Porady OnGeo

Teledetekcja - czym jest i jakie ma zastosowanie

Monika Byś
2023-03-06
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-03-07
Głosów: 15, średnia ocen: 5
teledetekcja

Teledetekcja to zdalne obserwowanie zjawisk Ziemi przy użyciu urządzeń pomiarowych. Dzięki niej można nieinwazyjnie pozyskać informacje o cechach i właściwościach terenu, obiektów i zjawisk mających wpływ na życie - topografia, klimat, roślinność, zanieczyszczenia powietrza, ale również detekcja zmian zabudowy i szacowanie szkód np. w rolnictwie lub pod wystąpieniu klęski żywiołowej. 

 • Teledetekcja to proces zdalnego zbierania danych o obiektach i zjawiskach na Ziemi z wykorzystaniem różnych technologii i urządzeń, takich jak satelity, drony, samoloty bezzałogowe i wiele innych
 • Metody teledetekcyjne można podzielić na dwie główne kategorie - aktywne i pasywne.
 • Teledetekcja znajduje szerokie zastosowanie m.in. w geodezji, planowaniu przestrzennym, w analizach hydrologicznych i hydrotechnicznych, planowaniu transportu, ochronie środowiska, geologii i innych.

Czym jest teledetekcja?

Teledetekcja to proces zdalnego zbierania danych o obiektach i zjawiskach na Ziemi z wykorzystaniem różnych technologii i urządzeń, takich jak satelity, drony, samoloty bezzałogowe i wiele innych.

Dane te są zbierane z różnych zakresów spektralnych, takich jak światło widzialne, podczerwień, mikrofale, radar i inne - w zależności od zastosowania. W przypadku teledetekcji podstawowym nośnikiem informacji o właściwościach badanych obiektów są metody oparte na wykorzystaniu promieniowania elektromagnetycznego (światło, ciepło, promieniowanie). Następnie, dane te są przetwarzane i analizowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, takich jak algorytmy uczenia maszynowego i sztuczne sieci neuronowe, w celu uzyskania informacji o różnych cechach i właściwościach obiektów na Ziemi.

Dziedziną pokrewną do teledetekcji jest fotogrametria i grafika komputerowa.

Skorzystaj z oferty Smallgis i wykonaj pomiary teledetekcyjne i fotogrametryczne

Smallgis, firma założycielska OnGeo.pl, oferuje zaawansowane i innowacyjne usługi z wykorzystaniem danych GIS, opracowań lotniczych oraz zdjęć satelitarnych

Wszelkie usługi z zakresu teledetekcji i fotogrametrii prowadzone są przez interdyscyplinarny zespół ekspertów, który na co dzień współprace z instytucjami badawczymi i naukowymi i firmami prywatnymi. Na swoim koncie mają liczne projekty realizowane dla Lasów Państwowych i samorządów, ale również realizacje dla Europejskiej Agencji Kosmicznej i najnowsze - systemy EDB i c-KOB dla GUNB.

Warto wspomnieć, że wszystkie naloty wykonują przy pomocy floty własnych ultralekkich samolotów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt.

Wejdź na stronę https://teledetekcja.smallgis.pl i dowiedz się więcej. 

Metody i techniki teledetekcyjne 

Metody teledetekcyjne można podzielić na dwie główne kategorie - aktywne i pasywne.

Teledetekcyjne metody aktywne 

Metody aktywne polegają na wysyłaniu sygnałów elektromagnetycznych z urządzenia teledetekcyjnego w kierunku badanego obiektu i pomiarze odbitego sygnału.

Przykładem takiej metody jest radar, który wysyła impuls elektromagnetyczny i mierzy czas, jaki upłynął do momentu odbicia sygnału od badanego obiektu. Radar jest stosowany m.in. w meteorologii. Radary meteorologiczne umożliwiają wykrywanie opadów atmosferycznych, takich jak deszcz, gradu i śnieg, oraz mierzenie ich intensywności i ruchu. Informacje te są wykorzystywane do prognozowania pogody i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami atmosferycznymi. Innym przykładem zastosowania radaru jest wykrywanie obiektów na powierzchni Ziemi, takich jak samochody, statki i pociągi. Radar pozwala na ich wykrywanie i monitorowanie ich ruchu, co ma zastosowanie w kontroli granicznej i bezpieczeństwie publicznym.

Teledetekcyjne metody pasywne

Metody pasywne polegają na wykorzystaniu naturalnego promieniowania elektromagnetycznego, które emituje się z powierzchni Ziemi, a następnie zbierane przez urządzenia teledetekcyjne. 

Jednym z przykładów jest zastosowanie fotografii satelitarnych w geologii i górnictwie. Fotografie satelitarne pozwalają na wykrywanie zmian w strukturze geologicznej Ziemi i poszukiwanie złóż surowców naturalnych, takich jak rudy metali czy węgiel. Informacje te są wykorzystywane do planowania i nadzorowania prac wydobywczych.

Fotografie satelitarne są również wykorzystywane w rolnictwie. Pozwalają one na monitorowanie stanu upraw, ocenę ilości opadów atmosferycznych, pomiar temperatury gleby i innych parametrów, które są kluczowe dla rolnictwa. Informacje te pozwalają na optymalizację upraw i zwiększenie wydajności produkcji.

Zastosowanie teledetekcji

Teledetekcja znajduje szerokie zastosowanie w: 

 • Geodezji 
  - do tworzenia map wysokościowych, pomiaru deformacji terenu, monitorowania zmian rzeźby terenu, a także do określania położenia obiektów budowlanych i innych punktów kontrolnych. Dane pozyskiwane z różnych źródeł, takich jak satelity, samoloty, czy drony, pozwalają na dokładne mierzenie zmian w powierzchni Ziemi na dużych obszarach;
 • Planowaniu przestrzennym
  - do analizy i oceny zmian w krajobrazie, takich jak zmiany użytkowania ziemi, urbanizacja czy degradacja środowiska naturalnego. Informacje te pozwalają na planowanie rozwoju terenów, przewidywanie zagrożeń oraz zapobieganie skutkom negatywnych zmian;
 • W analizach hydrologicznych i hydrotechnicznych
  - pozwala na monitorowanie stanu wody w rzekach, jeziorach, stawach, a także na analizę rozmieszczenia i poziomu wód gruntowych. Dane te są szczególnie przydatne w planowaniu systemów retencji wodnej i innych inwestycji związanych z gospodarką wodną;
 • Planowaniu transportu
  - do analizy i prognozowania ruchu drogowego, a także do planowania tras i projektowania dróg;
 • Ochronie środowiska
  - do monitorowania stanu środowiska naturalnego, w tym zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, a także ocenę zmian w środowisku naturalnym, takich jak procesy degradacji, wylesianie czy erozja gleby;
 • Meteorologii
  - pozwala na zbieranie informacji o temperaturze, ciśnieniu atmosferycznym, wilgotności powietrza, ruchach powietrza oraz opadach atmosferycznych, które są wykorzystywane w prognozowaniu pogody i ocenie zmian klimatycznych;
 • Archeologii
  - może pomóc w odkrywaniu i badaniu zabytków archeologicznych, takich jak starożytne miasta, grobowce czy układy irygacyjne;
 • Górnictwie i geologii
  - może być stosowana w odkrywaniu złoża minerałów i kontroli jakości wydobywanych surowców

To tylko kilka przykładów dziedzin, w których wykorzystywana jest teledetekcja. Jej zastosowania są bardzo szerokie i rosną wraz z rozwojem nowych technologii i metod pozyskiwania danych.

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.