Analiza inwestycji

Wyszukiwarka działek pod inwestycje w OZE

Monika Ojczyk
2023-05-30
~5 min
Głosów: 5, średnia ocen: 5
wyszukiwarka działek pod inwestycje w OZE

Duże firmy branżowe, zajmujące się pozyskiwaniem gruntu pod inwestycje w OZE są w stanie wydać ogromne pieniądze na selekcję działek. Sytuacji wcale nie ułatwia fakt, że mimo wciąż rozwijającej się branży źródeł odnawialnych, w Polsce wciąż ubywa gruntów, które spełniają surowe kryteria. OnGeo.pl, marka doceniona przez branżę OZE, oferuje profesjonalne, automatyczne i zarazem korzystne cenowo rozwiązanie, umożliwiające pozyskiwanie działek pod farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Dzięki największej w Polsce zharmonizowanej bazie danych OnGeo.pl, w zaledwie kilka godzin otrzymasz zestawienie nieruchomości, które spełniają Twoje wymagania.

 • Dzięki bazie danych wyselekcjonowanych działek znacznie skrócisz czas potrzebny na odnalezienie odpowiedniej działki pod farmę PV. To przekłada się to na skrócenie całego procesu decyzyjnego
 • Przedstawiona analiza przestrzenna w OnGeo.pl pozwala na pozyskanie rozbudowanej bazy danych działek zawierającej m.in. informację o MPZP, pokryciu terenu, odległości od infrastruktury energetycznej i wiele innych
 • Dzięki największej w Polsce zharmonizowanej bazie danych przestrzennych OnGeo taką bazę danych można otrzymać nawet w kilka godzin

Konkurencja na rynku jest naprawdę duża, więc liczy się czas reakcji i szybka analiza nieruchomości pod kątem przydatności i potencjału inwestycji pod OZE. Ilość danych koniecznych do przeanalizowania jest ogromna i wymaga wiedzy, która umożliwi ich prawidłową interpretację. Samodzielne sporządzenie analizy danych wymaga zebrania wiedzy z wielu rozproszonych źródeł, co realnie jest trudne do osiągnięcia. Koszty związane z zakupem licencji, zatrudnieniem specjalistów w tej dziedzinie, połączone z wieloma godzinami, a nawet tygodniami pracy, mogą przerosnąć przedsiębiorstwo, które nie dysponuje znacznym kapitałem. Sumaryczny, uśredniony koszt szczegółowej diagnozy 100 działek może przekroczyć kilka tysięcy złotych, a należy pamiętać, że mówimy o jednorazowym efekcie wyszukiwania. Dysponując wyłącznie podstawowymi danymi o działkach, nie mamy również pewności, że ostatecznie teren będzie nadawał się pod inwestycje OZE. Dlatego z pomocą przychodzi bank danych przestrzennych OnGeo.pl.

Wyszukiwarka działek pod inwestycje w OZE

Na rynku wciąż pojawiają się narzędzia, które w różnym stopniu zaawansowania pomagają w procesie poszukiwania najlepszych działek pod inwestycje OZE. Jak dotąd jednak żadna firma poza OnGeo.pl nie opracowała systemu, który umożliwiałby pełnowymiarową diagnozę każdej nieruchomości w kraju.

Baza danych OnGeo.pl to zaawansowany serwis umożliwiający gruntowną, automatyczną diagnozę działki pod kątem jej unikalnych cech terenu, wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych. Automat nie manipuluje informacją – nie jest stronniczy, nie myli się, nie zataja informacji niekorzystnych, ani nie wyolbrzymia cech pozytywnych – jest bezstronny a zatem uczciwy i wiarygodny.

Nasza baza danych zawiera ponad 30 różnych informacji o nieruchomościach, a dodatkowym atutem jest to, że klient sam decyduje o tym, jakie dane trafią do zestawienia. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - planiści, geodeci, geologowie, programiści i geoinformatycy, którzy codziennie poświęcają swój czas, aby aktualizować i urozmaicać bazę.

Dane przygotowane są w różnych formatach: geoinformatycznych (GIS), czyli .shapefile.geoJSON, w arkuszu kalkulacyjnym .xlsx (Excel), a także jako projekt w Google Maps.

