News

Jak założyć Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego?

Monika Byś
2023-01-10
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
jak założyć cyfrową książkę obiektu budowlanego

Od 1 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w Prawie budowlanym mające na celu uproszczenie i przyspieszenie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Jednym z tych ułatwień jest Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego w wersji elektronicznej. Sprawdźmy, jak założyć Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego i jak ją prowadzić. 

 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego.
 • Aby prowadzić książkę obiektu budowlanego i korzystać z aplikacji c-KOB musisz posiadać jedną z następujących usług zaufania
 • Od stycznia 2023 r. książkę obiektu budowlanego można prowadzić zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej.

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Aby skorzystać z systemu wystarczy przeglądarka internetowa lub smartfon. Właściciele lub zarządcy budynków mogą umieszczać z niej wpisu w zakresie: 

 • informacji o obiekcie budowlanym,
 • swoich danych osobowych,
 • ekspertyz i opinii technicznych,
 • przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych,
 • robót budowlanych,
 • katastrof budowlanych,
 • decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych dokumentów wydanych przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego

Aby prowadzić książkę obiektu budowlanego i korzystać z aplikacji c-KOB musisz posiadać jedną z następujących usług zaufania, czyli profil zaufany, e-dowód lub konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania. 

Czy e-książka obiektu budowlanego jest obowiązkowa?

Prowadzenie książki obiektu budowlanego jest obowiązkowe dla niektórych obiektów, które wymieniamy poniżej. Na razie jednak nie ma konieczności prowadzenia jej w wersji elektroniczne. Od stycznia 2023 r. książkę obiektu budowlanego można prowadzić zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Książka obiektu budowlanego musi być prowadzona dla:

 • budynku,
 • obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi (zob. art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane).

Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje:

 • domów jednorodzinnych, budynków garażowych i gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej,
 • obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego,
 • obiektów na zgłoszenie, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane) - z wyłączeniem sieci gazowych,
 • dróg lub obiektów mostowych, dla których jest prowadzona książka drogi lub książka obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Jak założyć Cyfrową Książkę Obiektu Budowlanego?

 1. Wejdź na stronę internetową https://c-kob.gunb.gov.pl
 2. Wybierz przycisk “zaloguj” (1) a następnie “zaloguj się się węzłem krajowym” (2).
Zaloguj się do systemu c-KOB, e-cob.gub.gov.pl
Zaloguj się do systemu c-KOB, e-cob.gub.gov.pl
 1. W kolejnym kroku zostaniesz przekierowany na stronę login.gov.pl. Wybierz swoją usługę potwierdzającą tożsamość. Zaloguj się za jej pomocą.
 2. Ponownie zostaniesz przekierowany na stonę c-kob. W prawym górnym rogu wyświetli się Twoje imię i nazwisko.
 3. Po lewej stronie pojawi się menu. Wybierz "Rejestr KOB".
 4. W kolejnym kroku w lewym górnym roku zobaczysz napisz w czerwonej ramce "załóż KOB".
 5. Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie wszystkich danych dotyczących obiektu.
 6. Na końcu formularza w prawym dolny roku zobaczysz przycisk "załóż" .

Instrukcja wideo założenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego dostępna jest na platformie youtube.com:

Źródło: GUNB, c-KOB

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.