważonej infrastruktury;
 • Projektowanie i inwestycje
  Umożliwia zrozumienie kontekstu przestrzennego, w którym będzie realizowany projekt. Dzięki temu projektanci i inwestorzy mogą dostosować swoje plany i projektować budynki, które będą harmonijnie wpisywały się w istniejącą tkankę miejską i spełniały potrzeby społeczności;
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego
  Pozwala także na ocenę i dokumentację historycznych, architektonicznych i kulturowych elementów zabudowy. To one przecież są istotne dla zachowania tożsamości miejsca i przekazywania go przyszłym pokoleniom;
 • Ocena oddziaływania na środowisko
  Umożliwia identyfikację potencjalnych skutków dla infrastruktury, ruchu drogowego, środowiska naturalnego, społeczności, jak również innych czynników.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.