W artykule Działki pod farmę PV. Na co zwrócić uwagę, gdzie pozyskać bazę danych znajdziesz przykładowy wynik wyszukiwania działek pod farmę fotowoltaiczną na terenie województwa podkarpackiego.

Na czym polega selekcja działek w OnGeo.pl

Proces selekcji działek pod inwestycje OZE opiera się na wyborze tych nieruchomości z bazy danych przestrzennych OnGeo.pl, które spełniają wskazane kryteria. Przykładowe kryteria, w oparciu o które dokonujemy selekcji to m.in.:

 • powierzchnia i położenie działki,
 • rodzaj terenu, np. teren płaski lub nachylony w stronę południową,
 • minimalna odległość od zabudowań, zadrzewień lub lasów,
 • maksymalna odległość od linii energetycznej lub GPZ,
 • dostęp do drogi publicznej, np. brak graniczenia z pasem drogowym,
 • brak zagrożeń ruchami masowymi i terenów zalewowych,
 • inne wytyczne, np. położenie poza obszarami ochrony przyrody, brak MPZP, działki o określonych parametrach geometrucznych.

Dokładność parametrów wpływa na jakość wynikowej bazy danych. Im więcej uwzględnionych parametrów, tym lepsza jakość uzyskanych informacji.

Branża OZE doceniła OnGeo.pl

Firmy poszukujące nowych nieruchomości pod inwestycje w OZE chętnie korzystają w usług OnGeo.pl. Jak wynika z naszych statystyk, przedsiębiorstwa zajmujące się branżą źródeł odnawialnych stanowią największą grupę naszych klientów. Rekordzista z tej branży wygenerował w ciągu ostatniego roku ponad 2 300 raportów!

Powszechne korzystanie z naszej bazy przez profesjonalistów stanowi największe uznanie dla twórców OnGeo.pl. Jest to dowód, że elektroniczne usługi zastępują setki tysięcy godzin drogiej pracy ludzkiej.

Jakie informacje zyskasz w OnGeo.pl?

 1. CECHY TERENU:
  • Lokalizacja geograficzna działki według współrzędnych geodezyjnych (długość, szerokość i wysokość geograficzna) oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
  • Geometria działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
  • Granice działki na tle mapy satelitarnej; 
  • Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki, klasie bonitacyjnej.
 2. OGRANICZENIA FORMALNOPRAWNE:
  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - nazwa, numer uchwały, granice MPZP,
  • Przeznaczenie terenu według MPZP - granice, powierzchnia i procentowy udział dla każdego terenu,
  • Najnowsze pozwolenia na budowę - wnioski i pozwolenia na budowę;
  • Pozwolenia na budowę od 2018 r. - wnioski o pozwolenia na budowę, decyzje administracyjne;
  • Formy ochrony przyrody i pomniki przyrody w sąsiedztwie 1 km,
  • Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki,
  • Obszary ochrony archeologicznej,
  • Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, turbin wiatrowych i uzdrowisk;
  • Strefy oddziaływania lotnisk.
 3. INFRASTRUKTURA:
  • Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
  • Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
  • Napowietrzne linie energetyczne i lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
  • Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
  • Uzbrojenie terenu w media.
 4. Zagrożenia i uciążliwości:
  • Zagrożenie powodzią z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach, a także jej odległości od stref;
  • Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
  • Obszary zagrożone stagnacją wody,
  • Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
  • Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
  • Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
  • Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
  • Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami PM2,5 i PM10 w odniesieniu do obowiązujących norm.
 5. ENERGIA SŁONECZNA:
  • Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 m2 powierzchni.
 6. OTOCZENIE I OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
  • Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej;
  • Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 7. DANE LOKALNE:
  1. Zaludnienie, czyli liczba ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
  2. Stawki podatku od nieruchomości w obecnym roku.
 8. DANE ŹRÓDŁOWE GIS - dane dodatkowe, dla specjalistów branżowych np.: architektów, urbanistów, geodetów. Dane obsługiwane przez specjalistyczne oprogramowanie typu GIS/CAD.
Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.