Współpraca

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego - CKOB

Monika Byś
2023-02-20
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-06-02
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Od stycznia br. działa Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego CKOB, czyli aplikacja umożliwiająca prowadzenie książki obiektu budowlanego w wersji elektronicznej. Z dumą informujemy, że projekt e-książki obiektu budowlanego powstał we współpracy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i firmy Smallgis, która również zbudowała geoportal OnGeo.pl. 

 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego.
 • Projekt i wykonanie tego innowacyjnego narzędzia dla branży budowlanej umożliwiła firma Smallgis, założyciel OnGeo.pl.
 • Aby założyć CKOB inwestor musi wejść na stronę https://c-kob.gunb.gov.pl
 • Od stycznia 2023 r. książkę obiektu budowlanego można prowadzić zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Jej głównym celem jest zapewnienie dokumentacji i rejestracji postępu prac budowlanych obiektów budowlanych, które nie wymagają prowadzenia dziennika budowy. Dzięki niej właściciele lub zarządcy budynku mogą wprowadzać informacje o obiekcie budowlanym, ekspertyzy i opinie techniczne, decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydawane przez organy administracji publicznej dotyczące obiektu. 

Projekt i wykonanie tego innowacyjnego narzędzia dla branży budowlanej umożliwiła firma Smallgis, założyciel geoportalu OnGeo.pl. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniach specjalistów z wielu dziedzin - budowlańców, geodetów, planistów, programistów i inżynierów zarządzania projektami - stworzyliśmy narzędzie, dzięki któremu znacznie sprawniej zbierzesz wszystkie najważniejsze informacje o obiekcie budowlanym. Od teraz korzystanie z Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego CKOB wymaga jedynie dostępu do Internetu. 

Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego CKOB znajdziesz na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl 

Jak założyć Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego?

 1. Wejdź na stronę internetową https://c-kob.gunb.gov.pl
 2. Wybierz przycisk “Zaloguj”, a następnie “Zaloguj się się węzłem krajowym”;
 3. Po przekierowaniu na stronę CKOB, wybierz usługę potwierdzającą tożsamość i zaloguj się za jej pomocą do systemu;

Instrukcja wideo założenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego dostępna jest na platformie youtube.com:

Co umożliwia Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego?

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego umożliwia wprowadzenie całkowicie elektronicznego obiegu dokumentacji w obszarze budownictwa w administracji publicznej. Właściciele lub zarządcy budynków mogą umieszczać z niej wpisu w zakresie: 

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • swoich danych osobowych,
 • ekspertyz i opinii technicznych,
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
 • robót budowlanych,
 • katastrof budowlanych,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego

Czy CKOB jest obowiązkowa?

Prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkowe dla budynku, gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza (np. restauracja, sklep) i obiektu niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi. 

Na razie jednak nie ma konieczności prowadzenia książki obiektu budowlanego w wersji elektronicznej. Od stycznia 2023 r. książkę obiektu budowlanego można prowadzić zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane) - z wyłączeniem sieci gazowych,
 • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Źródło: Smallgis, GUNB

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.